Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Dorosz, dr inż.

specjalista

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Katedra Informatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: H-6570-2013

Scopus: brak

PBN: 3935144
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni w języku polskim oparte na odległości LevenshteinaSpellchecking methods for Polish language based on Lavenshtein distance / Krzysztof DOROSZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 12 z. 1, s. 29–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-01/Auto03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Enhancing regular expressions for Polish text processingMechanizm rozszerzonych wyrażeń regularnych do przetwarzania tekstów języka polskiego / Krzysztof DOROSZ, Anna Szczerbińska // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2009 vol. 10, s. 19–35. — Bibliogr. s. 35. — K. Dorosz dod. afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/COMPUTER/2009/cs2009-02.pdf

 • słowa kluczowe: wyrażenia regularne, język naturalny, język polski, biblioteka CLP

  keywords: regular expressions, regex, natural language, the Polish language processing, CLP library

4
 • MPI – system for Web information monitoring / Wiesław LUBASZEWSKI, Krzysztof DOROSZ, Michał KORZYCKI // W: Human language technologies as a challenge for computer science and linguistics : 4th language & technology conference : November 6–8, 2009, Poznań, Poland : proceedings / ed. Zygmunt Vetulani. — Poznań : Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o. o., 2009. — ISBN: 978-83-7177-746-2. — S. 153–155. — Bibliogr. s. 155, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • System automatycznej ekstrakcji tekstów polskojęzycznych z Internetu[The system for automatic extraction of Polish texts from the Internet] / Krzysztof DOROSZ // W: Słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu / pod red. Wiesława Lubaszewskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0256). — ISBN: 978-83-7464-122-7. — S. 179–186. — Bibliogr. dla całej publ. na s. 257–[260]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • System for Web information monitoring / Wiesław LUBASZEWSKI, Krzysztof DOROSZ, Michał KORZYCKI // W: ICCAT'2013 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Computer Applications Technology : 20–22 January 2013, Sousse, Tunisia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, 2013. — e-ISBN: 978-1-4673-5285-7. — S. [1–6]. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6522053 [2014-02-18]. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • keywords: natural language processing, information retrieval, Web monitoring, conceptual dependency, LSA, Web crawling, text similarity

7
 • Usage of dedicated data structures for URL databases in a large-scale crawlingZastosowanie dedykowanych struktur danych w bazach adresów URL crawlingu dużej skali / Krzysztof DOROSZ // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2009 vol. 10, s. 7–17. — Bibliogr. s. 17. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/COMPUTER/2009/cs2009-01.pdf

 • słowa kluczowe: przeglądanie sieci, robot internetowy, Berkeley DB, baza danych URL, repozytorium URL, struktury danych

  keywords: crawling, crawler, large-scale, Berkeley DB, URL database, URL repository, data structures