Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Kapeluszna, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1756-078X orcid iD

ResearcherID: K-6308-2017

Scopus: 56545848600

PBN: 5e70938b878c28a0473ac7bd

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Alkali activation of monticellite glass / Łukasz GOŁEK, Ewa KAPELUSZNA // W: NTCC2014 : Non-Traditional Cement & Concrete 5 : proceedings of the international conference : Brno, June 16–19, 2014 / ed. Vlastimil Bílek, Zbyněk Keršner. — Brno : NOVPRESS s. r. o., 2014. — ISBN: 978-80-214-4867-4. — S. 83–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

 • keywords: gehlenite, alkaline activation, autoclaving, monticellite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alkaliczna aktywacja odpadów pochodzących z kopalni rud metali z różnych krajówAlkaline activation of waste from the mine ores from different countries / Łukasz GOŁEK, Mirja Illikainen, Jan DEJA, Łukasz KOTWICA, Ewa KAPELUSZNA, Piotr STĘPIEŃ // W: Monografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-24-7. — S. 645–657. — Bibliogr. s. 657, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Application of weathered granulated blast furnace slag as a supplementary cementitious material in concreteZastosowanie żużli o długim czasie składowania jako składników cementów powszechnego użytku / W. Pacierpnik, W. NOCUŃ-WCZELIK, E. KAPELUSZNA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2020 vol. 66 iss. 4, s. 381–398. — Bibliogr. s. 395–396, Abstr.. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/135227/edition/118216/content

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wytrzymałość na ściskanie, ciepło hydratacji, dodatki mineralne do cementu, żużel o długim czasie składowania, wietrzenie żużla

  keywords: microstructure, heat of hydration, compressive strength, supplementary cementing materials (SCMs), old slag, slag weathering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ace.2020.135227

5
 • Badania aktywności fazy szklistej w odpadach ze spalarni komunalnych i specjalnychInvestigations of the glass activity in municipal and special incinerating plants waste / Łukasz GOŁEK, Ewa KAPELUSZNA, Karol RZEPA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22/84 nr 1, s. 77–89. — Bibliogr. s. 87–89, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — Na stronie www czasopisma tytuł: Badania aktywności szkła w odpadach ze spalarni komunalnych i specjalnych. - W bazie WoS numery stron: 79–91. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2017/2017_1/Golek_1_2017.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Carbide lime as a cement raw meal component / W. Roszczynialski, E. KAPELUSZNA, P. STĘPIEŃ // W: Innovation in construction materials : young researches' forum III 2016 : 12 April 2016 / eds. Veronica Ferrándiz-Mas, Christopher Cheeseman, Mark Tyrer ; Imperial College London. — [London : Imperial College], [2016]. — S. 1–3 Paper Number 31. — Bibliogr. s. 3, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cement z siarczanowym regulatorem czasu wiązania[Cement with the sulfate regulator of setting time] / Mo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOTWICA Łukasz, KAPELUSZNA Ewa, DEJA Jan, PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, GOŁEK Łukasz, Mokrzycki Józef, Mokrzycka-Nowak Anna. — Int.Cl.: C04B 103/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422988 A1 ; Opubl. 2019-04-08. — Zgłosz. nr P.422988 z dn. 2017-09-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 8, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422988A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Cementy powszechnego użytku z dodatkiem mielonego odpadu perlitu ekspandowanegoCommon cements with the addition of ground waste expanded perlite / Ewa KAPELUSZNA, Łukasz KOTWICA, Waldemar PICHÓR, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: Monografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-24-7. — S. 659–672. — Bibliogr. s. 672, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Characterization of 40-years old calcium silicate pastes by thermal methods and other techniques / Paweł MURZYN, Grzegorz MALATA, Joanna Wiśniewska, Ewa KAPELUSZNA, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: CCTA 13 [Dokument elektroniczny] : 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : 2–6 September 2018, Zakopane, Poland : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Dostęp również online: {http://ccta13.umcs.pl/sites/default/files/CCTA13_abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Effect of metakaolinite on properties of alkali activated slag materials / Łukasz KOTWICA, Marcin Chorembała, Ewa KAPELUSZNA, Piotr STĘPIEŃ, Jan DEJA, Mirja Illikainen, Łukasz GOŁEK // W: Non-traditional cement & concrete VI : proceedings of the international conference : Brno, June 19–22, 2017 / ed. by Vlastimil Bílek, Zbyněk Keršner, Hana Šimonová. — Brno : Brno University of Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-80-214-5507-8. — S. 12–13

 • keywords: microstructure, strength, alkali activated slag, metakaolinite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Ground expanded perlite as an effective additive to common cements / E. KAPELUSZNA, Ł. KOTWICA, W. NOCUŃ-WCZELIK // W: Innovation in construction materials : young researches' forum III 2016 : 12 April 2016 / eds. Veronica Ferrándiz-Mas, Christopher Cheeseman, Mark Tyrer ; Imperial College London. — [London : Imperial College], [2016]. — S. 1–4 Paper Number 20. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Implementation of alternative mineral additives in low-emission sustainable cement composites / Ewa KAPELUSZNA, Wojciech SZUDEK, Paweł Wolka, Adam Zieliński // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 21 art. no. 6423, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/21/6423/pdf

  orcid iD
 • keywords: sustainability, bentonite, zeolite, cement hydration, diatomite, mineral additives, supplementary cementitious materials, trass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14216423

17
18
 • Influence of calcined main tailings on the properties of alkali activated slag mortars / Łukasz KOTWICA, Marcin Chorembała, Ewa KAPELUSZNA, Piotr STĘPIEŃ, Jan DEJA, Mirja Illikainen, Łukasz GOŁEK // W: Non-traditional cement & concrete VI : proceedings of the international conference : Brno, June 19–22, 2017 / ed. by Vlastimil Bílek, Zbyněk Keršner, Hana Šimonová. — Brno : Brno University of Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-80-214-5507-8. — S. 14–15. — Bibliogr. s. 15

 • keywords: microstructure, strength, alkali activated slag, copper mine tailings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Influence of sulphides on hydration of ground granulated slag alkali activated mortars and pastes / Łukasz KOTWICA, Ewa KAPELUSZNA, Piotr STĘPIEŃ, Jan DEJA, Mirja Illikainen, Łukasz GOŁEK // W: Non-traditional cement & concrete VI : proceedings of the international conference : Brno, June 19–22, 2017 / ed. by Vlastimil Bílek, Zbyněk Keršner, Hana Šimonová. — Brno : Brno University of Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-80-214-5507-8. — S. 16–17. — Bibliogr. s. 17

 • keywords: microstructure, strength, alkali activated slag, metakaolinite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Lightweight mortars with expanded perlite modified by admixturesLekkie zaprawy cementowe z dodatkiem perlitu ekspandowanego, modyfikowane domieszkami / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Maciej NOWAK, Ewa KAPELUSZNA // Structure and Environment ; ISSN 2081-1500. — 2017 vol. 9 no. 2, s. 102–111. — Bibliogr. s. 111, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.. — tekst: http://www.sae.tu.kielce.pl/31/S&E_NR_31_Art_3.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, cement, perlit, podciąganie kapilarne, nasiąkliwość, domieszka hydrofobizująca

  keywords: microstructure, cement, admixtures, calorimetry, perlite, absorbability, capillary action

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mielony perlit ekspandowany, jako efektywny dodatek mineralny do cementu[Ground expanded perlite as an effective mineral additive for cement] / Ewa KAPELUSZNA, Łukasz KOTWICA, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: Dokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-59-3. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego[Mix for producing cellular concrete] / Mo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOTWICA Łukasz, KAPELUSZNA Ewa, DEJA Jan, PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, GOŁEK Łukasz, Mokrzycki Józef, Mokrzycka-Nowak Anna. — Int.Cl.: C04B 38/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423561 A1 ; Opubl. 2019-06-03. — Zgłosz. nr P.423561 z dn. 2017-11-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 12, s. 24-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423561A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25