Wykaz publikacji wybranego autora

Alina Dyduch, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913530

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Accounting in the context of business entity management / Alina DYDUCH // W: Management : theory and practice = teoria i praktyka : Polish and Kazakh experiences = doświadczenia polskie i kazachskie = Zarządzanie / eds. Piotr Łebkowski, Jan Sas. — Kraków : AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0386). — ISBN: 978-83-7464-349-8. — S. 21–40. — Bibliogr. s. 39–40, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of the financial situation of insurance companiesOcena sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [16], Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of the financial situation of insurance companies / Alina DYDUCH // W: Aspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — ISBN: 978-83-7464-478-5. — S. 123–137. — Bibliogr. s. 137, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budżetowanie kosztów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy PaństwoweCost budgeting in the State Forests National Forest Holding / Alina DYDUCH // W: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 252). — ISBN: 978-83-7695-245-1. — S. 88–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Finanse i rachunkowość[Finance and accounting] / Alina DYDUCH, Maria SIERPIŃSKA, Zofia Wilimowska. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. — 388, [1] s.. — (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji). — Bibliogr. s. 384–388. — Alina Dyduch – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Maria Sierpińska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dodatkowa afiliacja: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Internal auditing as a tool supporting the management process in public finance sector unitsAudyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające proces zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [16–17], Summ., Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Koszty stałe i zmienne w przedsiębiorstwie sektora usług leśnychFixed and variable costs in a forest enterprise / Alina DYDUCH // W: Rachunek kosztów i pomiar dokonań / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 182). — ISBN: 978-83-7692-125-6. — S. 131–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Koszty w rachunku zysków i strat według prawa bilansowego i międzynarodowych standardów rachunkowościCosts in profit and loss account according to accounting law and international accounting standards / Alina DYDUCH // W: Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem : standardy międzynarodowe / pod red. nauk. Marii Nowickiej-Skowron ; Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 837464074X. — S. 135–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kreatywna rachunkowość – przejawy i skutki wykorzystania w jednostce gospodarczejSigns and consequences of using creative accounting in enterprise / Alina DYDUCH // W: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-154-8. — S. 30–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Miejsce rachunkowości w kształceniu na poziomie studiów wyższychThe position of accounting in the education at the level of studies / Alina DYDUCH // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 10, s. 147–160. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-10/EM_09.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w PolsceAssessment of financial situation of enterprises in Poland / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wynik finansowy, przedsiębiorstwa, zobowiązania, rentowność

  keywords: profitability, enterprises, financial outcome, liabilities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w PolsceAssessment of financial situation of enterprises in Poland / Alina DYDUCH // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 119–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wynik finansowy, zobowiązania, rentowność, przesiębiorstwa

  keywords: profitability, enterprises, financial outcome, liabilities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Podstawy finansów[The basics of finance] / Alina DYDUCH, Kazimiera MENDYS. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 122, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0283). — Bibliogr. s. 121–[123]. — ISBN: 978-83-7464-161-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przydatność audytu wewnętrznego w zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznychUsefulness of internal auditing in the management of public finance sector units / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie, audyt wewnętrzny, plan audytu, sektor finansów publicznych

  keywords: management, internal auditing, plan of auditing, public finance sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Przydatność informacji dodatkowej w ocenie kondycji finansowej zakładu ubezpieczeńUsefulness of the additional information of finance reporting in assessment of financial condition of insurance companies / Alina DYDUCH, Kazimiera MENDYS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej : [międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 10–11.12.2007] / pod red. nauk. Bronisława Micherdy ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Rachunkowości Finansowej. — Kraków : UE w Krakowie ; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, 2007. — Opis częśc. wg wstępu.. — ISBN: 978-83-722837-3-8. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Przydatność narzędzi rachunkowości zarządczej w zarządzaniu strategicznymUsefulness of the management accounting tools in strategic management / Alina DYDUCH, Bogusława BEK-GAIK // W: Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej / red. nauk. Edward Nowak ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1136). — S. 97–104. — Bibliogr. s. 103–104, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przydatność systemów rachunku kosztów w zarządzaniu podmiotem gospodarczym[The usefulness of cost accounting systems in the management of a business entity] / Alina DYDUCH, Marta TABIŃSKA-DZIARMAGOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996, Kraków : materiały konferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — ISBN10: 83-902384-7-0. — S. 159–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostce gospodarczej w aspekcie integracjiFinancial and managerial accounting of enterprises in the aspect of integration / Alina DYDUCH, Bogusława BEK-GAIK // W: Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji / red. nauk. Edward Nowak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 15). — S. 71–77. — Bibliogr. s. 77, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ujęcie wybranych elementów rachunku zysków i strat w polskim prawie bilansowym i międzynarodowych regulacjach z zakresu rachunkowościPresentation of selected elements of profit and loss account in Polish and international accounting regulations / Alina DYDUCH // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 30–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ujęcie wybranych elementów rachunku zysków i strat w prawie bilansowym i międzynarodowych regulacjach z zakresu rachunkowościPresentation of selected elements of profit and loss account in Polish and international accounting regulations / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–9], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Usefulness of corporate financial report for investorsPrzydatność sprawozdania finansowego dla inwestorów / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [15–16], Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Usefulness of corporate financial report for investors / Alina DYDUCH // W: Production engineering in making / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-370-2. — S. 169–183. — Bibliogr. s. 183, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Usefulness of internal auditing in the management of public finance sector unitsPrzydatność audytu wewnętrznego w zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznych / Alina DYDUCH // W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej = Financial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — ISBN: 978-83-7464-684-0. — S. 29–45. — Bibliogr. s. 44–45, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, audyt wewnętrzny, plan audytu, sektor finansów publicznych

  keywords: management, internal auditing, plan of auditing, public finance sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane aspekty controllingu personalnego w firmach sektora usług leśnychSelected aspects of human resources controlling in forest enterprises / Alina DYDUCH // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo UE, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 123). — ISBN: 978-83-7695-046-4. — S. 111–121. — Bibliogr. s. 120–121, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wycena aktywów i zobowiązań w wartości godziwejFair value measurement of assets and liabilities / Alina DYDUCH // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 / pod red. Bronisława Micherdy. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. — (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; ISSN 1899-6205 ; nr 14). — ISBN: 978-83-7252-495-9. — S. 195–203. — Bibliogr. s. 203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: