Wykaz publikacji wybranego autora

Dominika Szponder, mgr inż.

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Application of computer image analysis and scanning electron microscopy in environmental engineering and waste management / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Challenges of Modern Technology ; ISSN 2082-2863. — 2011 vol. 2 (no. 2), s. 56–62. — Bibliogr. s. 61–62. — 'Young scientists towards the challenges of modern technology' : Warsaw, September 2011. — tekst: https://bibliotekanauki.pl/articles/115780.pdf

 • keywords: scanning electron microscopy, solid waste, environmental engineering, computer image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of modern research methods to determine the properties of raw minerals and waste materials / D. K. SZPONDER, K. TRYBALSKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 325–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-53

3
4
 • Determination of progressive research methodology of using modern measuring devices to determine physical, chemical and mineralogical properties of raw materials and mineral wastesOkreślenie metodyki badań surowców i odpadów mineralnych z zastosowaniem nowoczesnych metod i urządzeń pomiarowych / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2011 nr 46, s. 191–206. — Bibliogr. s. 203–206. — tekst: http://www.journalssystem.com/ppmp/pdf-79067-15092?filename=Determination%20of.pdf

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, popioły lotne, analiza granulometryczna, rentgenowska analiza dyfrakcyjna, pomiar powierzchni właściwej, mikroanaliza rentgenowska, właściwości mineralogiczne

  keywords: thermal analysis, X-ray diffraction, fly ash, X-ray microanalysis, mineralogical properties, laser size analysis, gas pycnometery, surface area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Fly ash in agriculture – modern applications of coal combustion by-productsPopioły lotne a rolnictwo – nowoczesne zastosowania ubocznych produktów spalania / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2011 vol. 11, s. 373–385. — Bibliogr. s. 382–384, Summ., Streszcz.. — tekst: https://www.pan-ol.lublin.pl/archiwum/wydawnictwa/TMot11/Teka_11_2011.pdf

 • słowa kluczowe: uboczne produkty spalania, popiół lotny, rolnictwo, zanieczyszczenie gleb, jakość gleb, nawożenie

  keywords: fly ash, coal combustion products, soil contamination, agriculture, soil quality, fertilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of fly ash structure, phase and diversification of chemical composition on their utilization process / Dominika SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // W: 13\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 1 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-1994-5. — S. 121–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nanomateriały w środowisku – korzyści i zagrożeniaNanomaterials in the environment – benefits and risks / Dominika Katarzyna SZPONDER // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 375–386. — Bibliogr. s. 385, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe w badaniu właściwości surowców i odpadów mineralnych[Modern methods and measuring devices in the study of the properties of raw materials and mineral waste] / Dominika Katarzyna SZPONDER-KOŁAKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 236, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0524). — Bibliogr. s. 231–[237]. — ISBN: 978-83-7464-651-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowoczesne metody zagospodarowania odpadów pochodzących z przeróbki rud cynkowo-ołowiowych[Modern utilization methods of waste from zinc-lead ore processing] / Dominika SZPONDER // W: Recyklace odpadů XIII : 27.11.2009 Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báñská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-2073-6. — S. 303–311. — Bibliogr. s. 310–311, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Określanie właściwości popiołów lotnych przy użyciu różnych metod i urządzeń badawczychDetermination of fly ashes properties with use of different research methods and measuring devices / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 287–298. — Bibliogr. s. 297–298, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_25.pdf

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, mikroskopia skaningowa, popiół lotny, analiza granulometryczna, analiza densymetryczna, rentgenowska analiza dyfrakcyjna, pomiar powierzchni właściwej, mikroanaliza rentgenowska

  keywords: thermal analysis, fly ash, X-ray microanalysis, grain size analysis, X-ray diffraction analysis, scanning microscopy, specific surface measurements, density measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Porównanie właściwości chemicznych i mineralogicznych popiołów lotnych pochodzących z różnych procesów spalania w kontekście wykorzystania ich jako surowców wtórnychChemical properties of fly ash from various combustion processes in the context of its use as a secondary raw material / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 2 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7493-596-8. — S. 285–299. — Bibliogr. s. 298. — Afiliacja Autorów: Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Kopalin WGiG AGH

 • słowa kluczowe: popioły fluidalne, popioły lotne, uboczne produkty spalania, UPS, surowce wtórne, odpady z odsiarczania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The determination of physico-chemical and mineralogical properties of fly ash used in mining industry / D. K. SZPONDER, K. TRYBALSKI // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 629–639. — Bibliogr. s. 638–639, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystywanie odpadów energetycznych w aspekcie zrównoważonego rozwojuEnergy waste management in the context of sustainable development idea / Dominika K. SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2011 vol. 6 no. 1 suppl., s. 215–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowania metod analizy obrazu w górnictwie i geologiiApplication of image analysis methods in mining and geology / Dominika Katarzyna SZPONDER, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7493-518-0. — S. 99–109. — Bibliogr. s. 108–109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniu właściwości odpadów mineralnychApplication of thermal analysis techniques in determination of mineral waste properties / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 673–684. — Bibliogr. s. 683, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: