Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Knez, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1028-2497 orcid iD

ResearcherID: T-6955-2017

Scopus: 8511821200

PBN: 5e70920b878c28a04738f02c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 115, z ogólnej liczby 115 publikacji Autora


1
2
 • A new mechanical-hydrodynamic safety factor index for sand production prediction / Mohammad Ahmad Mahmoudi ZAMANI, Dariusz KNEZ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 11 art. no. 3130, s. 1-14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-27. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3130/pdf

  orcid iD
 • keywords: numerical modelling, erosion, shear stress, wellbore stability, failure, fluid flow, sandstone, poroelasticity, Mohr–Coulomb, FLAC3D

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14113130

3
 • A review of different aspects of off-Earth drilling / Dariusz KNEZ, Mitra Khalilidermani // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 21 art. no. 7351, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-04. — M. Khalilidermani - afiliacja: Central Regional Water Stock Company of Markazi Province, Iran. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7351/pdf

  orcid iD
 • keywords: Mars, rover, water extraction, space mining, Moon, space exploration, hydraulic power systems, ultrasonic drilling, mole, NASA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14217351

4
 • A review of the geomechanics aspects in space exploration / Dariusz KNEZ, Mohammad Ahmad Mahmoudi ZAMANI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 22 art. no. 7522, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7522/pdf

  orcid iD
 • keywords: drilling, TBM, Mars, tectonics, water extraction, Moon, space exploration, regolith, planetary bodies, anchoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14227522

5
 • A simulation of suspension flow in an artificial porous medium / Dariusz KNEZ // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 76–79. — Bibliogr. s. 79. — Nové poznatky v oblasti vřtania, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : 13. medzinárodná konferencia : 24. – 26. október 2006 / The Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (F BERG) [etc.]. — Košice : F BERG, 2006

 • keywords: drilling fluids, suspension flow, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • A survey on the shortcomings of the current rate of penetration predictive models in petroleum engineering / Mitra KHALILIDERMANI, Dariusz KNEZ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 11 art. no. 4289, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/11/4289/pdf?version=1684914716

  orcid iD
 • keywords: SVM, ROP, artificial intelligence, ANN, hydrocarbon reservoir, rock permeability, drilling optimization, petroleum engineering, wellbore inclination, rock hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16114289

8
 • Analiza metod przewidywania zmian w eksploatacji surowców energetycznychAnalysis of energy resources exploitation prognosis methods / Dariusz KNEZ // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 159–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza możliwości wykorzystania magazynów ciekłego propanu lokowanych w strefie kawern wysadów solnych, do produkcji energiiAnalysis of energy production possibilities from liquid storage in salt domes cavities / Leszek Pająk, Andrzej GONET, Tomasz ŚLIWA, Dariusz KNEZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 4, s. 657–667. — Bibliogr. s. 667, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-04/W_2010_4_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza numeryczna skuteczności zastosowania wstecznych otworów w świdrach udarowo-obrotowychNumerical analysis of efficiency of reverse wells for percussion-rotary bits / Dariusz KNEZ, Stanisław BEDNARZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 2, s. 791–797. — Bibliogr. s. 797, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego. — tekst: https://goo.gl/6R8gS9

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, świder, symulacja przepływu

  keywords: finite elements method, bit, simulation of flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza średnicy rur wydobywczych otworowego wymiennika ciepła pod kątem oporów przepływu nośnika ciepłaAnalysis of exploitation casing diameter in the borehole heat exchanger at an angle of heat carrier flow resistance / Tomasz ŚLIWA, Krzysztof KOWALCZYK, Dariusz KNEZ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2002 R. 41 z. 3, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wymiennik ciepła, wymienniki otworowe

  keywords: borehole exchangers, heat exchanger

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza wpływu stężenia nowo syntezowanych poliamfolitów na właściwości reologiczne i filtrację płuczek stosowanych w technologiach HDD[The influence of newly synthetized polyampholytes concentration on filtration and rheological properties of drilling muds used for HDD] / Danuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Magdalena JANOTA // TTB Techniki i Technologie Bezwykopowe ; ISSN 1730-6450. — 2003 nr 1, s. 48–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Applicability of borehole R-1 as BHE for heating of a gas well / Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Dariusz KNEZ, Zbigniew JEZUIT // W: World Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-877040-02-3. — S. 1–10 ID 28046. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Dostęp również online: {http://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2015/28046.pdf} [2015-06-15]

 • keywords: geoenergetics, borehole heat exchangers, geothermal source heat pumps, abandoned wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Applications of newly synthesized polymers in drilling fluids / D. BIELEWICZ, D. KNEZ // Naukovij Vìsnik Nacìonal'nogo Gìrničogo Unìversitetu : Naukovo-Tehnìčnij Žurnal : Tehnìka ì Tehnologìâ Rozvìdki Rodoviŝ Korisnih Kopalin ; ISSN 2071-2227. — 2004 no. 5, s. 9–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Behavior of hydraulic fracture propagation in naturally fractured reservoir / Moussa Thiam, Dariusz KNEZ // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 231–240. — Bibliogr. s. 239–240, Summ.

 • keywords: hydraulic fracturing, hydrocarbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bentonite modification by newly synthesized polymers in HDD (Horizontal Directional Drilling) / Danuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek // W: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov Podbanské 2002 : XI. medzinárodná vedecko-technická konferencia : 29.–31. októbra 2002, Podbanské, Slovensko : zborník prednášok = conference contributions / Technická Univerzita v Košicach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva [etc.]. — [Košice : Technická Univerzita], [2002]. — S. 12–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Biodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż[Biodegradable polymapholytic drilling fluid for the well completion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek. — Int.Cl.: C09K 8/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206546 B1 ; Udziel. 2010-03-05 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.373829 z dn. 2005-03-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206546B1.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, biodegradowalność

  keywords: drilling fluids, biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
 • Comparative analysis of consumption of selected energy sources / J. Gurycz, D. KNEZ // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Comparative study of interpretation methods of Schlumberger sounding data / Mitra KHALILIDERMANI, Dariusz KNEZ, Mohammad Ahmad Mahmoudi ZAMANI // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 29

 • keywords: VES, rock resistivity, Arak aquifer, geo-electrical interpretation, IPI2win, IX1D, Res2dinv

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Computer simulation of casing stresses in directional wellborePočítačová simulácia tlakov v pažniciach horizontálneho vrtu / Dariusz KNEZ, Adam Kupras // W: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : XVII. Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia : 20.–22. október 2014, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : XVII. international scientific-technical conference : October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9. — S. 46–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: stress, influence of dogleg severity, axial force, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: