Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Dobrzyńska-Lankosz, mgr

starszy kustosz dyplomowany

Biblioteka Główna
BG-dyr, Dyrekcja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Biblioteka akademicka a społeczność akademicka – wspomaganie procesów dydaktycznych i działalności naukowej na przykładzie Biblioteki Głównej AGHA university library versus a university community supporting education and academic activity on the example of the AGH-UST Main Library in Kraków / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ, Maria GARCZYŃSKA // W: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych : Łódź, 25–27 czerwca 2008 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008. — Na s. tyt. dod.: III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. — ISBN: 978-83-920302-5-6. — S. 121–136. — Bibliogr. s. 134–135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biblioteka cyfrowa jako jeden z przejawów aktywności współczesnej biblioteki akademickiejDigital library as an symptom of university library activity : advantages and threats / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // W: Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? : IV konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej : Łódź, 15–17 czerwca 2010 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : BPŁ, 2010. — ISBN: 978-83-920302-7-0. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biblioteka Główna – nowa odsłona[The Main Library – new scene] / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2014 nr 75, s. 6–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biblioteka moim trzecim domem[Library our thrid home] / Janusz SZPYTKO, Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2017 nr 112, s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cooperation amongst Polish research libraries / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Polish Libraries Today ; ISSN 0867-6976. — 2007 vol. 7: Polish research libraries, s. 31–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dygitalizacja w polskich bibliotekach akademickichDigitization in Polish academic libraries / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ, Artur Jazdon // W: Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. „Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych” : Warszawa 3–4 czerwca 2005 r. = Digitalization of the library collections : conference proceedings of the all-Polish conference: `Digitization of the library collections' / red. t. Elżbieta Stefańczyk. — Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006. — (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 65). — S. 22–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Działalność Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół PolskichThe Conference of Directors of Polish Academic Libraries – history and activity / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy ; ISSN 1734-6576. — 2014 nr 2, s. 37–44. — Bibliogr. s. 33–34, Summ.

 • keywords: cooperation of the academic libraries, historical draft, joint projects of the academic libraries, The Conference of Directors of Polish Academic Libraries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Europejska Biblioteka Cyfrowa - EUROPEANA[EUROPEANA - European Digital Library] / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2010 nr 26, s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Jak nie wylać dziecka z kąpielą? : Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich[Do not pour baby out with the bathwater : the Conference of University Libraries' Directors] / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny ; ISSN 1233-0930. — 2012 nr 11, s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich(1997–2011)[The Conference of University Libraries' Directors (1997–2011)] / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum ; ISSN 1899-5829. — 2011 R. 4 nr 1, s. 10–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznychCollections of fiction books in Polish specialist and research libraries / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Biblioteka ; ISSN 1506-3615. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka ; ISSN: 0551-6579. — 2017 nr 21, s. 229–241. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: polskie akademickie biblioteki specjalistyczne, księgozbiory beletrystyczne

  keywords: Polish specialist academic libraries, collections of fiction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Maria Świerczyńska-Boissé (1932-2017) – wspomnienie[Maria Świerczyńska-Boissé (1932-2017) – in memorian] / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2017 nr 112, s. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowoczesne oblicze bibliotek akademickich[Modern activities of university libraries] / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Gazeta Politechniki : pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza ; ISSN 1232-7832. — 2007 nr 6–8, s. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowoczesne oblicze bibliotek akademickich[Modern activities of university libraries] / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Poradnik Bibliotekarza ; ISSN 0032-4752. — 2007 nr 10, s. 11–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Odzwierciedlenie zasobów bibliotek cyfrowych w narodowym katalogu centralnym NUKAT na przykładzie Akademickiej Biblioteki CyfrowejReflecting digital library holdings in NUKAT union catalog on the example of Akademicka Biblioteka Cyfrowa (Academic Digital Library) / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ, Bogusława MACHETA // W: Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa = The role of NUKAT union catalog in shaping the society of knowledge in Poland / pod red. Marii Burchard, Kamili Grzędzińskiej i Agnieszki Kasprzyk ; Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. — Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010. — (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 122). — Zawiera materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 23–25 stycznia 2008 r. w Warszawie. — ISBN: 978-83-61464-68-6. — S. 140–152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Per aspera ad astra, czyli o rozbudowie i modernizacji Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-HutniczejPer aspera ad astra i.e. about the extension and modernization of the Main Library of AGH University of Science and Technology / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Bibliotekarz ; ISSN 0208-4333. — 2014 nr 11, s. 21–25. — Bibliogr. s. 25. — Artykuł powstał na podstawie prezentacji Autorki przygotowanej na konferencję "Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie : nowe realizacje w latach 2011-2014" : Poznań 11–12.06.2014 r.. — Afiliacja: Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pisemne prace dyplomowe jako część repozytorium instytucjonalnego AGH w Krakowie : organizacje i zarządzanie[Written theses as a part of the AGH UST's institutional repository : organization and management] / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // W: Biblioteka w społeczeństwie wiedzy : informacja, edukacja, profesjonalizm : konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego : 9–11 VI 2015, Łódź, Polska : materiały konferencyjne = Library in the knowledge-based society : information, education, professionalism : scientific conference of the University of Łódź Library / pod red. Tomasza Piestrzyńskiego, Justyny Jerzyk-Wojteckiej. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-8088-191-4. — S. 217–225. — Bibliogr. s. 225, Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, organizacja, repozytorium instytucjonalne, Biblioteka Główna AGH w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Polskie biblioteki akademickie – o ich przyszłości po raz kolejnyAgain about the future of Polish academic libraries / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // W: Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji : Warszawa, 12–13.10.2007 r. = The future of Polish libraries : proceedings of the national conference / red. Jadwiga Sadowska. — Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008. — (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98). — Na obwol. dod.: VI Forum SBP 2007. — S. 183–188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Polskie czasopisma szkół wyższych w wolnym dostępie : [streszczenie][Polish academic journals in Open Access] / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // W: Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej : ogólnopolska konferencja naukowa : 15–17 czerwca 2011, Kraków – Zakopane / Biblioteka Politechniki Krakowskiej. — [Kraków : PK], [2011]. — S. 38. — Pełny tekst W: Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej : Kraków–Zakopane, 15–17 czerwca 2011 : materiały konferencyjne : praca zbiorowa / pod red. Marka M. Górskiego i Marzeny Marcinek ; Biblioteka Politechniki Krakowskiej. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2011 + CD-ROM: Nowoczesna komunikacja naukowa – kierunki rozwoju : otwarta sesja plenarna. — ISBN 978-83-7242-635-3. — S. 77–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – logistyczny majstersztyk[Extention and modernization of the Main Library of the AGH University of Science and Technology in Krakow – logistic masterpiece] / Ewa DOBRZYŃKA-LANKOSZ // Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum ; ISSN 1899-5829. — 2014 R. 7 nr 1, 269–285. — Bibliografia w formie przypisów, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://bg.umed.lodz.pl/images/wydawnictwa/forum/ForumNr13.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Status prawny bibliotekarzy akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotekarzy dyplomowanychThe legal status of academic librarians with a special emphasis on qualified librarians / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy ; ISSN 1734-6576. — 2012 nr 3 Prawo w bibliotece, s. 84–92. — Bibliogr. s. 91–92, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Status prawny bibliotekarzy dyplomowanychThe legal status of certified librarians / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // W: Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja? : IV ogólnopolska konferencja naukowa : Białystok, 12–14 czerwca 2013 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej. — Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7431-405-3. — S. 281–290. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Tradycja a nowoczesność – temat stary jak świat[Tradition and modernity – subject as old as the world] / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // W: Stare i nowe w bibliotece : współpraca czy konkurencja : konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego : 3–5 VI 2009 : materiały konferencyjne = The old and the new solutions in the library : cooperation or competition : the conference of the Library of the University of Łódź / pod red. Marii Wrocławskiej, Justyny Jerzyk-Wojteckiej. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7525-413-6. — S. 15–23. — Bibliogr. s. 22–23, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • WstępIntroduction / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // W: Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej : zbiory historyczne Biblioteki Głównej = Treasures of AGH University of Science and Technology : the Main Library historical collection / red. Maria Garczyńska, Jacek Rzepczyński ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Biblioteka Główna. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-236-1. — S. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • WstępIntroduction / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ // W: Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej : zbiory historyczne Biblioteki Głównej = Treasures of AGH University of Science and Technology : the Main Library historical collection / red. Maria Garczyńska, Jacek Rzepczyński. — Wyd. nowe pol.-ang.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-494-5. — S. 9–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: