Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Żychowicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Cechy współczesnego rozwoju społecznegoFeatures of present social development / Danuta ŻYCHOWICZ // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1 :Pt. 1, Ekonomia : Economics = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 31–39. — Bibliogr. s. 38–39, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Perspektywy rozwoju gospodarki polskiej w świetle kształtowania się mierników makroekonomicznychProspective of the economic development of Poland based on the trends of the macroeconomic indicators / Danuta ŻYCHOWICZ // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 159–166. — Bibliogr. s. 165–166, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Polska w Unii Europejskiej – kształtowanie tendencji ekorozwoju[Poland in European Union – forming trends of sustainable development] / Danuta ŻYCHOWICZ // W: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska – problemy, korzyści, zagrożenia : Łódź, 19–21 czerwca 2000 r, T. 2 / pod red. Małgorzaty Burchard–Dziubińskiej. — Łódź : Wydawnictwo Biblioteka, 2000. — S. 87–95. — Bibliogr. s. 94–95, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Polska w Unii Europejskiej w świetle kształtowania się mierników makroekonomicznychPoland in European Union from the prism of the macroeconomic indicators / Danuta ŻYCHOWICZ // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 21–28. — Bibliogr. s. 27–28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Problemy wzrostu i rozwoju gospodarczego w ekonomii nowego wiekuProblems of economic growth and development in the economy of the new century / Danuta ŻYCHOWICZ // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej = Selected problems on the present-day economy / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 8391403572. — S. 29–35. — Bibliogr. s. 35, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Psycho-społeczne aspekty ekorozwoju[Psychological and social aspects of ecodevelopment] / Danut ŻYCHOWICZ, Joanna Żychowicz // W: Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce : materiały konferencyjne. — Białystok : Wydaw. Politechnika Białostocka, 2002. — S. 192–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Współczesne aspekty wzrostu i rozwoju gospodarczegoPresent-days aspects of economic growth and development / Danuta ŻYCHOWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 2 : Ekonomia, s. 751–757. — Bibliogr. s. 756–757

 • słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, modelowanie wzrostu gospodarczego, modelowanie rozwoju gospodarczego, wskaźniki ekorozwoju

  keywords: economic growth, economic development, modeling of economic growth, modeling of economic development, indicators of sustainability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wybrane zagadnienia gospodarki zasobami środowiska[Selected problems on the natural resources management] / pod red. nauk. Rafała PAJDY ; zespół aut.: Władysław KASPRZYK, Rafał PAJDA, Tadeusz PINDÓR, Krzysztof POSŁUSZNY, Leszek PREISNER, Tadeusz RATAJCZAK, Stanisław SZYDŁO, Joanna WOJANOWSKA, Wiesław Ziębla, Danuta ŻYCHOWICZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2001. — 192 s.. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 1). — Bibliogr. przy rozdz. oraz na s. 183-190. Indeks. — ISBN10: 83-916384-2-1. — Streszcz., spis treści i wstęp także w jęz. ang.. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wzrost i rozwój gospodarki polskiej w świetle mierników makroekonomicznych i wskaźników ekorozwojuGrowth and development of Polish economy according to the macroeconomic measures and the sustainable development measures / Danuta ŻYCHOWICZ // W: Wybrane zagadnienia gospodarki zasobami środowiska / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2001. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 1). — ISBN10: 8391638421. — S. 49–65. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wzrost uwarunkowany ekologicznie – teoria a rzeczywistość[Ecologically determined economic growth – theory and practice] / Danuta ŻYCHOWICZ // W: Ekonomia a rozwój zrównoważony. T. 1, Teoria, kształcenie / pod red. Franciszka Piontka. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2001. — ISBN10: 8388771078. — S. 137–143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: