Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Drobniak, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Badania możliwości adsorpcji wybranych ksenobiotyków z roztworów wodnych na popiele lotnymAdsorption potential of fly ash for xenobiotics removal from water solutions / Katarzyna STYSZKO, Anna DROBNIAK // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2015 vol. 37 nr 1, s. 25–31. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.

 • keywords: sewage, pharmaceuticals, by-products, degradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of synthesis conditions on crystal structure and electrochemical properties of spinel $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ used as anode material for Li-batteries / Anna DROBNIAK, Danuta OLSZEWSKA, Wojciech ZAJĄC // W: SSI 20 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international conference on Solid State Ionics : June 14–19, 2015, Keystone, Colorado, USA : program guide. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2015]. — S. 137. — Tryb dostępu: http://www.mrs.org/ssi-20/ [2015-07-02]. — Bibliogr. s. 137. — Tekst dostepny w zakładce Program

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • $Li_{3.85}Cu_{0.15}Ti_{5}O_{12}$ – anode for $Li-ion$ batteries / A. DROBNIAK, D. OLSZEWSKA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 49. — Bibliogr. s. 49. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: anode, Li4Ti5O12, Li-ion batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ doped with copper as anode material for $Li-batteries$ / Anna DROBNIAK, Danuta OLSZEWSKA, Wojciech ZAJĄC // W: SSI 20 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international conference on Solid State Ionics : June 14–19, 2015, Keystone, Colorado, USA : program guide. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2015]. — S. 137. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.mrs.org/ssi-20/ [2015-07-02]. — Bibliogr. s. 137. — Tekst dostępny w zakładce Program

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ doped with Cu as anode material for Li-batteries / D. OLSZEWSKA, A. DROBNIAK, W. ZAJĄC, J. MOLENDA // W: ISSFIT-11 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport : June 25–29, 2014, Gdańsk-Sobieszewo, Poland : abstract book / Gdańsk University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : s. n], [2014]. — 1 dysk Flash. — S. 53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 53

 • keywords: anode, Li-batteries, Li4Ti5O12

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ modified with saccharosse as anode material for lithium-ion batteries / D. OLSZEWSKA, A. DROBNIAK, W. ZAJĄC, K. ŚWIERCZEK, J. MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : XIII sympozjum : Zakopane, 4–7 grudnia 2013 : książka streszczeń i program / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. — Poznań : [s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 73. — Bibliogr. s. 73. — D. Olszewska, A. Drobniak, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda – afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ modyfikowany jonami metali przejściowych jako materiał anodowy baterii litowych[$Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ modified by transition-metal ions as an anode material for lithium batteries] / A. DROBNIAK, D. OLSZEWSKA, W. ZAJĄC, K. ŚWIERCZEK, J. MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : XIII sympozjum : Zakopane, 4–7 grudnia 2013 : książka streszczeń i program / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. — Poznań : [s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 93. — Bibliogr. s. 93. — A. Drobniak, D. Olszewska, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ modyfikowany jonami miedzi jako anodowy materiał dla baterii litowych$Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ doped with Cu as anode material for Li-batteries / DROBNIAK A., OLSZEWSKA D., ZAJĄC W., ŚWIERCZEK K., MOLENDA J. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Materiały anodowe do baterii litowych[Anode materials for Li-batteries] / D. OLSZEWSKA, J. Niewiedział, A. DROBNIAK // W: Między nami jest chemia... : 59. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Poznań, 19–23 IX 2016 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-60988-23-7. — S. 180. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modified $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ material as anode for lithium-ion batteries : poster / D. OLSZEWSKA, W. ZAJĄC, K. ŚWIERCZEK, A. DROBNIAK, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2013 nr 7, s. 67. — Bibliogr. s. 67. — Smart Energy : conversion & storage : IV Polish Forum, 1–4.10.2013 Krynica

 • keywords: anode, fuel cells, Li-ion batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sorpcja farmaceutyków na popiołach lotnych[Adsorption of pharmaceuticals on coal fly ash] / K. STYSZKO, A. DROBNIAK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The effect of addition of 3\% of copper to the LTO spinel on the structural and electrochemical anode material for $Li-batteries$ / D. OLSZEWSKA, A. DROBNIAK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 48. — Bibliogr. s. 48. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: anode, fuel cells, Li-ion batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ dodatku sacharozy na właściwości elektrochemiczne kompozytu $Ni-Li_{4}Ti_{5}O_{12}$Influence of sucrose addition on electrochemical properties $Ni-Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ composite / DROBNIAK A. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ obecności jonów miedzi w strukturze spinelu $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ na jego właściwości elektrochemiczneThe influence of Cu ions in the $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ spinel structure on electrochemical properties / Danuta OLSZEWSKA, Anna DROBNIAK, Wojciech ZAJĄC, Konrad ŚWIERCZEK, Janina MOLENDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 3, s. 316–320. — Bibliogr. s. 320, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1036

 • słowa kluczowe: synteza, spinel, Li4Ti5O12, materiał anodowy, bateria litowa

  keywords: anode material, synthesis, spinel, Li4Ti5O12, lithium battery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ obecności jonów miedzi w strukturze spinelu $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ na jego właściwości elektrochemiczneInfluence of Cu ions in $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ spinel structure on electrochemical properties / OLSZEWSKA D., DROBNIAK A., ZAJĄC W., ŚWIERCZEK K., MOLENDA J. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ warunków syntezy na skład fazowy spinelu litowo-tytanowegoInfluence of the synthesis conditions on the phase composition of spinel lithium titanium / A. DROBNIAK, D. OLSZEWSKA, W. ZAJĄC // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 165–174. — Bibliogr. s. 172–174, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: spinel, baterie litowo-jonowe, faza

  keywords: spinel, phase, Li-ion batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ warunków syntezy na skład fazowy spinelu litowo-tytanowego[Influence of the synthesis conditions on the phase composition of spinel lithium titanium] / Anna DROBNIAK, Danuta OLSZEWSKA, Wojciech ZAJĄC // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: