Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Duda, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2298-2351

ResearcherID: A-9350-2015

Scopus: 25923259300

PBN: 900381

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analysis geofactors influencing foundation engineering / Petra Bednářová, Marian Marschalko, Dominik Niemiec, Karel Kubečka, Robert DUDA // W: SGEM 2015 : science and technologies in geology, exploration and mining : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Hydrogeology, Engineering Geology and Geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-32-2. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 39–40, Abstr.

 • keywords: geotechnical engineering, geofactors, engineering geology, geological subsoil

2
 • Assessment of disposable groundwater resources for hydraulic fracturing of gas shales in the Lublin Basin (eastern Poland)Ocena dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych do szczelinowania łupków gazonośnych w Basenie Lubelskim (wschodnia Polska) / Robert DUDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 vol. 30 iss. 4, s. 79–96. — Bibliogr. s. 91–94, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: gaz łupkowy, Polska, wody podziemne, zasoby wód, poziomy wodonośne, szczelinowanie, Basen Lubelski

  keywords: shale gas, hydraulic fracturing, Poland, groundwater, water resources, aquifers, Lublin Basin

3
 • A case study assessing thermal activity at a significant geotourism locality of Ema coal tailing dumps in the mining landscape of Ostrava, Czech Republic / Marian Marschalko, Petra Zástěrová, Işik Yilmaz, Petr Jelínek, Jan Růžička, Kateřina Růžičková, Robert DUDA // Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology ; ISSN 1470-9236. — 2017 vol. 50 iss. 1, s. 53–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Feasibility analysis of groundwater abstraction for gas shale fracturing in the Lublin basin (Eastern Poland)Ocena możliwości poboru wód podziemnych do szczelinowania łupków gazonośnych w Basenie Lubelskim (wschodnia Polska) / Robert DUDA, Jan MACUDA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 303–312. — Bibliogr. s. 311–312

 • słowa kluczowe: gaz łupkowy, wody podziemne, Basen Lubelski, zaopatrzenie w wodę, szczelinowanie skał, wodonośność, wydajność jednostkowa, kreda lubelska

  keywords: shale gas, hydraulic fracturing, groundwater, water supply, water-bearing capacity, specific capacity, Lublin Cretaceous, Lublin Basin

5
 • Groundwater vulnerability map of Poland as useful tool for risk assessment to groundwater resources / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA, Joanna KARLIKOWSKA, Anna ŻUREK // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Groundwater vulnerability map of Poland based on time scale / Stanisław WITCZAK, Anna J. ŻUREK, Robert DUDA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Danuta Kubacka // W: Groundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : international conference : Ustroń, Poland 25–29 May 2015 : abstracts / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. — Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences Univeristy of Silesia, 2015. — ISBN: 978-83-61644-47-7. — S. 70–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych[Manual of hydrogeological drilling operations] / Andrzej GONET, Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA, Robert DUDA, Jerzy Porwisz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 139 s.. — Bibliogr. s. 113–117. — ISBN: 978-83-7464-431-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1 : 500 000Groundwater vulnerability to pollution in Poland / red. mapy Stanisław WITCZAK ; Robert DUDA, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2011. — 2 mapy na 8 ark. + Metodyka i objaśnienia tekstowe 138 s. + CD-ROM. — Bibliogr. s. 105–115. Summ.. — ISBN: 978-83-88927-25-6. — Zawiera dwie plansze: Plansza 1, Podatność wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia z powierzchni terenu = Groundwater vulnerability of shallow aquifers to pollution from land surface ; Plansza 2, Podatność na zanieczyszczenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) = Groundwater vulnerability of major groundwater basins (MGWB). — Dod. ISBN 978-83-88927-24-9 (Metodyka i objaśnienia tekstowe)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Methods of determining rock mass freezing depth for shaft sinking in difficult hydrogeological and geotechnical conditionsOkreślenie głębokości zamrażania górotworu dla potrzeb głębienia szybów w trudnych warunkach hydrogeologicznych i geotechnicznych / Robert DUDA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 2, s. 517–528. — Bibliogr. s. 528

 • słowa kluczowe: LGOM, zamrażanie górotworu, głębokość zamrażania, głębienie szybów, poziom wodonośny

  keywords: LGOM, rock mass freezing, strata freezing, freezing depth, shaft sinking, water-bearing layer

