Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Dytczak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 896193

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • A survey of AHP and ANP applications in civil engineering and urban management / Grzegorz GINDA, Mirosław DYTCZAK // W: ISAHP2016 [Dokument elektroniczny] : International Symposium on the Analytic Hierarchy Process : August 4–August 7, 2016, London, UK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : Creative Decision Foundation, cop. 2016. — (ISAHP Proceedings ; ISSN 1556-830X). — e-ISBN: 978-1-888603-44-1. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.isahp.org/uploads/isahp16_proceeding_1143946.pdf [2017-01-20]. — Bibliogr. s. [2], Abstr.

 • keywords: survey, AHP, civil engineering, application, ANP, urban management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Activity sequence influence on construction schedule effects while including adverse weather conditions / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Teoretyczne podstawy budownictwa. T. 5, Badania doświadczalne i awarie konstrukcji budowlanych / pod red. nauk. Marcina Gajewskiego, Stanisława Jemioło. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. — (Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej). — ISBN: 978-83-7814-271-3. — S. 129–140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Construction schedule of works as combinatorial optimization problemHarmonogramowanie przedsięwzięcia jako zagadnienie kombinatoryczne / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 283–289. — Bibliogr. s. 289, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, przedsięwzięcie budowlane, wspomaganie, sposób wykonania, przydział, kolejność prac, decyzja, harmonogram, zagadnienia kombinatoryczne

  keywords: optimization, support, mode, allocation, combinatorial problem, activity sequence, decision, construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • DEMATEL – a decision-making support tool for an enterpriseMetoda DEMATEL we wspomaganiu decyzji w przedsiębiorstwie / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 13–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 21–22, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, DEMATEL, sprzężenie, przyczynowość, wspomaganie decyzji, wieloaspektowość

  keywords: multiple dimensions, enterprise, causality, DEMATEL, feedback, decision-making support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • DEMATEL-based ranking approachesProcedury rangowania w metodzie DEMATEL / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; ISSN 1643-7772. — 2016 vol. 16 no. 3 Applicability of quantitative methods to economics, finance, and management, s. 191–202. — Bibliogr. s. 200–201, Abstr.

 • słowa kluczowe: DEMATEL, rozwój, zastosowanie, ważenie, rangowanie

  keywords: application, development, weighting, DEMATEL, ranking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diversified ways of the application of pair-wise comparison-based techniquesZróżnicowane sposoby stosowania metod wykorzystujących porównania parami / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Wokół inżynierii produkcji 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Józef Matuszek, Bożena Skołud. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-902-5. — S. 77–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: integracja, wspomaganie decyzji, porównania parami, metody, sposób wykorzystywania

  keywords: integration, joint application, pair-wise comparison, technique, decision support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Generowanie struktur harmonogramu z jednoczesnym rozwiązywaniem zadań poziomu dolnego różnymi metodamiGeneration of project schedule structure along with solving low level optimisation problems using different methods / Mirosław DYTCZAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; ISSN 1643-7772. — 2013 nr 2: Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, s. 115–129. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metoda Monte Carlo, przedsięwzięcie, programowanie liniowe, algorytm ewolucyjny, inwestycja, budownictwo, harmonogram

  keywords: evolutionary algorithm, Monte Carlo method, linear programming, project investment, scheduling, construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Idea obiektów wzorcowych DAHP w wycenie nieruchomościApplication of dominant alternatives in real estate valuation / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; ISSN 1643-7772. — 2013 nr 2: Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, s. 131–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: nieruchomość, wycena, trudnozmierzalność, doświadczenie, wiarygodność, wielowzorcowa AHP

  keywords: reliability, real estate, valuation, multiple dominant AHP, experience, intangibles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Identification of weather insensitive to construction schedulesIdentyfikacja harmonogramu budowlanego niewrażliwego na pogodę / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA, Nina Szklennik // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 291–297. — Bibliogr. s. 297, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, przedsięwzięcie, sposób wykonania, przydział, prace budowlane, niekorzystna pogoda, wrażliwość, kolejność, harmonogram

  keywords: optimization, sensitivity, allocation, sequence, execution mode, schedule, inclement weather, activity, construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Identyfikacja kluczowych elementów sieci transportowej w kontekście jej odporności na zdarzenia kryzysoweIdentification of key transportation network components while preparing for crisis events / DYTCZAK Mirosław, GINDA Grzegorz, Gotowała Beata // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 3095–3100. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3100, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: transport, zagrożenie, sieć, infrastruktura krytyczna, prewencja, alokacja, eksploatacja, odporność, zasoby

  keywords: network, thread, allocation, critical infrastructure, prevention, resource, robustness, exploitation, transportation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Identyfikacja priorytetowych potrzeb utrzymania systemu transportowego przy uwzględnieniu powiązań jego elementówIdentification of priority maintenance needs while including interdependiencies between transportation system components / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 1863–1866. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1865–1866, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metoda DEMATEL we wspomaganiu decyzji w przedsiębiorstwieDEMATEL as a decision-making support tool for an enterprise / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, DEMATEL, sprzężenie, przyczynowość, wspomaganie decyzji, wieloaspektowość

  keywords: casuality, multiple dimensions, enterprise, DEMATEL, feedback, decision-making support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Miejsce metody DEMATEL w rozwiązywaniu złożonych zadań decyzyjnychDEMATEL in resolving complex decision tasks / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; ISSN 1643-7772. — 2015 vol. 15 no. 5 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu, s. 631–644. — Bibliogr. s. 643–644, Abstr.

 • słowa kluczowe: DEMATEL, rozwój, wspomaganie złożonych decyzji, zastosowanie, zarządzanie

  keywords: application, development, DEMATEL, complex decision support, management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelling a decision map and Bayesian network by means of DEMATELModelowanie map decyzji i sieci Bayesa przy wykorzystaniu metody DEMATEL / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 19, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: mapa poznawcza, DEMATEL, mapa decyzji, sieć Bayesa

  keywords: cognitive map, DEMATEL, Bayesian network, decision map

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie map decyzji i sieci Bayesa przy wykorzystaniu metody DEMATELModelling a decision map and Bayesian network by means of DEMATEL / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: mapa poznawcza, DEMATEL, sieć Bayesa, mapa decyzji

  keywords: cognitive map, Bayesian network, DEMATEL, decision map

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Optimisation of service portfolio for a small companyOptymalizacja portfela usług małego przedsiębiorstwa / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 21–30. — Bibliogr. s. 29, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, portfel usług, gra z naturą, wielokryterialna analiza decyzji, małe przedsiębiorstwo

  keywords: optimisation, small company, service portfolio, multicriteria decision analysis, game against nature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Optymalizacja planu przewozów z ograniczaniem niekorzystnego wpływu na środowisko : [streszczenie]Environment-friendly routing of vehicles / DYTCZAK Mirosław, GINDA Grzegorz // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 232. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Optymalizacja planu przewozów z ograniczaniem niekorzystnego wpływu na środowiskoEnvironment-friendly routing of vehicles / DYTCZAK Mirosław, GINDA Grzegorz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 3 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1506–1514. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1512–1514, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Optymalizacja portfela usług małego przedsiębiorstwaOptimisation of service portfolio for a small company / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, portfel usług, gra z naturą, wielokryterialna analiza decyzji, małe przedsiębiorstwo

  keywords: optimisation, small company, service portfolio, multi-criteria, decision analysis, game against nature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Production engineering tools for civil engineering practice – the case of FMEANarzędzia inżynierii produkcji w budownictwie – przypadek FMEA / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 10, s. 85–92. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-23. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10063/

 • słowa kluczowe: wspomaganie, FMEA, zastosowanie, budownictwo, narzędzie, decyzja, inżynieria produkcji

  keywords: civil engineering, application, production engineering, support, tool, FMEA, decision, construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/235373XCT.17.171.7279

22
 • Production engineering tools for civil engineering practice – the case of QFDNarzędzia inżynierii produkcji w budownictwie – przypadek QFD / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 10, s. 79–84. — Bibliogr. s. 82–84, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-23. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10062/

 • słowa kluczowe: wspomaganie, zastosowanie, budownictwo, QFD, narzędzie, decyzja, inżynieria produkcji

  keywords: civil engineering, application, production engineering, support, tool, QFD, decision, construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.172.7280

23
 • Przetarg jako system „szary” – wspomaganie doboru ekspertów do oceny ofertA tender as a grey system – supporting selection of experts for evaluating bids / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; ISSN 1643-7772. — 2014 nr 7: Metody ilościowe, s. 73–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: inwestycja publiczna, system ,,szary'', ocena, ekspert, decyzja

  keywords: evaluation, public project, grey system, expert, decision

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Reduction of decision making problem model complexityRedukcja złożoności modelu zagadnienia decyzyjnego / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Wokół inżynierii produkcji 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Józef Matuszek, Bożena Skołud. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-902-5. — S. 67–75. — Bibliogr. s. 74–75, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: struktura, model, system, redukcja, złożoność, problem decyzyjny

  keywords: model, reduction, structure, complexity, system, decision making problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Redukcja złożoności modelu zagadnienia decyzyjnego : streszczenieReduction of decision making problem model complexity : abstract / Mirosław DYTCZAK, GINDA Grzegorz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: struktura, model, system, redukcja, złożoność, problem decyzyjny

  keywords: model, reduction, structure, complexity, system, decision making problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu: