Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Dworzak, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3961340

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczychAnalysis of blasting explosive charge weight improvement in defining mining and geological conditions / Józef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie na otoczenie, dopuszczalne ładunki MW

  keywords: blasting works, impact on the environment, permissible charge weight

2
 • Analiza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomituComparative analysis of the muck pile fragmentation illustrated with the example of one of the dolomite open mit mines / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 12, s. 48–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego

  keywords: blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0, cummulative size distribution

3
 • Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MWA comparative analysis of mining costs for blasting works with the application of different initiation systems / Józef PYRA, Michał DWORZAK, Bartosz Papiński // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 3, s. 58–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, koszty eksploatacji, elektroniczny system inicjowania

  keywords: initiation systems, blasting works, mining costs

4
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym[Comparative analysis of hazards during blasting in opencast mining] / Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: XVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo: człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew: materiały konferencjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62922-75-8. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowymComparative analysis of hazards during blasting in opencast mining / Michał DWORZAK, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 265–278. — Bibliogr. s. 279, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, ryzyko, roboty strzałowe, zagrożenia

  keywords: risk, blasting, mining, hazard

6
 • Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadkuThe analysis of the impact of dynamic influences from the blasting works on the surrounding of the mining shaft - casy study / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie, podszybie

  keywords: blasting works, dynamic influence, pit bottom

7
 • Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditionsProblematyka wyznaczania dopuszczalnych ładunków MW w zróżnicowanych warunkach geologicznych / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 825–845. — Bibliogr. s. 844–845

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, drgania parasejsmiczne, równanie propagacji, dopuszczalne ładunki

  keywords: blasting works, propagation equation, ground vibrations, acceptable explosive charge mass

8
 • Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobkuThe complex method of the muck pile fragmentation assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 8, s. 25–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, skład ziarnowy, Split Desktop 2.0, modelowanie SfM

9
 • Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowychThe module computer software which can be applied during blasting works / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, programy modułowe

  keywords: blasting works, modular software, open strip mining

10
 • Porównanie właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymywanych z wodnych roztworów saletry amonowejOn the comparison of emulsion bulk explosives obtained from aqueous ammonium nitrate solutions / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 3, s. 571–574. — Bibliogr. s. 574

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Porównanie właściwości saletry amonowej wykorzystywanej w nawozach mineralnych i w produkcji materiałów wybuchowychComparison of properties of ammonium nitrates used for production of fertilizers and explosive materials / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 7, s. 1381–1384. — Bibliogr. s. 1384

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Porównanie właściwości topograficznych i morfologicznych materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymanych na bazie wodnego roztworu saletry amonowej oraz RSMOn the comparison of topography and morphology properties of emulsion bulk explosives obtained from aqueous ammonium nitrate solutions and RSM / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: IPOEX 2017 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe - badania - zastosowanie - bezpieczeństwo : materiały : Ustroń Zawodzie : 5-7 czerwca 2017 r. = IPOEX 2017 : 14\textsuperscript{th} international conference : explosives research - application - safety / Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : s. n.], [2017]. — S. 54–55. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: XRD, SEM, IR, ANFO, materiały wybuchowe emulsyjne

  keywords: SEM, XRD, IR, ANFO, emulsion bulk explosives

13
 • Pośrednia analiza fragmentacji urobku otrzymanego w wyniku robót strzałowych wykonywanych w kopalni dolomituThe indirect method of analysis of output’s fragmentation obtained during blasting in the dolomite open pit mine / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 7, s. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego

  keywords: blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0, cumulative size distribution

14
 • Prognozowanie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych dla robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych[Predicting the flyrock zone radius for blasting works in open cast mines] / Józef PYRA, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Paweł Kłósko // W: XVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo: człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew: materiały konferencjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62922-75-8. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Prognozowanie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych dla robót strzałowych w kopalniach odkrywkowychPredicting the flyrock zone radius for blasting works in open cast mines / Józef PYRA, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał TWARDOSZ, Paweł Kłósko // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 247–264. — Bibliogr. s. 263–264, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, zagrożenia, rozrzut odłamków skalnych

  keywords: blasting works, open pit mining, hazards, flyrock

16
 • Reakcja fundamentu budynku na niskoczęstotliwościowe drgania wzbudzane robotami strzałowymiThe response of buiding foundation to low-frequency vibration induced by shooting / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: naprężenie, roboty strzałowe, drgania parasejsmiczne, tensometria

  keywords: stress, paraseismic vibrations, hooting, tensometry

17
 • Rozwój systemów inicjowania ładunków MW stosowanych w górnictwie odkrywkowymDevelopment of explosive initiation systems in open pit mining / Józef PYRA, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, opóźnienia milisekundowe, systemy inicjacji

  keywords: initiation systems, blasting works, milisecond delays

18
 • Various methods of the ground vibration assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: Proceedings of the forty-first annual conference on explosives and blasting technique : February 1–4, 2015, New Orleans, LA USA / International Society of Ecplosive Engineers. — USA : ISEE, cop. 2015. — S. 403–412. — Bibliogr. s. 412, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Własności topologiczne oraz morfologiczne materiałów wybuchowych na bazie nawozów mineralnych[Morphological and topological properties of explosive mixtures of ammonium nitrate based fertilizers] / BIESSIKIRSKI A., Kuterasiński Ł., PYRA J., DWORZAK M., TWARDOSZ M. // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Ł. Kuterasiński - błędnie przypisana afiliacja AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wpływ parametrów geometrycznych robót strzałowych na stopień rozdrobnienia urobku przy eksploatacji magnezytu systemem komorowo-filarowymInfluence of blasting works parameters on the magnesite size distribution obtained by room and pillar mining / Andrzej BIESSIKIRSKI, Dušan TERPÁK, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Michał TWARDOSZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 2, s. 303–312. — Bibliogr. s. 311–312, Streszcz.. — IV Polski Kongres Górniczy : Kraków, 20–22 listopada 2017 r.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, system komorowo-filarowy, fragmentacja urobku, Split Desk-top 2.0

  keywords: blasting works, Split Desktop 2.0, muck pile fragmentation

21
 • Wstępna analiza możliwości zastosowania cyfrowej niemetrycznej fotogrametrii naziemnej z wykorzystaniem metody SfM (Structure-from-Motion) w robotach strzałowychPreliminary study of the digital non-metric terrestial photogrammetry carried out by the use of the SfM method (Structure-from-Motion) applicability in blasting works / Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 61–68. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, roboty strzałowe, naziemna fotogrametria niemetryczna, metoda SfM

  keywords: laser scanning, blasting works, terrestial non-metric photogrammetry, SfM method

22
 • Wybrane problemy realizacji opóźnień czasowych przy nieelektrycznym sposobie inicjacji ładunków MW w siatkach wieloszeregowychSelected problems of time delays achieving by use of non-electric method of initiating explosive charges in multi-row patterns / Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Anna SOŁTYS // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 58–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, opóźnienia milisekundowe, nieelektryczny system inicjacji

  keywords: blasting works, non-electric initiation system, milisecond time delays