10
 • Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w KrakowieMethodology of selecting the optimal method of the wellhead protection area delineation taking into account the hydrogeological conditions in areas administered by the Regional Water Management Board in Krakow / Robert DUDA, Bogumiła WINID, Robert ZDECHLIK, Magdalena Stępień. — Kraków : AGH WGGiOŚ, 2013. — 154 s.. — Bibliogr. s. 111–117, 146–148, Summ.. — ISBN: 978-83-88927-29-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Ocena rezerwy dostępnych zasobów wód podziemnych w zlewniach bilansowych na potrzeby szczelinowania hydraulicznegoAssessment of the reserve of available groundwater resources in balance catchments for hydraulic fracturing / Robert DUDA, Michał MARUTA, Jan MACUDA, Sylwester Tyszewski // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 11/2, s. 1197–1201. — Bibliogr. s. 1201, Abstr.. — WPH 2017 : XVIII sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : 8-10.11.2017 Wojanów k. Jeleniej Góry

 • keywords: shale gas, hydraulic fracturing, Poland, groundwater, available resources, reserve

12
 • Ocena zasilania wód podziemnych w wybranych zlewniach metodą infiltracyjnąThe assessment of groundwater recharge by infiltration method in selected catchments / Robert DUDA, Magdalena PASZKIEWICZ // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/1, s. 103–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Regionalne modelowanie migracji azotanów w zlewni rzeki karpackiejRegional modelling of nitrates transport in a Carpathian river watershed / Robert DUDA, Magdalena PASZKIEWICZ, Robert ZDECHLIK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 431, s. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego. — tekst: http://9070-1indexcopernicus-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/fulltxt.php?ICID=1143873

 • słowa kluczowe: azotany, zlewnia Raby, rozkład przestrzenny, imisja, migracja zanieczyszczeń

  keywords: spatial distribution, nitrates, mass transport, Raba river watershed, injection

14
 • The history of pyrope extraction and processing in the Czech Republic and its significance for geotourism / Miloš Duraj, Marian Marschalko, Robert DUDA, Dana Sitányiová, Soňa Masarovičová // W: WMESS 2015 : the World Multidisciplinary Earth Symposium : save the EARTH : 7–11 September, 2015, Prague (Czech Republic) : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970698-4-1. — S. 123. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: geotourism, processing, extraction, Bohemian garnet, jewel-making

15
16
 • The influence of drainage wells barrier on reducing the amount of major contaminants migrating from a very large mine tailings disposal siteWpływ bariery studni drenażowych na ograniczenie ilości głównych zanieczyszczeń migrującuch z bardzo dużego składowiska odpadów wydobywczych / Robert DUDA // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2014 vol. 40 no. 4, s. 87–99. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr.

 • keywords: effectiveness, mining waste, tailings, disposal site, wells, barrier, vertical drainage, contamination, Żelazny Most

17
 • Utilization of engineering geology in geo-tourism: few case studies of subsidence influence on historical churches in Ostrava-Karvina District (Czech Republic) / David Lamich, Marian Marschalko, Işik Yilmaz, Petra Bednářová, Dominik Niemiec, Jan Durd'ák, Karel Kubečka, Robert DUDA // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2016 vol. 75 iss. 2 art. no. 128, s. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-06. — tekst: http://goo.gl/mJw2zV

 • keywords: underground mining, subsidence, building site categories, mining hazard, historical churches, geo-tourism

18
 • Wyznaczanie terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych : porównanie wyników uzyskanych metodami analitycznymi z modelowaniem numerycznymDelineation of wellhead protection area : comparative study of results obtained by analytical methods and numerical modeling / Robert DUDA, Bogumiła WINID, Robert ZDECHLIK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 t. 63 nr 10/1, s. 694–699. — Bibliogr. s. 699, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.

 • keywords: analytical methods, numerical model, groundwater protection, wellhead protection area, WHPA, source protection zone, time-of-travel

19
 • Zagrożenie i ochrona wód podziemnych w rejonie składowiska Żelazny Most – model krążenia wód w składowisku i podłożuGroundwater hazard and protection in the Żelazny Most tailings dam area – conceptual model of groundwater flow in tailings dam and its bedrock / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 289–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Zagrożenie i ochrona wód podziemnych w rejonie składowiska Żelazny Most – ocena oddziaływania na środowisko wodneGroundwater hazard and protection in the Żelazny Most tailings dam area – water environment impact assessment / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 297–304. — Bibliogr. s. 303–304, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych