Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Kret, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7665-9213 orcid iD

ResearcherID: U-4454-2018

Scopus: 53984293600

PBN: 5e709413878c28a0473b5d0b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Applying numerical contaminants' F&T modelling for designing effective groundwater remediation strategies / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // W: AquaConSoil Copenhagen 2015 : 13\textsuperscript{th} international UFZ-deltares conference on Sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 9–12 June 2015, Copenhagen, Denmark : programme, book of abstracts. — [Leipzig : s. n.], [2015]. — S. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Applying numerical modeling for designing strategies of effective groundwater remediation / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2017 vol. 76 iss. 6 art. no. 248, s. 1–13. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-20. — A. Kiecak – dod. afiliacja: Helmholtz Zentrum München, Germany. — tekst: https://goo.gl/6myiNR

  orcid iD
 • keywords: TCE, PCE, remediation, numerical modeling, groundwater, fate and transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-017-6556-2

3
 • Assessment of intrinsic biodegradation potentials in an aquifer contaminated with chlorinated ethenes in the vicinity on Nowa DebaOcena możliwości samoistnej biodegradacji w wodach podziemnych zanieczyszczonych chlorowanymi etenami w rejonie Nowej Dęby / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Monika Cichostępska, Grzegorz MALINA // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2013 vol. 20 iss. 2, s. 265–278. — Bibliogr. s. 276–277, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: samoistna biodegradacja, TCE, PCE, likwidacja zagrożenia, remediacja

  keywords: TCE, PCE, risk reduction, remediation, intrinsic biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/eces-2013-0019

4
5
6
 • Intrinsic biodegradation potentials in groundwater contaminated with tri- and tetrachloroethene in the vicinity of Nowa Deba waterworksOcena możliwości samoistnej biodegradacji tri- i tetrachloroetenu w wodach podziemnych w rejonie ujęcia Nowa Dęba / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 109–115. — Bibliogr. s. 114–115, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: samoistna biodegradacja, TCE, PCE, likwidacja zagrożenia, remediacja

  keywords: TCE, PCE, risk reduction, remediation, intrinsic biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2013.7(1)014

7
 • Methodology for managing groundwater resources contaminated with chlorinated ethens / Ewa KRET, S. Johana GRAJALES-MESA, Grzegorz MALINA // W: IAH 2013 : solving the groundwater challenges of the 21\textsuperscript{st} century : International Association of Hydrogeologists 40th international congress : Perth, Australia, 15–20 September, 2013 : program & abstracts book / International Association of Hydrogeologists. — [Australia : IAH], [2013]. — S. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Model numeryczny transportu TCE i PCE jako narzędzie projektowania efektywnej remediacji wód podziemnychNumerical TCE and PCE transport modelling as a tool in designing effective groundwater remediation / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 275–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: TCE, PCE, remediacja, wody podziemne, model transportu mas

  keywords: TCE, PCE, remediation, groundwater, mass transport modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Multilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba waterworksWielowarstwowy model numeryczny przepływu wód podziemnych w rejonie eksploatacji ujęcia Nowa Dęba / Tomasz SZKLARCZYK, Ewa KRET, Sandra Johana GRAJALES MESA, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 1 = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, cop. 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; nr PZITS 892/2012). — ISBN: 978-83-89696-16-9. — S. 411–431. — Bibliogr. s. 430–431

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Numerical modeling of the groundwater pollution and contaminant plume migration from the industrial waste site in Stalowa Wola (South Poland) / KRET Ewa, CZOP Mariusz, PIETRUCIN Dorota // W: Groundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44\textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25\textsuperscript{th} – 29\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-953-6907-61-8. — S. 174. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: toxic metals, numerical modeling, industrial waste site, acidic sludges, plume migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena opóźnienia migracji TCE i PCE w ośrodku porowatym na podstawie testów statycznych[Estimation of retardation of TCE migration in a porous medium using batch tests] / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA // W: II Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — ISBN: 978-83-7863-087-6. — S. 41. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Ocena stanu chemicznego czwartorzędowych wód podziemnych w strefie ochronnej ujęcia Nowa DębaEvaluation of Quaternary groundwater chemical status exploited by waterworks in Nowa Dęba / Ewa KRET, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 445 z. 12/1, s. 329–335. — Bibliogr. s. 335, Streszcz., Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Józefa Górskiego i Andrzeja Sadurskiego. — XV Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”. — Warszawa : PIG, 2011

 • keywords: TCE, PCE, groundwater chemical status, quaternary groundwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Requirements for numerical hydrogeological model implementation for predicting the environmental impact of the mine closure based on the example of the Zn/Pb mines in the Olkusz area / Ewa KRET, Mariusz CZOP, Dorota PIETRUCIN // W: 13\textsuperscript{th} International Mine Water Association Congress - Mine Water and Circular Economy [Dokument elektroniczny] : Lappeenranta, Finland, 25–30 June 2017 : proceedings, vol. 1 / eds. Christian Wolkersdorfer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Finland : IMWA – International Mine Water Association], cop. 2017. — (LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit - Research Reports ; ISSN 2243-3376 ; vol. 63). — S. 703–709. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.imwa.info/docs/imwa_2017/IMWA_2017_Volume_1.pdf [2017-07-13]. — Bibliogr. s. 709, Abstr.

 • keywords: mine closure, environmental impact assessment, Olkusz region, hydrogeological modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Specifics of contaminant plume migration from the tailing pond within multilayer quaternary aquifer with important influence of the river hyporheic zone / KRET Ewa, CZOP Mariusz, PIETRUCIN Dorota // W: Groundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44\textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25\textsuperscript{th} – 29\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-953-6907-61-8. — S. 177. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: numerical modeling, hyporheic zone, plume migration, tailing pond, site specific conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Transport and fate of TCE and PCE in groundwater under the exploitation conditions of the Nowa Dęba waterworks / Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA // W: AquaConSoil 2013 : 12\textsuperscript{th} international UFZ-deltares conference on groundwater-soil-systems and water resource management : Barcelona, Spain, 16–19 April, 2013 : programme, book of abstracts. — [Leipzig : s. n.], cop. 2013. — S. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Tri- and tetrachloroethylene in groundwater exploited by a municipal waterworks: numerical modelling and mitigative measures / E. KRET, S. J. GRAJALES MESA, A. KIECAK, G. MALINA // W: Water contamination emergencies : managing the threats / eds. Urlich Borchers, John Gray, K. Clive Thompson. — Cambridge : RSC Publishing, cop. 2013. — (Special Publication ; no. 345). — Volume based on the proceedings of the Water Contamination Emergencies: managing the threats conference : Mülheim and der Ruhr, Germany, 19–21 November 2012. — ISBN: 978-1-84973-441-7 ; e-ISBN:  978-1-84973-789-0. — S. 71–85. — Bibliogr. s. 84–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/9781849737890-00071

18
 • Zagadnienia metodyczne w modelowaniu migracji substancji ropochodnych LNAPL i DNAPL na przykładzie obszaru starej gazowni w BydgoszczyMethodological issues in migration modelling of LNAPL and DNAPL petroleum substances on the example of 'Old Gasworks' area in Bydgoszcz City (northern Poland) / Dorota PIETRUCIN, Mariusz CZOP, Ewa KRET // W: MPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Opis częśc. na podstawie programu. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zanieczyszczenie użytkowych poziomów wód podziemnych tri- i tetrachloroetenem: chatakterystyka, zagrożenia, migracja i remediacjaContamination of useful aquifers with tri- and tetrachloroethene: characteristics, hazards, fate and transport, and remediation / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych : praca zbiorowa = Reclamation and revitalization of demoted areas / pod red. Grzegorza Maliny. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2011. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; PZITS 884/2011). — ISBN: 978-83-89696-65-7. — S. 53–70. — Bibliogr. s. 65–70. — Afiliacja: Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: