Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Hycnar, dr inż.

poprzednio: Stachura

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: F-6500-2018

Scopus: 25027504400

PBN: 900403

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Badania jakości węgla brunatnego w świetle wymagań Unii Europejskiej na przykładzie KWB BełchatówThe lignite quality research in the light of the European Union requirements for example KWB Bełchatów / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar M. Jończyk // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 111–121. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, złoże ,,Bełchatów'', badania jakości węgla, pierwiastki toksyczne w węglu

  keywords: lignite, ,,Bełchatów'' deposit, lignite quality research, toxic elements in coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania jakości węgla według wymagań Unii Europejskiej na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”The coal quality testing as required by the European Union for example the ”Bełchatów” lignite deposit / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar Jończyk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 151. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2013 nr 31, s. 152–160. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Summ.. — E. Hycnar, T. Ratajczak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, złoże ,,Bełchatów'', badania jakości węgla, pierwiastki toksyczne w węglu

  keywords: lignite, coal quality testing, the "Bełchatów" deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania mineralogiczne w problematyce kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowychThe mineralogical research in associate raw materials and waste mineral materials / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar Jończyk // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 197–203. — Bibliogr. s. 202–203, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_22.pdf

 • słowa kluczowe: badania mineralogiczne, kopaliny towarzyszące, mineralne surowce odpadowe, złoża antropogeniczne

  keywords: associated raw materials, waste mineral materials, anthropogenic deposit, mineralogical investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Changes in physical structure during calcination of carbonate rocks / Piotr TUREK, Elżbieta HYCNAR, Tomasz BAJDA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2014 vol.40 no. 1, s. 133–134. — XV\textsuperscript{th} international conference of young geologists Herl'any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland, May 8\textsuperscript{th}–10\textsuperscript{th} 2014 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.1/geol.2014.40.1.75.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakter mineralogiczno-petrograficzny a właściwości surowcowe skał krzemionkowych ze strefy kontaktu trzeciorzęd-mezozoik w złożu węgla brunatnego „Bełchatów”The mineralogical and petrographic character as well as industrial properties of the siliceous bodies in the Tertiary-Mesozoic contact zone of the Bełchatów deposit / Elżbieta STACHURA, Agnieszka GILARSKA // W: XXIX Sympozjum : Geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 19–20 kwietnia 2006 : materiały = XXIX Symposium Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. materiałów sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Zakład Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 123–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakter mineralogiczno-petrograficzny skał węglanowych ze strefy kontaktu trzeciorzęd-mezozoik w złożu węgla brunatnego „Bełchatów”The mineralogical and petrographic character of the carbonate rocks on the Tertiary-Mesozoic contact zone in the “Bełchatów” deposit / Elżbieta HYCNAR, Agnieszka GILARSKA, Magdalena Sikorska // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXX sympozjum : Kraków, 18–19 kwietnia 2007 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2007]. — ISBN: 978-83-919850-3-8. — S. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dolomity jako sorbenty $SO_{2}$ stosowane w technologii spalania fluidalnegoDolomites as the $SO_{2}$ sorbents used in the fluidized-bed combustion technology / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz Ratajczak, Piotr BOŻĘCKI // W: Sorbenty mineralne 2015 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — ISBN: 978-83-7464-793-9. — S. 105–121. — Bibliogr. s. 120–121, Streszcz., Abstr.. — Toż na dysku Flash

 • słowa kluczowe: dolomity, odpady dolomitowe, procesy odsiarczania, własności sorpcyjne

  keywords: sorption capacity, dolomites, dolomite waste, desulphurisation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ekologiczne kryteria oceny jakości węgla brunatnego na przykładzie złoża BełchatówThe ecological criteria for evaluation the quality lignite on the example of the Bełchatów deposit / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz Ratajczak, Waldemar Jończyk, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 91, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXV konferencja : Rytro, 18–20 listopada 2015

 • słowa kluczowe: pierwiastki krytyczne, metodyka badań jakości węgla brunatnego, składniki toksyczne w węglu

  keywords: critical elements, toxic components in the coal, methods of lignite quality research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Formacja brunatnowęglowa w złożu Bełchatów a problematyka kopalin towarzyszącychThe lignite formation in the Bełchatów deposit and the problem of accompanying minerals / Elżbieta HYCNAR, Marek Waldemar Jończyk, Tadeusz Ratajczak // W: Węgiel brunatny - dziś i w przyszłości : monografia / red. Dorota Łochańska ; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2018. — ISBN: 978-83-7783-197-7. — S. 125–136. — Bibliogr. s. 135–136, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zasoby, złoża antropogeniczne, złoże węgla brunatnego, kopaliny towarzyszące - odmiany litologiczne, geologiczne warunki zalegania, jakość surowcowa, przeróbka i przetwórstwo

  keywords: resources, processing, anthropogenic deposits, lignite deposit, accompanying minerals - lithological varieties, geological conditions of occurence, raw material quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hg, Pb, Cd w węglu brunatnym ze złoża „Bełchatów” (obszard górniczy „Szczerców”) : badania wstępneHg, Pb, Cd in the lignite from ”Bełchatów” deposit (“Szczerców” minining area) : preliminary research / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1780. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 285, s. 95–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Identification of mineralogical and morphological properties of suspension in surface waters / BANAŚ Marian, HYCNAR Elżbieta, WISŁA-WALSH Ewa // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Iły beidellitowe ze złoża węgla brunatnego "Bełchatów" jako surowiec do budowy przesłon hydroizolacyjnychThe beidellite clays from the Bełchatów lignite deposit as a raw material for constructions of waterproofing apertures / Tadeusz Ratajczak, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI // W: Sorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-944-5. — S. 87–99. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sorbenty mineralne, składowiska odpadów, kationy metali ciężkich

  keywords: mineral sorbents, landfill sites, cations of heavy metals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kompleksowe wykorzystanie kopalin towarzyszących a problemy rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”Complex utilization of associated mineral raw materials and the problem of revitalizing post-mining areas – a case story of the lignite „Bełchatów” deposit / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar Jończyk, Anna Skórzak // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 2, s. 519–532. — Bibliogr. s. 531–532, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : V międzynarodowy kongres : Bełchatów 11–13 czerwca 2007 : materiały konferencyjne. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-02/GG_2007_2_45.pdf

 • słowa kluczowe: kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne, rewitalizacja obszarów pogórniczych

  keywords: anthropogenic deposits, associated mineral raw materials, revitalizing post-mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kompleksowe wykorzystanie kopalin towarzyszących a problemy rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”Complex utilization of associated mineral raw materials and the problem of revitalizing post-mining areas – a case story of the lignite “Bełchatów” deposit / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar Jończyk, Anna Skórzak // W: 50 lat pracy geologów na złożu Bełchatów : 1960–2010 / Leopold Czarnecki, [et al.]. — Bełchatów : PGE [Polska Grupa Energetyczna] Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Dział Geologicznty, 2010. — Na obwol.: „Złoty jubileusz służby geologicznej w rejonie Bełchatowa” [oraz] „Monografia złoża Bełchatów”. — Na s. tyt. dod.: Bełchatów, 19 listopada 2010. — S. 294–304. — Bibliogr. s. 303–304, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kopaliny towarzyszące a rewitalizacja terenów pogórniczych na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”Associated mineral row materials and the problem of the revitalizing post-mining areas : a case story of the lignite „Bełchatów” deposit / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar M. Jończyk, Anna Skórzak // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 7, s. 61–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kopaliny towarzyszące i mineralne surowce odpadowe ze złóż kopalin węglanowych jako potencjalna baza surowców do produkcji sorbentów $SO_{2}$The accompanying minerals and mineral wastes from the carbonate deposits as a potential raw materials base for the production of $SO_{2}$ sorbents / Elżbieta HYCNAR, Ewa WISŁA-WALSH, Tadeusz RATAJCZAK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 83, s. 37–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.. — XXII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 7–9 listopada 2012. — Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kopaliny towarzyszące w złożach węgla brunatnego. T. 1, Geologiczno-surowcowe aspekty zagospodarowania kopalin towarzyszącychAccompanying minerals in lignite deposits. Vol. 1, Geological and raw material aspects of the development of accompanying minerals / Tadeusz Ratajczak, Elżbieta HYCNAR ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — 345 s.. — Bibliogr. s. 321–337, Streszcz.. — ISBN: 978-83-62922-77-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kopaliny towarzyszące w złożu węgla brunatnego LegnicaThe accompanying minerals in the Legnica lignite deposit / Tadeusz Ratajczak, Elżbieta HYCNAR // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 100, s. 193–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kopaliny towarzyszące, skały nakładu, właściwości surowcowe

  keywords: accompanying minerals, overburden rocks, raw material properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • „Kopaliny towarzyszące” w złożu węgla brunatnego Złoczew (stan wiedzy)The associate raw materials in Złoczew deposit (state of knowledge) / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar M. Jończyk // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 257–267. — Bibliogr. s. 267, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • słowa kluczowe: zasoby, złoże węgla brunatnego Złoczew, litologia, skład mineralny i chemiczny, własności surowcowe, kopaliny towarzyszące

  keywords: Złoczew lignite deposit, the associate raw materials, lithology, mineral and chemical compositions, resources and properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kreda jeziorna z Bełchatowa jako sorbenty $SO_{2}$ w paleniskach fluidalnychThe lacustrine chalk from Bełchatów as the sorbent of $SO_{2}$ in the fluidized bed combustions / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar Jończyk // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 153–167. — Bibliogr. s. 165–167, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: trzeciorzędowa kreda jeziorna, sorbent SO2, paleniska fluidalne, właściwości sorpcyjne

  keywords: tertiary lacustrine chalk, SO2 sorbent, fluidized bed combustions, sorption capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kreda pisząca z Mielnika jako sorbent $SO_{2}$ dla energetykiChalkstone from the Mielnik Deposit as a $SO_{2}$ sorbent for the energy industry / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz Ratajczak, Monika Wal // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 95, s. 157–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: paleniska fluidalne, sorpcja SO2, sorbent wapienny, suche metody odsiarczania

  keywords: sorption SO2 , dry method desulfurization , limestone sorbent, furnace fluidized

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kryterium mineralogiczne jako element oceny przydatności niektórych polskich surowców ilastych do budowy przesłon hydroizolacyjnychMineralogical criterion as a part of suitability assessment of some Polish clay deposits for construction of waterproofing apertures / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015. — 134, [10] s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 194). — Bibliogr. s. [135–144], Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-62922-53-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kryterium mineralogiczne jako element oceny przydatności niektórych polskich surowców ilastych do budowy przesłon hydroizolacyjnychMineralogical criterion as a part of suitability assessment of some Polish raw clay for waterproofing barriers construction / Tadeusz Ratajczak, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 4, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: skład mineralny, składowiska odpadów, skały ilaste, przesłony hydroizolacyjne

  keywords: mineral composition, waste landfills, clay rocks, waterproofing barriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mineralne surowce odpadowe z górnictwa i przeróbki kopalin[Waste mineral raw materials from mining and processing] / Krzysztof Galos, Elżbieta HYCNAR, Ewa Lewicka, Tadeusz RATAJCZAK, Jarosław Szlugaj, PIOTR WYSZOMIRSKI // W: Mineralne surowce odpadowe / red. tomu Krzysztof Galos ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2009. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — ISBN: 978-83-60195-28-4. — S. 41–138. — Bibliogr. s. 130–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Minerały ciężkie w strefie kontaktu mezozoik/kenozoik w złożu węgla brunatnego BełchatówHeavy minerals in the Bełchatów lignite deposit from the Mesozoic/Cenozoic contact zone / Agnieszka Pękala, Elżbieta HYCNAR // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 444, s. 171–176. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/pl/component/docman/doc_download/214-pekal.html

 • słowa kluczowe: złoże węgla brunatnego Bełchatów, minerały ciężkie, osady wietrzeniowe, strefa kontaktu mezozoik/kenozoik

  keywords: heavy minerals, wheatering sediments, Mesozoic/Cenozoic contact zone, Bełchatów lignite deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: