Wykaz publikacji wybranego autora

Dagmara Tryba, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • An analysys of wear and mechanical and tribological properties of high-manganese cast steel hardened by different methodsAnaliza zużycia oraz własności mechanicznych i tribologicznych wysokomanganowego staliwa umacnianego różnymi metodami / Dagmara TRYBA, Marcin KOT, Anna Antosz // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2018 R. 49 no. 4, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=182848

 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, staliwo Hadfielda, umacnianie statyczne, umacnianie wybuchowe, umacnianie dynamiczne

  keywords: wear, Hadfield cast steel, explosive hardening, static hardening, dynamic hardening, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.7554

2
 • Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego[Hybrid protective seal for rolling bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SZCZĘCH Marcin, TRYBA Dagmara. — Int.Cl.: F16C 33/72\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423350 A1 ; Opubl. 2019-05-06. — Zgłosz. nr P.423350 z dn. 2017-11-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 10, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423350A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, uszczelnienie ochronne łożyska tocznego, labiryntowe pierścienie nieruchome, labiryntowy pierścień ruchomy, magnes trwały o przekroju ceowym

  keywords: magnetic fluid, protective seal for rolling bearing, stationary labyrinth rings, movable labyrinth ring, permanent magnet with "C"-shaped cross-section

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego[Hybrid protective seal for rolling bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Marcin SZCZĘCH, Dagmara TRYBA. — Int.Cl.: F16C 33/72\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 234173 B1 ; Udziel. 2019-09-24 ; Opubl. 2020-01-31. — Zgłosz. nr P.423350 z dn. 2017-11-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234173B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, uszczelnienie ochronne łożyska tocznego, labiryntowe pierścienie nieruchome, labiryntowy pierścień ruchomy, magnes trwały o przekroju ceowym

  keywords: magnetic fluid, protective seal for rolling bearing, stationary labyrinth rings, movable labyrinth ring, permanent magnet with "C"-shaped cross-section

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • The effect of pressure - rolling of welded turnouts and railroads on their wear resistanceAnaliza wpływu umacniania połączeń rozjazdów szynowych z szyną na ich zużycie / Dagmara TRYBA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 R. 48 nr 4, s. 77–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zużycie, staliwo Hadfielda, złącze zgrzewane, rozjazdy szynowe, umacnianie statyczne

  keywords: wear, Hadfield cast steel, cold-rolling, welded joint, railroad switch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Urządzenie do dynamicznego konstytuowania warstwy wierzchniej rozjazdów szynowych i miejsc ich połączenia z szynami torowymi oraz sposób dynamicznego konstytuowania warstwy wierzchniej rozjazdów szynowych i miejsc ich połączenia z szynami torowymi[Device for dynamic modifying outer layer of rail turnouts and connection with track rails and the method of dynamic modifying outer layer of rail turnouts and the connection with track rails] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TRYBA Dagmara, TASAK Edmund, MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: E01B 31/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421797 A1 ; Opubl. 2018-12-17. — Zgłosz. nr P.421797 z dn. 2017-06-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 26, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421797A1.pdf

 • słowa kluczowe: złącze zgrzewane, szyny kolejowe, rozjazd szynowy manganowy, umacnianie warstwy wierzchniej

  keywords: welded joint, manganese rail turnout, track rail, outer layer modification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Urządzenie do przestrzennego pozycjonowania wielkogabarytowych pojazdów zwłaszcza autobusów wycofanych z eksploatacji[Device for spatial positioning of large sized vehicles, preferably buses withdrawn from service] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; REBUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Gierczyce ; wynalazca: Kachniarz Mateusz, ŁUKASIK Jan, MAZIARZ Michał, TRYBA Dagmara. — Int.Cl.: B62D 67/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420485 A1 ; Opubl. 2018-08-13. — Zgłosz. nr P.420485 z dn. 2017-02-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 17, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420485A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Urządzenie do przestrzennego pozycjonowania wielkogabarytowych pojazdów zwłaszcza autobusów wycofanych z eksploatacji[Device for spatial positioning of large sized vehicles, preferably buses withdrawn from servic] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; REBUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Gierczyce ; wynalazca: Mateusz Kachniarz, Jan ŁUKASIK, Michał MAZIARZ, Dagmara TRYBA. — Int.Cl.: B62D 67/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 234052 B1 ; Udziel. 2019-09-16 ; Opubl. 2020-01-31. — Zgłosz. nr P.420485 z dn. 2017-02-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234052B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy magnetycznej, zwłaszcza dla pokrywy zbiornika[Static seal, using magnetic fluid, preferably for a tank cover] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, TRYBA Dagmara, SIKORA Wojciech. — Int.Cl.: F16J 15/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422264 A1 ; Opubl. 2019-01-28. — Zgłosz. nr P.422264 z dn. 2017-07-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 3, s. 30-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422264A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, pokrywa zbiornika, elastyczne pierścienie uszczelniające, uszczelnienie statyczne, magnesy trwałe o przekroju poprzecznym ceowym

  keywords: magnetic fluid, tank cover, static seal, elastic sealing rings, permanent magnets of C-shaped cross-section

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy magnetycznej, zwłaszcza dla pokrywy zbiornika[Static seal, using magnetic fluid, preferably for a tank cover] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Dagmara TRYBA, Wojciech SIKORA. — Int.Cl.: F16J 15/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 234172 B1 ; Udziel. 2019-09-23 ; Opubl. 2020-01-31. — Zgłosz. nr P.422264 z dn. 2017-07-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234172B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, pokrywa zbiornika, elastyczne pierścienie uszczelniające, uszczelnienie statyczne, magnesy trwałe o przekroju poprzecznym ceowym

  keywords: magnetic fluid, tank cover, static seal, elastic sealing rings, permanent magnets of C-shaped cross-section

  cyfrowy identyfikator dokumentu: