Wykaz publikacji wybranego autora

Eliasz Kańtoch, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1115-6177 orcid iD

ResearcherID: I-7325-2013

Scopus: 54398761700

PBN: 5e70922b878c28a047391152

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • A concept of bimodal visual emotion recognition in computer users / Jaromir PRZYBYŁO, Eliasz KAŃTOCH, Piotr AUGUSTYNIAK // W: AfCAI 2018 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2\textsuperscript{nd} workshop on Affective Computing and Context Awareness in Ambient Intelligence : Valencia, Spain, April 19-20, 2018 / ed. by Grzegorz J. Nalepa, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s n.], [2018]. — (CEUR Workshop Proceedings ; ISSN 1613-0073 ; vol. 2166). — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [8–9], Abstr.. — tekst: http://ceur-ws.org/Vol-2166/afcai18-paper13.pdf

 • keywords: emotion recognition, scanpath analysis, eyetracking, video pletysmography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A deep learning approach for valve defect recognition in heart acoustic signal / Dariusz KUCHARSKI, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Eliasz KAŃTOCH // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017 : [September 17-19, 2017, Szklarska Poręba, Poland], Pt. 1 / eds. Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska. — Cham : Springer, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 655). — ISBN: 978-3-319-67219-9 ; e-ISBN: 978-3-319-67220-5. — S. 3–14. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-02. — Toż na CD

  orcid iD
 • keywords: machine learning, signal processing, deep learning, heart sound classification, convolutional neural network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-67220-5_1

3
 • A design study of orthotic shoe based on pain pressure measurement using algometer for calcaneal spur patients / Dwi Basuki Wibowo, Agus Suprihanto, Wahyu Caesarendra, Adam GŁOWACZ, Rudiansyah Harahap, Ryszard TADEUSIEWICZ, Eliasz KAŃTOCH, Pg Emeroylariffion Abas // Technologies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2227-7080. — 2021 vol. 9 iss. 3 art. no. 62, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-30. — tekst: https://www.mdpi.com/2227-7080/9/3/62/pdf

  orcid iD
 • keywords: calcaneal spur, pain minimum compressive pressure, algometer, orthotic shoe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/technologies9030062

4
5
 • A prototype of the mobile stethoscope for telemedical application / Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Marek IWANIEC, Eliasz KAŃTOCH, Dariusz KUCHARSKI // W: MEMSTECH 2018 [Dokument elektroniczny] : perspective technologies and methods in MEMS design : XIV\textsuperscript{th} international conference : Polyana, Ukraine, April 18–22, 2018 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIV-oï mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 18–22 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC Societies Joint Chapter. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — New York : IEEE, cop. 2018. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — e-ISBN: 978-1-5386-5880-2. — S. 5–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Dod. ISBN: 978-1-5386-5881-9. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047le03fe.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8365690

  orcid iD
 • keywords: telemedicine, wearables, acoustic sensors, long-term monitoring, electronic stethoscope

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2018.8365690

6
 • A wearable multi-sensor solution for daily activities monitoring with an expanded respiratory part / Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Eliasz KAŃTOCH // W: MRW 2018 [Dokument elektroniczny] : 8th Microwave and Radar Week: MIKON 2018 : 22nd International Microwave and Radar Conference ; U. R. S. I. 2018 : Baltic URSI Symposium supported by National Committees of the Baltic Countries : Poznań May 14-17, 2018 / eds. Jacek Misiurewicz, Maciej Wielgo, Marek Ciesielski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], cop. 2018. — Dysk Flash. — e-ISBN 978-83-949421-0-6 (MIKON) ; 978-83-949421-2-0 (URSI). — e-ISBN: 978-83-949421-0-6. — S. 528–532. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 531–532, Abstr.. — Referat w części URSI. — Toż. w bazie IEEE. — S. 95–99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 98–99. — ISBN 978-8-3949-4213-7. — {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047780013.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8406720}

  orcid iD
 • keywords: telemedicine, wearables, respiration monitoring, ADL

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/URSI.2018.8406720

7
 • An acoustic interface for simple binary image presentationAkustyczny interfejs prezentacji prostych obrazów binarnych / Paweł WOŁOSZYN, Eliasz KAŃTOCH // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 3, s. 499–504. — Bibliogr. s. 504, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_37.pdf

 • słowa kluczowe: interfejs akustyczny, substytucja wizji, prezentacja obrazów binarnych

  keywords: acoustic interface, vision substitution, binary image presentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Aparatura medyczna nowej generacji : wyzwania związane z telemedycynąNew-generation medical devices : challenges associated with telemedicine / Eliasz KAŃTOCH, Ryszard TADEUSIEWICZ // OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny ; ISSN 1641-7348. — 2017 nr 11–12, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: telemedycyna, urządzenia ubieralne, komputerowo wspomagana diagnostyka medyczna, e-zdrowie

  keywords: telemedicine, e-health, wearable devices, computer aided diagnostics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Aplikacja ratująca życie – przyszłość dla epileptykówApplication that can save your life – future for people with epilepsy / Maciej Borówka, Joanna JAWOREK, Eliasz KAŃTOCH, Łukasz Nowicki // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2010 vol. 6 no. 12 Suppl. no. 1, s. 45–46. — Tekst pol.-ang.. — MCSB 2010 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych / Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny. Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum, Laboratorium Biocybernetyki. Katedra Automatyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : CMUJ, 2010. — tekst: https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2021/02/bams6_12_supl.pdf

 • słowa kluczowe: GPS, telemedycyna, czujnik przyśpieszenia, aplikacja, epilepsja

  keywords: telemedicine, GPS, monitoring system, epilepsy, accelerometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Automatyzacja przygotowywania leków cytostatycznych[Automation of cytostatic drugs production] / Daniel PRUSAK, Konrad KOBUS, Jan Żarów, Eliasz KAŃTOCH // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 181–192. — Bibliogr. s. 191–192, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Biomateriały – biozgodne materiały w medycynie[Biomaterials – materials for medicine] / Joanna JAWOREK, Eliasz KAŃTOCH // W: Podstawy inżynierii biomedycznej : [podręcznik akademicki], T. 2 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0352). — ISBN: 978-83-7464-263-7. — S. 227–233. — Bibliogr. s. 232–233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Biomedical engineering – opportunities and threats / R. TADEUSIEWICZ, E. KAŃTOCH // W: Progress in biomedicine & neuromedicine : proceeding of the international workshop (Humboldt-Kolleg) of Societas Humboldtiana Polonorum & Polish Chemical Society : workshop with Nobel Prize winner Professor Erwin Neher : Kraków, June 21–23, 2015 / ed. Marian Jaskuła. — Kraków : [s. n.], 2015. — Opis. częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-942248-1-3. — S. 39–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Cardiovascular and pre-frailty risk assessment during shelter-in-place measures based on multimodal biomarkers collected from smart telemedical wearables / Eliasz KAŃTOCH, Anna Kańtoch // Journal of Clinical Medicine [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2077-0383. — 2021 vol. 10 iss. 9 art. no. 1997, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-06. — tekst: https://www.mdpi.com/2077-0383/10/9/1997/pdf

  orcid iD
 • keywords: telemedicine, wearable sensors, COVID-19, gerontechnology, frailty, shelter-in-place measures, resting heart rate, sleep duration, activity pattern

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jcm10091997

17
 • Design of a wearable sensor network for home monitoring system / Eliasz KAŃTOCH, Joanna JAWOREK, Piotr AUGUSTYNIAK // W: FedCSIS 2011 : Federated conference on Computer Science and Information Systems : Szczecin, Poland, 18–21 September 2011 : proceedings / eds. Maria Ganzha, Leszek A. Maciaszek, Marcin Paprzycki. — [Poland] : IEEE, 2011. — ISBN: 978-83-60810-39-2. — S. 401–403. — Bibliogr. s. 403, Abstr. — Toż W: FedCSIS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 18–21, 2011, Szczecin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki. — Los Alamitos : IEEE Computer Society Press, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — S. 401–403. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 403, Abstr. — ISBN 978-83-60810-22-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Distant measurement of plethysmographic signal in various lighting conditions using configurable frame-rate camera / Jaromir PRZYBYŁO, Eliasz KAŃTOCH, Mirosław JABŁOŃSKI, Piotr AUGUSTYNIAK // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2016 vol. 23 no. 4 spec. iss., s. 579–592. — Bibliogr. s. 591–592, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-13. — tekst: https://goo.gl/nKPmuy

 • keywords: photoplethysmography, remote patient monitoring, heart rate detection, video signal processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mms-2016-0052

19
 • Distant pulse measurement system for real-time surveillance applications / Jaromir PRZYBYŁO, Mirosław JABŁOŃSKI, Eliasz KAŃTOCH, Piotr AUGUSTYNIAK // Computing in Cardiology ; ISSN 2325-8861. — Tytuł poprz.: Computers in Cardiology ; ISSN: 0276-6574. — 2017 vol. 44, s. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Computing in cardiology : 44\textsuperscript{th} conference : 24–27 September, 2017, Rennes, France

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22489/CinC.2017.073-212

20
 • DSP-assisted nonlinear impairments tolerant 100 Gbps optical backhaul network for long-haul transmission / Muhammad Irfan, Farman Ali, Fazal Muhammad, Usman Habib, Abdullah S. Alwadie, Adam GŁOWACZ, Ziaul Haq Abbas, Eliasz KAŃTOCH // Entropy [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1099-4300. — 2020 vol. 22 iss. 9, art. no. 1062, s. 1-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/1099-4300/22/9/1062/pdf [2020-09-23]. — Bibliogr. s. 13-15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-22

  orcid iD
 • keywords: DSP, digital signal processing, wavelength division multiplexing, WDM, optical fiber communication, non linear effective area

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/e22091062

21
 • Electrophysiology-based monitoring system for a human in motion / Joanna JAWOREK, Eliasz KAŃTOCH // W: Information technologies in biomedicine, Vol. 2 / eds. Ewa Piętka, Jacek Kawa. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Advances in Intelligent and Soft Computing ; ISSN 1867-5662 ; 69). — ISBN: 978-3-642-13104-2. — S. 251–260. — Bibliogr. s. 260, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Elektrofizjologiczny system monitorowania pacjenta w ruchuElectrophysiology-based monitoring system for human in motion / Joanna JAWOREK, Eliasz KAŃTOCH // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2010 vol. 6 no. 12 Suppl. no. 1, s. 77–78. — Tekst pol.-ang.. — MCSB 2010 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych / Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny. Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum, Laboratorium Biocybernetyki. Katedra Automatyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : CMUJ, 2010. — tekst: https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2021/02/bams6_12_supl.pdf

 • słowa kluczowe: telemedycyna, EKG, technologia Bluetooth, system monitorujący pacjenta

  keywords: telemedicine, monitoring system, Bluetooth interface, ECG

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Frequency and time fault diagnosis methods of power transformers / Miroslav Gutten, Daniel Korenciak, Matej Kucera, Richard Janura, Adam GŁOWACZ, Eliasz KAŃTOCH // Measurement Science Review [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : journal of the Institute of Measurement Science / Slovak Academy of Sciences ; ISSN 1335-8871. — 2018 vol. 18 no. 4, s. 162–167. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 166–167. — tekst: http://www.measurement.sk/2018/msr-2018-0023.pdf

  orcid iD
 • keywords: diagnostics, frequency, transformer, fault, short circuit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/msr-2018-0023

25