Wykaz publikacji wybranego autora

Diana Dryglas, dr hab., prof. AGH

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6136-1369

ResearcherID: T-6059-2018

Scopus: 56951251900

PBN: 907127

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Analiza SWOT w obszarze funkcji uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju jako element kształtowania strategii marketingu terytorialnegoSWOT analysis in the area of Krynica-Zdrój spa function as an element of the territorial marketing strategy formation / Diana DRYGLAS // W: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych / red. nauk. Andrzej Rapacz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 303). — ISBN: 978-83-7695-362-5. — S. 67–77. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: analiza SWOT, strategia, funkcja uzdrowiskowa, Krynica-Zdrój, marketing terytorialny

  keywords: strategy, territorial marketing, SWOT analysis, spa function, Krynica-Zdrój

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis and assessment of employee competences in Polish therapeutic enterprises / Diana DRYGLAS // W: AIB - CEE 2019 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} Academy of International Business Central Eastern European (AIB-CEE) : chapter annual conference: „International business in the dynamic environment: changes in digitalization, innovation and entrepreneurship” : 25–27 September 2019, Kaunas, Lithuania : book of abstracts / ed. by Jurgita Sekliuckiené, Rozita Susniené ; Kaunas University of Technology. School of Economics and Business. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kaunas : Kaunas University of Technology], [2019]. — e-ISBN: 978-609-02-1637-8. — S. 65. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://aibcee2019.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/345/2019/03/e_AIB-CEE-2019-Book-of-abstract.pdf [2019-10-03]

 • keywords: competences, Poland, therapeutic enterprises, spa resorts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Applying destination attribute segmentation to health tourists: a case study of Polish spa resorts / Diana DRYGLAS, Marcin Salamaga // Journal of Travel & Tourism Marketing ; ISSN 1054-8408. — 2017 vol. 34 iss. 4, s. 503–514. — Bibliogr. s. 511–514, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-30

 • keywords: segmentation, Poland, spa resort, pull motivation, health tourism, image

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10548408.2016.1193102

4
 • Central and Eastern Europe as a medical tourism destination: a case study of Poland / Lubowiecki-Vikuk A., DRYGLAS D. // Almatourism : Journal of Tourism Culture and Territorial Development [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2036-5195. — 2019 vol. 10 no. 19, s. 25–43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 38–43, Abstr.. — tekst: https://almatourism.unibo.it/article/view/8199/9560

 • keywords: Poland, Central and Eastern Europe, medical tourism, medical services, medical associations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.6092/issn.2036:5195/8199

5
 • Construction of the geotourism product structure on the example of Poland / Diana DRYGLAS, Krzysztof MIŚKIEWICZ // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-18-6. — S. 155-162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • keywords: geodiversity, theory of tourism, geotourism product, Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Designing a health tourism product structure model in the process of marketing management / Diana DRYGLAS. — Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2018. — 254, [1] s.. — Bibliogr. s. [223]–252. — ISBN: 978-83-01-20052-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie : studium przypadku Polski[Determinants of the European spa resorts functioning and development : a case study of Poland] / Diana DRYGLAS, Jan GOLBA. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2017. — 240 s.. — Bibliogr. s. 213–235. — ISBN: 978-83-01-19713-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Directions of the development of tourism mining on the example of mines in Poland / Paweł RÓŻYCKI, Diana DRYGLAS // W: GEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — ISBN: 978-80-553-2228-5. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Directions of the development of tourism mining on the example of mines in Poland / Paweł RÓŻYCKI, Diana DRYGLAS // Acta Geoturistica [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1338-2292. — 2016 vol. 7 no. 2, s. 14–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geotur.tuke.sk/pdf/2016/n02/03_Rozycki_v7_n2.pdf [2017-01-24]. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • keywords: mines, mining tourism, industrial tourism, types of tourism, economic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ecological conditions of the statutory health resort's development referred to the imperative of sustainable development – example from the Małopolska regionEkologiczne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk statutowych w kontekście imperatywu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Małopolski / Diana DRYGLAS // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2012 nr 3–4, s. 3–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOTURYSTYKA/2012.30-31/geotour.2012.30-31.3.pdf

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, uzdrowisko statutowe, Małopolska, inwestycje turystyczne, infrastruktura ekologiczna, ochrona środowiska

  keywords: sustainable development, environment protection, statutory health resort, tourist investments, Małopolska, ecological infrastructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geotour.2012.30-31.3

11
 • European spa resorts in the perception of non-commercial and commercial patients and tourists: the case study of Poland / Diana DRYGLAS, Paweł RÓŻYCKI // W: GEOTOUR 2015 : international conference on Geotourism, mining tourism, sustainable development and environmental protection : October 15–17, 2015, Podbanské, Slovakia : book of abstracts / ed. L'ubomir Štrba. — Košice : Technical University of Košice, 2015. — ISBN: 978-80-553-2228-5. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Jakość w polskich uzdrowiskach na tle uzdrowisk europejskich[Quality in Polish spa resorts against a background of European spa resorts] / Diana DRYGLAS // W: Uzdrowiska polskie – wyzwania i szanse : Inowrocław 2015 : XXIV Kongres Uzdrowisk Polskich : 28–30 września 2015. — Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, [2015]. — ISBN: 978-83-932604-1-6. — S. 37–45. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Jakość w polskich uzdrowiskach na tle uzdrowisk europejskich : wystąpienie dr Diany Dryglas (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) na XXIV Kongresie Uzdrowisk Polskich w Inowrocławiu[Quality in Polish spa resorts on the background of European ones] / Diana DRYGLAS // Jedziemy do Wód w... : biuletyn informacyjny / Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP ; ISSN 1427-0900. — 2015 nr 4, s. 17–25. — Bibliogr. s. 19. — XXIV Kongres Uzdrowisk Polskich, Inowrocław, 28–30 wrzesień 2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kwestie dotyczące spełnienia warunków statusu uzdrowiska na tle innych państw europejskich[Issues regarding the fulfillment of the status of a spa resort against other European countries] / Diana DRYGLAS // W: Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe w świetle współczesnych wyzwań zdrowotnych i społeczno-gospodarczych : XXVI Kongres Uzdrowisk Polskich : 5-7 października 2017, Wysowa-Zdrój. — [Wysowa-Zdrój : s. n.], [2017]. — S. 28–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Malopolska (Little Poland) as the health resort tourist productMałopolska jako uzdrowiskowy produkt turystyczny / Diana DRYGLAS // W: Tourism role in the regional economy. Vol. 4, Regional tourism product – theory and practice / eds. Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski ; University of Business in Wroclaw. — Wroclaw : Wyższa Szkoła Handlowa, 2013. — ISBN: 978-83-937018-0-3. — S. 376–386. — Bibliogr. s. 386, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: uzdrowiskowy produkt turystyczny, uzdrowisko statutowe, Małopolska

  keywords: statutory health resort, Malopolska, health resort tourist product

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Metoda \emph{Kneippa} jako forma \emph{wellness} w niemieckich uzdrowiskach na przykładzie Bad WörishofenKneippmethod as a form of wellness in German spa resorts on the example of Bad Wörishofen / Diana DRYGLAS // W: \emph{Wellness} jako forma kultury fizycznej i turystyki – aspekty zdrowotne i ekonomiczne / red. nauk. Joanna Kantyka. — Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2013. — ISBN: 978-83-64036-20-0. — S. 31–56. — Bibliogr. s. 55–56, Strescz., Summ.

 • słowa kluczowe: etoda Kneippa, niemieckie uzdrowisko, wellness, Bad Wörishofen

  keywords: German spa resort, wellness, Kneipp method, Bad Wörishofen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mining tourism, sacral and other forms of tourism practiced in antique mines - analysis of the results / Paweł ROŻYCKI, Diana DRYGLAS // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2017 vol. 22 no. 1, s. 58–66. — Bibliogr. s. 64–66

 • keywords: tourism, mining tourism, industrial tourism, forms of tourism, sacred tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Prawne determinanty rozwoju inwestycji w zakresie infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w PolsceLegal determinants of investment development in tourism and spa infrastructure in spa resorts in Poland / Diana DRYGLAS // Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; ISSN 0867-3888. — 2013 nr 28, S. 149–166. — Bibliogr. s. 165–166, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: inwestycje, infrastruktura turystyczno-uzdrowiskowa, środki europejskie, gmina uzdrowiskowa

  keywords: investment, tourism and spa infrastructure, European funds, spa resort

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Proces budowy strategii zarządzania zmianą gospodarczą – na przykładzie Krynicy-ZdrojuConstruction process of economic change management strategy based on the example of Krynica-Zdrój / Diana DRYGLAS // W: Przemiany funkcjonowania sektora usług = Changes in the functioning of service sector / eds. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. — Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2014. — (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geografii ; ISSN 2080-1653 ; 28). — ISBN: 978-83-7271-926-3. — S. 28–58. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: strategia, zmiana gospodarcza, Krynica-Zdrój, zarządzanie

  keywords: strategy, Krynica-Zdrój, management, economic change

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Process of developing a strategy for economic change management in a commune: a case study of the Krynica-Zdrój spa commune (Poland) / Diana DRYGLAS. — Košice : Technical University of Košice, 2016. — 98 s.. — Bibliogr. s. 87–93. — ISBN: 978-80-553-2631-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Profile of tourists visiting European spa resorts: a case study of Poland / Diana DRYGLAS, Paweł RÓŻYCKI // Journal of Policy Research in Tourism, Leisure & Events ; ISSN 1940-7963. — 2017 vol. 9 iss. 3, s. 298–317. — Bibliogr. s. 315–317, Abstr., Rés.

 • keywords: Poland, spa resort, commercial, profile, non-comercial

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/19407963.2017.1297311

25
 • Rekreacja ruchowa jako ważny czynnik w kształtowaniu produktu agroturystycznego[Physical recreation as an important factor in agrotourism product formation] / Diana DRYGLAS, Jerzy Koproń, Bożena Bednarska, Stanisław Borowicz // W: Środowiskowe aspekty produkcji roślinnej i zwierzęcej / pod red. Krzysztofa Kowalczyka. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2012. — ISBN: 978-83-7259-207-1. — S. 238–250. — Bibliogr. s. 249–250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: