Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Duda, dr hab.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0131-5456

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900380

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • A space of physical activity in the pilgrimage and religious tourism of students of Selected Universities in CracowMiejsce aktywności fizycznej w pielgrzymowaniu i turystyce religijnej studentów wybranych Szkół Wyższych Krakowa / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Magdalena Jastrzębska // W: Public health as a wellness standard / scientific editor Wiesław Kurlej, Roman Starz, Kamil Nelke. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2018. — ISBN: 978-83-61495-99-4. — S. 39–48. — Bibliogr. s. 47, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: aktywność rekreacyjna, turystyka religijna, pielgrzymowanie, młodzież studencka

  keywords: recreational activities, religious tourism, pilgrimages, student youth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Animation as a process of rational management leisure time of recreation in the humanAnimacja jako proces racjonalnego zarządzania czasem wolnym w rekreacji człowieka / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł Kubieniec // W: Wellness and society / scient. eds. Roman Starz, Henryk Duda, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2015. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2015). — Na obwolucie dod.: Wellness and self-image = Dobrostan i obraz siebie. — ISBN: 978-83-61495-75-8. — S. 51–63. — Bibliogr. s. 61, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: animacja czasu wolnego, zdrowie, racjonalne zarządzanie

  keywords: animation free time, rational management, health

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of indicators of leisure of young athletes in the aspect pro-healthOcena wskaźników czasu wolnego młodych sportowców w aspekcie prozdrowotnym / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek // W: Wellness, mind and beauty / scient. ed. Grażyna Nowak-Starz, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 3/2013). — ISBN: 978-83-61495-90-1. — S. 45–58. — Bibliogr. s. 57, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy Physical of Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of changes in time zones on the human body – jet lag syndromeWpływ zmiany stref czasowych na organizm człowieka – jet lag syndrome / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Katarzyna Kąkol // W: Wellness and health / scient. ed. Wiesław Kurlej. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2014). — ISBN: 978-83-61495-98-7. — S. 21–33. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: strefa czasowa, jet lag syndrome, reakcja fizjologiczna

  keywords: time zone, physiological reaction, jet lag syndrome

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Evaluation components attitudes towards physical education as an important link in the promotion of human healthOcena komponentów postawy wobec kultury fizycznej jako ważne ogniwo w promocji zdrowia człowieka / Henryk DUDA, Tadeusz Ambroży // W: Societal and cultural behaviors conditioning wellness / red. nauk. Józef Bergier. — Lublin : NeuroCentrum, 2011. — ISBN: 978-83-61495-77-2. — S. 71–84. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr., Streszcz.. — Henryk Duda – dod. afiliacja: Chair of Theory and Methodology of Team and Recreational Games, Academy Physical of Education

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Fitness as a form of active recreation and healthy lifestyle factor Krakow womenFitness jako forma aktywnego wypoczynku i czynnik prozdrowotnego stylu życia krakowskich kobiet / Henryk DUDA, Lucyna Stanek, Grzegorz Jakubiszyn // W: Wellness and Society / scient. ed. Teresa Bernadetta Kulik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 4/2013). — ISBN: 978-83-61495-94-9. — S. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr., Streszcz.. — H. Duda – dod. afiliacja: Academy Physical of Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Foreword / Henryk DUDA, Tomasz Wójcik // W: Wellness and education / scient. eds. Henryk Duda, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-99-4. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Foreword / Henryk DUDA, Małgorzata Biskup, Tomasz Wójcik // W: Prevention and health education / scientific editor Henryk Duda, Małgorzata Biskup, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-55-0. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of different forms of tourism on health – a theoretical studyWpływ różnych form turystyki na zdrowie – studium teoretyczne / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Tadeusz Ambroży // W: Wellness and environment / scient. eds. Henryk Duda, Ewa Dybińska. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2013). — ISBN: 978-83-61495-54-3. — S. 41–58. — Bibliogr. s. 57, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy Physical of Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence recreational training – spinning at improving physical fitness of womenWpływ treningu rekreacyjnego – spinning na poprawę wydolności fizycznej kobiet / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Katarzyna Kąkol, Paweł Kubieniec // W: Wellness and family / scient. ed. Bożena Zboina, Marta Tynecka-Turowska. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 3/2014). — ISBN: 978-83-61495-39-0. — S. 9–19. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: spinning, sprawności fizyczne, treningi rekreacyjne

  keywords: spinning, physical performance, recreational training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Interests active forms of recreation in urban students Tarnow and Krakow as a determinant of a healthy lifestyleZainteresowania czynnymi formami aktywności rekreacyjnej studentów aglomeracji tarnowskiej i krakowskiej jako wyznacznik zdrowego trybu życia / Henryk DUDA // W: Lifestyle and wellness / red. nauk. Leszek Bidzan. — Lublin : NeuroCentrum, 2011. — ISBN: 978-83-61495-61-1. — S. 35–54. — Bibliogr. s. 53, Abstr., Streszcz.. — Dod. afiliacja: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Lifestyle and health behavior of children aged 12–13 years from rural areasStyl życia i zachowania zdrowotne dzieci w wieku 12–13 lat z terenów wiejskich / Henryk DUDA, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Health and its determinants / scientific editor Wiesław Kurlej, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-67-3. — S. 39–51. — Bibliogr. s. 49–51, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: styl życia, zachowania zdrowotne, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie

  keywords: lifestyle, physical activity, health behaviors, healthy eating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Management by leisure time off the elderly, with special emphasis on tourism and recreationZagospodarowanie czasem wolnym osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Magdalena Jastrzębska, Paweł Kubieniec // W: Wellness and education / scient. eds. Henryk Duda, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-99-4. — S. 25–35. — Bibliogr. s. 34, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: turystyka, rekreacja, osoby starsze, czas wolny

  keywords: tourism, recreation, elderly people, leisure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Medyczne wymiary dobrostanu[Medical dimensions of well-being] / red. nauk. Józef Tatarczuk, Henryk DUDA, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2018. — 318 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61495-91-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Motives of tourist activity and recreation students of Tourism and Recreation AWF in Krakow and AGH in Krakow - a comparative studyMotywy aktywności turystycznej i rekreacyjnej studentów kierunku Turystyka i Rekreacja AWF w Krakowie i AGH w Krakowie - studium porównawcze / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Lucyna Stanek, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Health and its determinants / scientific editor Wiesław Kurlej, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-67-3. — S. 65–76. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: aktywność rekreacyjna, motywy aktywności turystycznej, rozwój turystyki

  keywords: motives tourist activity, recreational activity, the development of tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena sprawności działania taktycznego z uwzględnieniem aktywności w grze i wiedzy specjalistycznej w procesie intelektualnego szkolenia piłkarzy nożnych[Performance of the tactical assessment taking into account the in-game activity expertise in the intellectual training of football players] / Henryk DUDA // W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 8 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. — Warszawa : PTNKF, 2011. — ISBN10: 83-85740-28-7. — S. 79–89. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Dod. afiliacja: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Od redaktora[Editor's note] / Henryk DUDA // W: Styl życia i dobrostan / red. nauk. Henryk Duda. — Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2011. — ISBN: 978-83-61495-65-9. — S. [7–8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Organization of leisure time of young people based on selected high school students with regard to the use of sports fields of ”Orlik”Organizacja czasu wolnego młodzieży na przykładzie wybranych uczniów szkół średnich z uwzględnieniem wykorzystania boisk sportowych typu „Orlik” / Henryk DUDA, Magdalena Jastrzębska, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI // W: Public health as a wellness standard / scientific editor Wiesław Kurlej, Roman Starz, Kamil Nelke. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2018. — ISBN: 978-83-61495-99-4. — S. 27–37. — Bibliogr. s. 35–36, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: aktywność rekreacyjna, młodzież, czas wolny, zdrowie

  keywords: youth, recreational activities, leisure time, health

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Physical activity during leisure time womenAktywność ruchowa kobiet w czasie wolnym / Henryk DUDA, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł RÓŻYCKI, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Wellness and age / scient. eds. Ryszard Asienkiewicz, Małgorzata Biskup. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-91-8. — S. 45–55. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rekreacja, trening zdrowotny, aktywność ruchowa, czas wolny

  keywords: recreation, physical activity, leisure, health training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Prevention and health education / scientific editor Henryk DUDA, Małgorzata Biskup, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — 226 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61495-55-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rational training of sportsman – the reason for achievement his wellnessRacjonalny trening sportowca – warunkiem jago dobrostanu / Henryk DUDA, Paweł Kubieniec, Paweł Różycki, Alicja Stachura // W: Wellness and society / scient. ed. Monika Szpringer, Roman Starz. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 4/2014). — ISBN: 978-83-61495-43-7. — S. 77–95. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr., Streszcz.. — H. Duda – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: dobrostan, szczęście, przygotowanie motoryczne, przygotowanie intelektualne, racjonalny trening

  keywords: motor preparation, preparation of intellectual, welfare of, rational training, happiness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Recreational physical activity in the aquatic environment in the swimming teachingRekreacyjne formy aktywności fizycznej w środowisku wodnym w programie nauczania pływania / Henryk DUDA, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Health and its determinants / scientific editor Wiesław Kurlej, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-67-3. — S. 27–38. — Bibliogr. s. 36–37, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: pływanie, rekreacyjna aktywność, lekcja wychowania fizycznego

  keywords: swimming, physical recreation, physical education lesson

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Students of the Academy of Physical Education in Krakow to selected elements of a healthy lifestyleStudenci Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wobec wybranych elementów prozdrowotnego stylu życia / Henryk DUDA, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Katarzyna Kąkol // W: Wellness and team / scient. ed. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 1/2014). — ISBN: 978-83-61495-35-2. — S. 9–20. — Bibliogr. s. 19, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Styl życia i dobrostan[Lifestyle and wellness] / red. nauk. Henryk DUDA. — Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2011. — 156 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61495-65-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The influence of fitness on the health of women aged 20–50 yearsWpływ zajęć fitness na zdrowie kobiet w wieku 20–50 lat / Henryk DUDA, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Paweł RÓŻYCKI, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Wellness and age / scient. eds. Ryszard Asienkiewicz, Małgorzata Biskup. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-91-8. — S. 35–44. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: fitness, trening rekreacyjny, odżywianie, czas wolny, zdrowie

  keywords: leisure time, fitness, recreational training, nutrition, health

  cyfrowy identyfikator dokumentu: