Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Grzybek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (25%)


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6740-0736 orcid iD

ResearcherID: G-6207-2016

Scopus: 36650634800

PBN: 5e709209878c28a04738eef7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • About the need of the monitoring of the bridge construction prestressing process / Andrzej JURKIEWICZ, Piotr MICEK, Marcin APOSTOŁ, Dariusz GRZYBEK // W: VI międzynarodowe seminarium Degradacji systemów technicznych : Liptowski Mikulasz, 11–14 kwietnia 2007 = 6\textsuperscript{th} international seminar on Technical system degradation problems / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — ISBN: 978-83-7204-648-2. — S. 148–150. — Bibliogr. s. 149–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • About the need of the monitoring of the bridge construction prestressing processO potrzebie monitorowania procesu sprężania konstrukcji mostowych / Andrzej JURKIEWICZ, Piotr MICEK, Marcin APOSTOŁ, Dariusz GRZYBEK // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2008 nr 1, s. 17–22. — Bibliogr. s. 21–22. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2008-01-04.pdf

 • słowa kluczowe: diagnostyka, monitorowanie, konstrukcje sprężone, system sprężania

  keywords: monitoring, diagnostic, prestressing, post tensioning system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktuatory piezoelektryczne w inteligentnych kratownicachPiezoelectric actuators in the smart trusses / Dariusz GRZYBEK // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 11, s. 63–67. — Bibliogr. s. 66–67, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Application of the piezoelectric energy harvester in the wireless monitoring system of the building structures / Dariusz GRZYBEK, Piotr MICEK // W: KraSyNT 2016 : 3\textsuperscript{rd} Krakow Symposium on Science and Technology : Kraków Wieliczka, Poland September 26, 2016 / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-25-5. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of the turbine flowmeter in the research of the fast changeable flow / Piotr MICEK, Andrzej JURKIEWICZ, Dariusz GRZYBEK // W: ICCC'2007 : proceedings of 8\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : XXXII\textsuperscript{nd} seminary ASR'2007 “Instruments & control” (ASR 2007) ; 21\textsuperscript{st} Automated systems of control of technological processes (ASR TP 2007) ; 9\textsuperscript{th} Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : High Tatras, Slovak Republic, May 24–27, 2007 / eds. Igor Podlubný, Karol Kostúr ; SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics, Technical University of Košice. Faculty BERG. — Košice : TU BERG Faculty, 2007. — S. 446–449. — Biblogr. s. 449, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Automation of the hydraulic cylinders synchronization system treated as MIMO control system / Dariusz GRZYBEK, Piotr MICEK // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Complex testing of the prestressing system elements as the base of prestressed structure safety / Andrzej JURKIEWICZ, Piotr MICEK, Marcin APOSTOŁ, Dariusz GRZYBEK // W: ISTSD'08 : VII international technical systems degradation seminar : Liptovský Mikuláš, 26–29 March 2008 / Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering Warsaw University of Technology, [et al.]. — [Žilina : Žilinská Univerzita], [2008]. — S. [65]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Complex testing of the prestressing system elements as the base of prestressed structure safetyKompleksowe badania elementów systemu sprężającego jako podstawa bezpieczeństwa sprężonej konstrukcji / Andrzej JURKIEWICZ, Piotr MICEK, Marcin APOSTOŁ, Dariusz GRZYBEK // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2009 nr 1, s. 28–32. — Bibliogr. s. 32. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2009-01-05.pdf

 • słowa kluczowe: monitorowanie, konstrukcje sprężone, system sprężania

  keywords: monitoring, prestressing, post tensioning system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Control system for multi-input and simple-output piezoelectric beam actuator based on macro fiber composite / Dariusz GRZYBEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 6 art. no. 2042, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/6/2042/pdf

  orcid iD
 • keywords: piezoelectric actuator, Kalman filter, LQG algorithm, integral LQR algorithm, LQR algorithm, MISO control, deflection control system, piezoelectric beam actuator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15062042

12
 • Control system of string scarifying at the research stand of prestressing structure / Andrzej JURKIEWICZ, Dariusz GRZYBEK, Piotr MICEK // W: ICCC'2006 : proceedings of 7\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : XXXI\textsuperscript{th} Seminary ASR'2006 “Instruments & Control” ; 8\textsuperscript{th} Automatyzacja Maszyn, Urządzeń i Procesów (APRO) ; 20\textsuperscript{th} Automated Systems of Control of Technological Processes (ASR TP 2006) : Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, May 29–31, 2006 / eds. Radim Farana, Lubomír Smutný, Marek Babiuch ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. — Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, [2006]. — S. 217–220. — Bibliogr. s. 220, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Control system of the hydraulic cylinders motion synchronization with the controllers designed on the basis of the direct Lapunov's methodUkład sterowania synchronizacją ruchu siłowników hydraulicznych z regulatorami zaprojektowanymi z wykorzystaniem bezpośredniej metody Lapunowa / Dariusz GRZYBEK // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2009 vol. 28 no. 3, s. 83–90. — Bibliogr. s. 90, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2009-03/mech04.pdf

 • słowa kluczowe: układ sterowania, sterowanie nieliniowe, synchronizacja ruchu, napęd hydrauliczny

  keywords: control system, motion synchronization, hydraulic drive, non linear control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Control system of the hydraulic cylinders synchronization with the use of arithmetic mean of their positionsUkład szeregowania synchronizacją siłowników hydraulicznych z wykorzystaniem średniej arytmetycznej ich położeń / Dariusz GRZYBEK, Piotr MICEK // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 1, s. 16–21. — Bibliogr. s. 21, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-01/mech04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Creep phenomenon in a multiple-input single-output control system of a piezoelectric bimorph actuator / Dariusz GRZYBEK, Andrzej SIOMA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 21 art. no. 8267, s. 1-14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/21/8267/pdf?version=1667629003

  orcid iD
 • keywords: creep, piezoelectric actuator, piezoelectric composite, Macro Fiber Composite, vision analysis, bimorph actuator, MISO control system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15218267

16
 • Dyrektywy Unii Europejskiej w procesie tworzenia nowej pompyThe EU directives in the process of new pump creation / Andrzej JURKIEWICZ, Dariusz GRZYBEK, Piotr MICEK // W: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne '2005 : problemy i tendencje rozwojowe w pierwszej dekadzie XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 17–19 maja 2005 = Hydraulic and pneumatics '2005 : problems and development tendencies in the beginning decade of the 21\textsuperscript{st} century : international scientific-technical conference / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP. — Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, [2005]. — S. 300–306. — Bibliogr. s. 306

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Electrohydraulic system for cylinders motion synchronization / D. GRZYBEK, A. JURKIEWICZ, P. MICEK // International Journal of Applied Mechanics and Engineering ; ISSN 1734-4492. — Tytuł poprz.: Applied Mechanics and Engineering. — 2010 vol. 15 no. 3, s. 699-706. — Bibliogr. s. 706

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Experimental analysis of hysteresis in the motion of a two-input piezoelectric bimorph actuator / Dariusz GRZYBEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 3 art. no. 1198, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/3/1198/pdf?version=1675067371

  orcid iD
 • keywords: hysteresis loop, Macro Fiber Composite, piezoelectric material, two input actuator, single input actuator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16031198

19
 • Experimental analysis of the arrays of macro fiber composite patches for rotational piezoelectric energy harvesting from a shaft / Piotr MICEK, Dariusz GRZYBEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 16 art. no. 4815, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/16/4815/pdf

  orcid iD
 • keywords: piezoelectric energy harvesting, Macro Fiber Composite, piezoelectric harvester, full-bridge rectifier, three phase rectifier, machine shaft, rotational piezoelectric energy harvesting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14164815

20
 • Experimental analysis of the influence of carrier layer material on the performance of the control system of a cantilever-type piezoelectric actuator / Dariusz GRZYBEK // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2024 vol. 17 iss. 1 art. no. 96, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/17/1/96/pdf?version=1703414698

  orcid iD
 • keywords: piezoelectric actuator, Macro Fiber Composite, LQR control algorithm, sandwich beam

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma17010096

21
 • Experimental investigation on an energy storage in a piezoelectric harvester for a rotating shaft / Piotr MICEK, Dariusz GRZYBEK // W: ICCC 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 20\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Kraków – Wieliczka, May 26–29, 2019 / eds. Andrzej Kot, Agata Nawrocka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-7281-0701-1. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-18. — W bazie Web of Science zakres stron: 433–436. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047is0021.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8765914

  orcid iD
 • keywords: energy storage, rotating shaft, piezoelectric energy harvesting, energy harvester, Macro Fiber Composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CarpathianCC.2019.8765914

22
23
 • Experimental investigations on energy harvesting from mechanical vibrations of buildings using Macro Fiber CompositeEksperymentalne badania nad pozyskiwaniem energii z drgań mechanicznych budynków z wykorzystaniem kompozytu Macro Fiber / Dariusz GRZYBEK, Piotr MICEK // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2016 vol. 35 no. 1, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2016.35.1/mech.2016.35.1.1.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring, pozyskiwanie energii, wibracje, kompozyt piezoelektryczny

  keywords: energy harvesting, vibrations, monitoring, piezoelectric composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mech.2016.35.1.1

24
 • Experimental investigations on energy harvesting from the mechanical vibrations of buildings using Macro Fiber Composite / GRZYBEK Dariusz, MICEK Piotr // W: 13th conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Kraków – Kazimierz Dolny, Poland, 12–14 June 2017 : proceedings / ed. Marcin Apostoł ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control, Committee on Machine Building of the Polish Academy of Science. — [Kraków] : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, [2017]. — ISBN: 978-83-64755-27-9. — S. 19

 • keywords: energy harvesting, vibrations, monitoring, piezoelectric composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25