Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Dziurka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6130-8656

ResearcherID: brak

Scopus: 38361436500

PBN: 3927346

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 121, z ogólnej liczby 126 publikacji Autora


1
 • Analiz fazovyh prevraŝenij pereohlaždennogo austenita v nizkolegirovannoj stali s dobavkami boraAnalysis of phase transformations of supercooled austenite in low-alloy steel with boron additives / B. Łętkowska, R. DZIURKA, P. BAŁA // Metallovedenie i Termičeskaâ Obrabotka Metallov ; ISSN 0026-0819. — 2015 no. 9, s. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

 • keywords: boron, continuous cooling trandformation diagrams, low-alloy steel, heat treatment, abrasive wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza dylatometryczna i mikrostrukturalna stali narzędziowej X37CrMoV5-1 oraz podeutektycznego stopu z układu ${Fe-Cr-C}$Dilatometric and microstructural analysis of the tool X37CrMoV5-1 steel and hypoeutectic alloy from the ${Fe-Cr-C}$ system / K. WIECZERZAK, K. GÓRECKI, R. DZIURKA, P. BAŁA // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — Na okł. dod.: XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-73-5. — S. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.. — P. Bała - dod. afiliacja: ACMiN

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, dylatometria, CALPHAD, Fe-Cr-C, X37CrMoV5-1

  keywords: microstructure, dilatometry, CALPHAD, X37CrMoV5-1, Fe-Cr-C

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza dylatometryczna przemian fazowych podczas odpuszczania stali 56NiCrMo7Dilatometric analysis of phase transformations during tempering of 56NiCrMo7 steel / Robert DĄBROWSKI, Rafał DZIURKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 10, s. 748–752. — Bibliogr. s. 752. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=71861

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, stal narzędziowa do pracy na gorąco, wykres CTPc°, odpuszczanie

  keywords: phase transformation, tempering, CHT diagram, hot-work tool steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza mikrostruktury stali podeutektoidalnej $Co-Mo$ po ciągłym chłodzeniu z zakresu austenitu[Analysis of the microstructure of the hypoeutectoid steel $Co-Mo$ after continuous cooling from austenite range] / Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA, Kamil GÓRECKI // W: NM-NT 2015 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : VI krajowa konferencja : Międzyzdroje, 24–28 maja 2015 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : ZUT], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 94. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wykres CTPc, stal podeutektoidalna, kinetyka przemian fazowych, obróbka cieplna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza mikrostruktury stali podeutektoidalnej $Co-Mo$ po ciągłym chłodzeniu z zakresu austenituAnalysis of the microstructure of the hypoeutectoid $Co-Mo$ steel after continuous cooling from austenite range / Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA, Kamil GÓRECKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2015 R. 36 nr 6, s. 414–418. — Bibliogr. s. 418

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wykres CTPc, stal podeutektoidalna, kinetyka przemian fazowych, obróbka cieplna

  keywords: microstructure, hypoeutectoid steel, CCT diagram, kinetics of phase transformation, heat treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2015.6.13

6
 • Analiza przemian fazowych w warunkach izotermicznych żeliwa sferoidalnego z dodatkiem $Ni$Analysis phase transformations under isothermal conditions of high-nickel ductile cast iron / I. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, B. MRZYGŁÓD, R. DZIURKA // W: XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Rytro : [AGH], 2015. — Na okł. dod.: Prace XLIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-66-7. — S. 28–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, żeliwo ADI, wytrzymanie izotermiczne, martenzyt, austenit szczątkowy, banit

  keywords: phase transformation, austempered ductile iron, isothermal conditions, retained austenite, martensite, bainite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of phase transformations of supercooled austenite in low-alloy steel with boron additives / B. Łętkowska, R. DZIURKA, P. BAŁA // Metal Science and Heat Treatment ; ISSN 0026-0673. — 2016 vol. 57 nos. 9–10, s. 525–530. — Bibliogr. s. 530

 • keywords: boron, continuous cooling trandformation diagrams, low-alloy steel, heat treatment, abrasive wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11041-016-9916-8

8
 • Analysis of the microstructure of 37MnMo6-3 hypoeutectoid steel / E. ROŻNIATA, R. DZIURKA // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2012 vol. 58 iss. 2, s. 125–129. — Bibliogr. s. 129, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania procesu odpuszczania stali martenzytycznej $X10CrWMoVNb9-2$ stosowanej w przemyśle energetycznymStudy of the tempering process of the martensitic $X10CrWMoVNb9-2$ steel used in the energy industry / Z. Rokosz, J. PACYNA, R. DZIURKA, Ł. FROCISZ, J. Kowalski // W: XLVI Szkoła inżynierii materiałowej : Kraków–Rytro, 25–28 IX 2018 : monografia / opiekun naukowy konferencji Piotr Bała ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków] : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2018]. — Na okł.: Prace szkoły inżynierii materiałowej. — ISBN: 978-83-65955-14-2. — S. 37–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, mikrostruktura, odpuszczanie, stale martenzytyczne

  keywords: microstructure, tempering, mechanical properties, martensitic steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakterystyka stali podeutektoidalnej ${Mn-Cr-Mo}$ po ciągłym chłodzeniu z zakresu austenituCharacteristic of ${Mn-Cr-Mo}$ hypoeutectoid steel after continuous cooling with the scope austenite / E. ROŻNIATA, R. DZIURKA, Ł. FROCISZ // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — Na okł. dod.: XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-73-5. — S. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wykres CTPc, stal podeutektoidalna, kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu

  keywords: microstructure, hardness, hypoeutectoid steel, CCT diagram, kinetics of phase transformation of undercooled austenite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Designing and controlling the microstructure of Mn-Mo-Cr-Ni hypoeutectoid steel safter continuous cooling / E. ROŻNIATA, R. DZIURKA // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1] CP11

 • keywords: microstructure, hypoeutectoid steel, alloying elements, CTT diagrams, hardenability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of cooling rate from $\alpha+\beta$ range on stereological parameters of microstructure in the $Ti_{6}Al_{7}Nb$ alloy / Krzysztof WIECZERZAK, Robert DĄBROWSKI, Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA // W: YUCOMAT 2016 : eighteenth annual conference : Herceg Novi, Montenegro, September 5–10, 2016 : programme & the book of abstracts / eds. Dragan P. Uskokovič, Velimir Radmilović. — Belgrade : Materials Research Society of Serbia, cop. 2016. — ISBN: 978-86-919111-1-9. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of heating rate on phase transformations during tempering of $Mn-Cr-Mo$ alloy steels / DZIURKA Rafał, PACYNA Jerzy, Tomasz TOKARSKI // W: Metal 2013 : 22\textsuperscript{nd} international conference on Metallurgy and materials : May 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th} 2013, Brno : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., 2013. — ISBN: 978-80-87294-41-3. — S. 114. — Pełny tekst pt.: Effect of heating rate on phase transformations during tempering of ${Cr=Mn=Mo}$ alloy steels W: Metal 2013 [Dokument elektroniczny] : 22nd international conference on Metallurgy and materials : May 15th–17th, Brno : conference METAL 2013 proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic] : TANGER Ltd., cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [6], Abstr. — ISBN 978-80-87294-39-0. — Autor Tomasz Tokarski – brak nazwiska w wersji drukowanej. — W bazie Web of Science wersja drukowana. — ISBN 978-80-87294-41-3. — S. 700-705

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Effect of heating rate on the phase transformations during tempering of low carbon $Cr-Mn-Mo$ alloy steel / R. DZIURKA, J. PACYNA, T. TOKARSKI // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2013 vol. 63 iss. 1, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.

 • keywords: metallic alloys, tempering, dilatometric investigation, cementite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Effect of microstructural banding in hot-work tool steel on thermal expansion anisotropy / B. PAWŁOWSKI, P. BAŁA, R. DZIURKA, J. KRAWCZYK // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2013 vol. 56 iss. 1, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19

 • keywords: surface cracks, microstructural banding, thermal expansion anisotropy, die for aluminium die-casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Effect of rare earth elements additions on critical temperatures of manganese cast steel for use at low-temperatures / Justyna Kasińska, Rafał DZIURKA, Piotr BAŁA // W: 2 MCC : 2\textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25\textsuperscript{th}-27\textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — ISBN: 978-83-904306-5-2. — S. 95-96. — Bibliogr. s. 96. — P. Bała - dod. afiliacja: ACMiN AGH

 • keywords: microstructure, manganese cast steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Effect of temperature on evolution of eutectic carbides and $M_{7}C_{3}$$\to$$M_{23}C_{6}$ carbides reaction in rapidly solidified $Fe-Cr-C$ alloy / K. WIECZERZAK, P. BAŁA, R. DZIURKA, T. TOKARSKI, T. KOZIEŁ, Ł. GONDEK // W: The 5\textsuperscript{th} Stanisław Gorczyca European school on Electron microscopy and electron tomography : Kraków, 5-8.07.2016 : proceedings / ed. by G. Cempura, A. Gruszczyński, A. Czyrska-Filemonowicz ; AGH University of Science and Technology, International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-81-0. — S. 405. — P. Bała - dod. afiliacja: ACMIN AGH

 • keywords: in-situ XRD, eutectic carbides, chromium carbides transformation, high resolution dilatometry, Fe-Cr-C alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Effect of the additional annealing prior to heat treatment on the final properties of the steel / DZIURKA Rafał, CIOS Grzegorz, WIECZERZAK Krzysztof // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 65. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6] poz. 3665. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8 oraz zakres stron: 597–602

 • keywords: annealing, steel, dilatometric investigations, thermal expansion coefficient, heat treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Fizyczne podstawy metaloznawstwa[Physic fundamentals of materials science and engineering] / Karol PRZYBYŁOWICZ, Rafał DZIURKA // W: Inżynieria metali i technologie materiałowe / red. nauk. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Wyd. 2 zmienione. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. — Na str. tyt. i okł.: Wydawnictwo WNT. — ISBN: 978-83-01-20633-8. — S. 1–[25]. — Bibliogr. s. [25]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Fractography and microstructure analysis of pipe connector / R. DZIURKA, Ł. FROCISZ, K. GÓRECKI, G. CIOS // W: Engineering, computer science and education, 2014 : 8\textsuperscript{th} international conference : [5-7. 11. 2014 Bialka Tatrzanska] : the book of abstracts. — Krakow : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences, Krakow ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2014. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Improper interpretation of dilatometric data for cooling transformation in steelsNieprawidłowa interpretacja dylatogramów dla przemian podczas chłodzenia stali / B. PAWŁOWSKI, P. BAŁA, R. DZIURKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1159–1161. — Bibliogr. s. 1161

 • keywords: software, dilatogram, derivative, phase transformations during cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0202

23
 • Influence of niobium on the structure and properties of the matrix of high-speed steel with nickelWpływ niobu na strukturę i właściwości osnowy stali szybkotnącej z niklem / Jerzy PACYNA, Rafał DZIURKA, Małgorzata Grudzień // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2016 R. 37 nr 6, s. 335–340. — Bibliogr. s. 339. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, stopy metali, wykresy CTPc, stale szybkotnące, badania dylatometryczne

  keywords: phase transformations, metallic alloys, dilatometric investigations, high-speed steel, CCT diagrams

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2016.6.10

24
 • Influence of post weld heat treatment for weld joint of P355GH / Sławomir Parzych, Rafał DZIURKA // MATEC Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2261-236X. — 2018 vol. 247 art. no. 00038, s. 1-8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-10. — R. Dziurka - afiliacja: University of Science and Technology. — FESE 2018 : Fire and Environmental Safety Engineering 2018 : Lviv, Ukraine, November 7-8, 2018 / eds. W. Rogula-Kozłowska, A. Walczak, A. Polańczyk. — tekst: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/106/matecconf_fese2018_00038.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/matecconf/201824700038

25
 • Influence of the carbide morphology on the irreversible temper brittleness in steels / Rafał DZIURKA, Jerzy PACYNA, Tomasz TOKARSKI, Piotr BAŁA // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 51–52. — Bibliogr. s. 52. — P. Bała – dod. afiliacja: ACMiN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: