Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Jamróz, dr

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8126-3595

ResearcherID: V-1277-2018

Scopus: 56007589800

PBN: 909673

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Application of multidimensional data visualization by means of self-organizing Kohonen maps to evaluate classification possibilities of various coal typesZastosowanie wizualizacji wielowymiarowych danych za pomocą sieci Kohonena do oceny możliwości klasyfikacji różnych typów węgla / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 39–50. — Bibliogr. s. 49–50

 • słowa kluczowe: sieci Kohonena, analiza materiału uziarnionego, dane wielowymiarowe, metody wizualizacji wielowymiarowej

  keywords: coal, Kohonen maps, grained material analysis, multidimensional data, multidimensional visualization methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2015-0003

2
 • Application of multidimensional data visualization in creation of pattern recognition systems / Dariusz JAMRÓZ // W: Man-machine interactions 3 : [ICMMI 2013 : 3rd International Conference on Man-Machine Interactions : Brenna, October 22nd–25th, 2013] / eds. Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Stanisław Kozielski. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 242). — ISBN: 978-3-319-02308-3 ; e-ISBN: 978-3-319-02309-0. — S. 443–450. — Bibliogr. s. 450, Abstr.

 • keywords: pattern recognition, multidimensional visualization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-02309-0_48

3
 • Application of multidimensional scaling to classification of various types of coalZastosowanie skalowania wielowymiarowego do klasyfikacji różnych typów węgli / Dariusz JAMRÓZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 2, s. 413–425. — Bibliogr. s. 424–425

 • słowa kluczowe: węgiel, rozpoznawanie obrazów, skalowanie wielowymiarowe, MDS, wizualizacja danych wielowymiarowych, identyfikacja danych, statystyczne metody graficzne

  keywords: pattern recognition, coal, multidimensional scaling, identification of data, MDS, multidimensional data visualization, statistical graphics methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0029

4
 • Application of multi-parameter data visualization by means of autoassociative neural networks to evaluate classification possibilities of various coal types / Dariusz JAMRÓZ // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2014 vol. 50 iss. 2, s. 719–734. — Bibliogr. s. 732–734, Abstr.

 • keywords: neural networks, pattern recognition, multidimensional visualization, autoassociative neural networks, coal types, multi-parameter, identification of data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp140224

5
 • Application of multi-parameter data visualization by means of autoassociative neural networks to evaluate classification possibilities of various coal types / Dariusz JAMRÓZ // W: Proceedings of the Mineral Engineering Conference MEC2014 : 15–18 September 2014, Istebna, Poland = Konferencja Inżynierii Mineralnej MEC2014 : 15–18 września 2014, Istebna, Polska : materiały konferencyjne / eds. Marcin Lutyński, Tomasz Suponik. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2014. — ISBN: 978-83-60837-83-2. — S. 38–50. — Bibliogr. s. 49–50, Abstr.. — Toż na Dysku Flash

 • keywords: neural networks, pattern recognition, autoassociative neural networks, coal types, identification of data, multi-parameter visualization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of multi-parameter data visualization by means of multidimensional scaling to evaluate possibility of coal gasificationWykorzystanie wizualizacji wielowymiarowych danych przy użyciu skalowania wielowymiarowego do oceny możliwości zgazowania węgla / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Roman Szostek, Mirosław GAJER // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 3, s. 445–457. — Bibliogr. s. 455–457. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1056/767

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, skalowanie wielowymiarowe, MDS, wizualizacja wielowymiarowa, wzbogacanie w osadzarkach, wielowymiarowe dane

  keywords: coal gasification, multidimensional scaling, multidimensional visualization, MDS, jigging, multidimensional data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0034

7
 • Application of perspective-based observational tunnels method to visualization of multidimensional fractals / Dariusz JAMRÓZ // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 17th International Conference : ICAISC 2018 : Zakopane, Poland, June 3–7, 2018 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 10842). — ISBN: 978-3-319-91261-5 ; e-ISBN: 978-3-319-91262-2. — S. 364–375. — Bibliogr. s. 374–375, Abstr.. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048un02d6.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-91262-2_33.pdf

 • keywords: data mining, observational tunnels method, multidimensional visualization, fractals, multidimensional perspective, multidimensional data analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-91262-2_33

8
 • Application of relevance maps method to evaluate the suitability of coal samples to fluidal gasification process / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 45

 • keywords: multidimensional visualization, coal types, relevance maps, particle fractions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of relevance maps method to evaluate the suitability of coal samples to fluidal gasification process / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00065, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/z8cdVp [2016-12-15]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000065

10
 • Application of the observational tunnels method to select a set of features sufficient to identify a type of coal / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2014 vol. 50 iss. 1, s. 185–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.

 • keywords: coal, multidimensional statistical analysis, observational tunnels method, image visualization, energetic materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp140116

11
 • Comparison of selected methods of multi-parameter data visualization used for classification of coals / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2015 vol. 51 iss. 2, s. 769–784. — Bibliogr. s. 782–784, Abstr.

 • keywords: coal, PCA, observational tunnels method, multidimensional scaling, multidimensional visualization, principal component analysis, autoassociative neural networks, MDS, relevance maps, Kohonen maps, parallel coordinates method, grained material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp150233

12
 • Identification of coal types on the basis of analysis of their properties by means of statistical methods / T. NIEDOBA, P. PIĘTA, A. SUROWIAK, D. JAMRÓZ // W: IMPC 2018 : innovative technologies are key to successful mineral processing : XXIX international mineral processing congress : 17–21 September 2018, Moscow, Russia : abstract book. — [Moscow : s. n.], 2018. — ISBN: 978-5-98191-086-9. — S. 211–212, paper 5. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.

 • keywords: coal, multidimensional analysis, factor analysis, coal types, quality of coal, identification of coal type

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Identification of coal types on the basis of analysis of their properties by means of statistical methods / T. NIEDOBA, P. PIĘTA, A. SUROWIAK, D. JAMRÓZ // W: IMPC 2018 : 29 International Mineral Processing Congress : 17–21 September 2018, Moscow, Russia. — [Westmount] : Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, 2019. — ISBN: 978-703022711-9. — S. 3298-3310. — Bibliogr. s. [3310], Abstr.. — T. Niedoba, P. Pięta, A. Surowiak – dod. afiliacja: Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering ; D. Jamróz - dod. afiliacja: Faculty of Mining and Geoengineering

 • keywords: coal, multidimensional analysis, factor analysis, coal types, quality of coal, identification of coal type

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Methods of determining crucial properties to identify the type of coal / Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Dariusz JAMRÓZ // W: Proceedings of XVI Balkan mineral processing congress : Belgrade, Serbia, June 17–19, 2015, Vol. 1 / ed. by Nadežda Ćalić, [et al.] ; Mining Institute Belgrade, Academy of Engineering Science of Serbia, University of Belgrade. — Belgrade : Mining Institute Belgrade, Academy of Engineering Science of Serbia, University of Belgrade, 2015. — ISBN: 978-86-82673-10-1. — S. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • keywords: coal, multidimensional analysis, observational tunnels method, particle size fractions, separation of material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Multidimensional labyrinth – multidimensional virtual reality / Dariusz JAMRÓZ // W: Man-Machine Interactions : [International Conference ICMMI 2009 : September 25-27, 2009, The Beskids – Kocierz Pass, Poland] / eds. Krzysztof A. Cyran [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2009. — (Advances in Intelligent and Soft Computing ; ISSN 1867-5662). — ISBN: 978-3-642-00562-6. — S. 445–450. — Bibliogr. s. 450, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Multidimensional statistical and visualization methods in description of grained materials / Tomasz NIEDOBA, Paulina PIĘTA, Agnieszka SUROWIAK, Dariusz JAMRÓZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 8 art. no. 01036, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Mineral Engineering Conference MEC2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20160801036

17
 • Niestandardowe metody statystyczne i obliczeniowe w opisie procesów przeróbki surowców mineralnych[Non classical statistical and calculation methods in mineral processing description] / Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Daniel SARAMAK ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — [125] s.. — Bibliogr. s. 121–[125]. — ISBN: 978-83-60195-62-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rozumienie przestrzeni wielowymiarowych – nowe możliwości dzięki wizualizacji[Understanding multidimensional space – a new possibility thanks to visualization] / Dariusz JAMRÓZ // W: CMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessions = CMS'05 : metody i systemy komputerowe / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 279–282. — Bibliogr. s. 281–282, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych. Cz. 1, Właściwości algorytmu szeregującegoScheduling and allocation of periodic task in heterogeneous multiprocessor systems with the use of evolutionary computing. Pt. 1, Properties of scheduling algorithm / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER, Dariusz JAMRÓZ // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2015 R. 56 nr 3, s. 91–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: systemy czasu rzeczywistego, szeregowanie i alokacja zadań, szeregowanie monotonicznego tempa

  keywords: real-time systems, rate monotonic scheduling, tasks scheduling and allocation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/13.2015.3.23

20
 • Szeregowanie i alokacja zadań periodycznych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych. Cz. 2, Wyniki obliczeń ewolucyjnychScheduling and allocation of periodic task in heterogeneous multiprocessor systems with the use of evolutionary computing. Pt. 2, Results of evolutionary computations / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER, Dariusz JAMRÓZ // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2015 R. 56 nr 4, s. 60–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: systemy czasu rzeczywistego, szeregowanie i alokacja zadań, szeregowanie monotonicznego tempa

  keywords: real-time systems, rate monotonic scheduling, tasks scheduling and allocation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/13.2015.4.11

21
 • The analysis of the effectiveness of the perspective-based observational tunnels method by the example of the evaluation of possibilities to divide the multidimensional space of coal samples / Dariusz JAMRÓZ // W: Computational Science – ICCS 2018 : 18th International Conference : Wuxi, China, June 11–13, 2018 : proceedings, Pt. 3 / eds. Yong Shi, [et al.]. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 10862). — ISBN: 978-3-319-93712-0 ; e-ISBN: 978-3-319-93713-7. — S. 675–682. — Bibliogr. s. 681–682, Abstr.. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048hc0035.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-93713-7_64.pdf

 • keywords: data mining, observational tunnels method, multidimensional visualization, multidimensional perspective, multidimensional data analysis, fluidal gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-93713-7_64

22
 • The perspective-based observational tunnels method: a new method of multidimensional data visualization / Dariusz JAMRÓZ // Information Visualization ; ISSN 1473-8716. — 2017 vol. 16 iss. 4, s. 346–360. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-24

 • keywords: pattern recognition, observational tunnels method, multidimensional scaling, multidimensional visualization, parallel coordinates, principal component analysis, multidimensional perspective

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/1473871616686634

23
 • The use of the visualization of multidimensional data using PCA to evaluate possibilities of the division of coal samples space due to their suitability for fluidised gasificationZastosowanie wizualizacji wielowymiarowych danych za pomocą PCA do oceny możliwości podziału próbek węgla ze względu na ich przydatność do zgazowania / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Tadeusz TUMIDAJSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 523–535. — Bibliogr. s. 533–535. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/834/702

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, analiza PCA, wizualizacja wielowymiarowa, wzbogacanie w osadzarkach

  keywords: coal gasification, multidimensional visualization, jigging, Principal Component Analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0038

24
 • Visualization of multidimensional data in purpose of qualitative classification of various types of coalWizualizacja wielowymiarowych danych w celu klasyfikacji jakościowej różnych typów węgla / Tomasz NIEDOBA, Dariusz JAMRÓZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 4, s. 1317–1331. — Bibliogr. s. 1330–1331

 • słowa kluczowe: węgiel, analiza wielowymiarowa, tunele obserwacyjne, osie równoległe, przeróbka surowców mineralnych, energia z węgla

  keywords: mineral processing, coal, multidimensional analysis, observational tunnels, parallel coordinates, coal energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0091

25
 • Wizualizacja wielowymiarowych brył wypukłych[Visualization of multidimensional solids] / Dariusz JAMRÓZ // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 829–832. — Bibliogr. s. 832, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: