Wykaz publikacji wybranego autora

Dagmara Lewicka, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6955-7371 orcid iD

ResearcherID: U-8457-2019

Scopus: 36020344400

PBN: 5e70923a878c28a047392069

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 174, z ogólnej liczby 187 publikacji Autora


1
2
3
 • Actions taken in the human resources management (HRM) area as tools supporting relationship marketing goals / Krystyna Kmiotek, Dagmara LEWICKA // W: Vzťahový marketing ako nástroj konkurencieschopnosti podniku : medzinárodné vedecké kolokvium : Bratislava Október/October 2008 : zborník príspevkov k vedeckému projektu VEGA 1/4600/07 = Relationships marketing as device of company competitiveness : international scienctific colloquium : colloquium proceedings related to scientific grant project VEGA 1/4600/07 / zostavovatel' Milan Oreský ; Ekonomická Univerzita v Bratislave. Obchodná Fakulta. Katedra marketingu. — Bratislava : [EU], [2008]. — ISBN: 978-80-225-2624-1. — S. 48–56. — Bibliogr. s. 55, Abstr., Res.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza i zarządzanie ryzykiem środowiskowym w kontekście Systemów Zarządzania Środowiskiem dla rolnictwa w oparciu o normę ISO 14001:2015Analysis and management of environmental risk in the context of Environmental Management Systems for agriculture based on ISO 14001:2015 / Dagmara LEWICKA, Berenika Lewicka // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : Racławice, 2-3 lipca 2019 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-6-0. — S. 29–30. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania zaufania w naukach o zarządzaniu : wyzwania koncepcyjne i metodyczne[Empirical research on trust in management : conceptual and methodological challenges for future research] / Dagmara LEWICKA, Katarzyna Krot, Dawid KSIĄŻEK // W: Abstrakty artykułów z X ogólnopolskiej konferencji naukowej "Problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu", skierowanych do druku w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Wieliczka, 16–17 września 2016 r.. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Between theory and value transactions: a multifaceted exploration of relevance and resilience of decentralised autonomous organisations / Paweł Pinio, Roman BATKO, Dagmara LEWICKA // W: ICSIM'24 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2024 7th International Conference on Software engineering and Information Management : January 23–25, 2024, Fiji (virtual) / eds. Yonghui Li, Hiroaki Nishi, Paul Pang. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — New York : The Association for Computing Machinery, [2024]. — e-ISBN: 979-8-4007-0919-7. — S. 42–48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-04-17. — tekst: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3647722

  orcid iD
 • keywords: distributed decision making, digital governance, blockchain analysis, DAOs, Decentralized Autonomous Organizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1145/3647722.3647729

7
 • Budowanie przez przełożonych poczucia bezpieczeństwa psychologicznego pracowników jako narzędzie wspierania innowacyjności przedsiębiorstwaBuilding employees' psychological safety by their supervisors as a tool for supporting enterprise innovativeness / Aldona Glińska-Neweś, Joanna Górka, Dagmara LEWICKA // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2018 nr 3, s. 40–45. — Bibliogr. s. 44–45, Summ.

  orcid iD
 • keywords: psychological safety, authentic leadership, innovation climate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Changes in personel function in the knowledge economy context – results based on empirical research / Dagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Education and economy 2007 : materials of international scientific conference / compiled: Udo Meriste, Väino Rajangu, Virve Siirde ; Tallinna Tehnikaülikool, Haridusuuringute Keskus, Tallinna Kolledž. — Tallinn : [s. n.], 2007. — Na s. tyt. dod.: The conference is held to mark the 90\textsuperscript{th} anniversary of Tallinn University of Technology, the 30\textsuperscript{th} anniversary of the Educational Research Centre and the 10\textsuperscript{th} anniversary of Tallinn College of Tallinn University of Technology.. — ISBN: 978-9985-59-725-5. — S. 62–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Charakterystyka osobowości, preferencji, stylu pracy innowatora (na podstawie badań empirycznych)Innovator's profile, personality, preferences, style of work-based on empirical research / Dagmara LEWICKA // W: Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego / red. nauk. Anna Lipka, Stanisław Waszczuk. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 114). — ISBN: 978-83-7875-019-2. — S. 91–103. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Circular economy in the European Union : organisational practice and future directions in Germany, Poland and Spain / Dagmara LEWICKA, Joanna Zarębska, Roman BATKO, Beata TARCZYDŁO, Maciej WOŹNIAK, Dariusz CICHOŃ, Monika PEC. — [London] : Routledge, cop. 2023. — 280 s.. — (Routledge Research in Sustainability and Business). — ISBN: 9781032532745

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Coaching jako narzędzie motywowania pracownikówCoaching as a motivation tool / Dagmara LEWICKA // W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji / red. nauk. Małgorzata Gableta, Agata Pietroń-Pyszczek. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 43). — ISBN: 978-83-7011-956-0. — S. 114–124. — Bibliogr. s. 123, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Creating innovative attitudes in an organisation - comparative analysis of tools applied in IBM Poland and ZPAS group / D. LEWICKA // W: APBITM Spring 2011 : Proceedings of 2011 international (spring) conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management : January 23–25, 2011 Bali, Indonesia / eds. Anthony SF Chiu, Ming-Lang Tseng. — [Manila] : APBITM Society, 2011. — (Proceedings of International Conference on Asia Pacific Business Innovation Technology ; ISSN 2094-506X). — S. 190. — Pełny tekst W: IPBITM Spring 2011 [Dokument elektroniczny] : Full paper of 2011 international (spring) conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management : January 23–25 2011. Bali, Indonesia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Ming-Lang Tseng, Chi-Hong Liao. — [S. l.] : APBI&TM Society, 2011. — 1 dysk optyczny. — s. [1–6]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr. — ISSN 2094-506X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Creating innovative attitudes in an organisation – comparative analysis of tools applied in IBM Poland and ZPAS Group / D. LEWICKA // Journal of Asia Pacific Business Innovation & Technology Management [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2094-2257. — 2011 vol. 1 no. 1, s. 1–12.. — Tryb dostępu: http://www.apbitms.org/web/journal/20942257/1.pdf [2012-04-12]. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Czynniki kształtujące przywiązanie trwania pracownikówFactors shaping continuance commitment of employees / Dagmara LEWICKA, Monika PEC // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2017 nr 48/2 Zarządzanie t. 2, s. 197–207. — Bibliogr. s. 206–207, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przywiązanie organizacyjne, przywiązanie trwania

  keywords: organizational commitment, continuance commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.48/2-17

17
 • Czynniki zwiększające satysfakcję nauczycieli z wykonywanej pracyHow to increase the level of teachers' job satisfaction? / Dagmara LEWICKA, Piotr Oleśniewicz // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ; ISSN 0239-4375. — 2011 vol. 35, s. 50–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Determinants of affective commitment,or how to make an employee derive pleasure from belonging to an organisation / D. LEWICKA // W: 8\textsuperscript{th} International business conference [Dokument elektroniczny] : [19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} August 2014], Swakopmund, Namibia : proceedings / ed. Ca Bischoff ; South African Business Schools Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Namibia : North-West University], [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-0-620-59801-9. — S. 5–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja zamieszczona w części 11: Organisational behaviour

 • keywords: affective commitment, personal practices, HRM climate, organizational trust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Determinants of innovation in organisations and individuals – the case of IBM / Katarzyna Krot, Dagmara LEWICKA // W: Mic 2009 [Dokument elektroniczny] : management international conference : creativity, innovation and management : 25–28 November 2009, Sousse, Tunisia : proceedings of the 10th international conference / University of Primorska. Faculty of Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Koper : University of Primorska. Faculty of Management, 2009. — 1 dysk optyczny. — (Management International Conference ; ISSN 1854-4312). — ISBN: 978-961-266-048-2. — S. 945–961. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 960–961, Abstr.. — CD-ROM jest załącznikiem do programu konferencji (ISBN 978-961-266-049-9). — Informacja o wystąpieniu na s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Determinanty personalne innowacyjności przedsiębiorstw w ujęciu empirycznymPersonal determinants of innovation in terms of empirical research / Dagmara LEWICKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; ISSN 1643-7772. — 2012 nr 30 Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, s. 101–114. — Bibliogr. s. 113–114, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Determinanty przywiązania afektywnegoAntecedents of affective commitment / Dagmara LEWICKA, Paulina ROŻENEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 z. 1, s. 225–238. — Bibliogr. s. 236–238, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zaufanie horyzontalne, satysfakcja z pracy, przywiązanie afektywne, zaangażowanie w pracę, klimat HRM

  keywords: horizontal trust, affective commitment, HRM climate, job satisfaction, job involvement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/18998658.1199381

22
 • Determinanty satysfakcji i zaangażowania w pracęAntecedence of job satisfaction and job involvement / Katarzyna Krot, Dagmara LEWICKA // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 3 dod.: CD, s. 400–410. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 408–410, Streszcz., Summ.. — Dostęp również online: {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_3_2016_plik_na_cd.pdf} [2016-05-09]

 • słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, zaangażowanie w pracę

  keywords: job satisfaction, job involvement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Diagnoza i analiza funkcji personalnej w organizacji – prezentacja metod badawczych[Diagnosis and analysis of the personal function in the organization – presentation of research methods] / Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Zastosowania psychologii w zarządzaniu / pod red. Barbary Kożusznik, przy współudz. Małgorzaty Chrupały-Pniak. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 2789). — ISBN: 978-83-226-1924-7. — S. 91–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Diagnoza postrzegania systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie handlowym - czy sprawiedliwy oznacza także motywującyDiagnosis of the perception of the remuneration system in a commercial enterprise – does just mean also motivating / Dagmara LEWICKA, Monika PEC, Aleksandra WILK // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers ; ISSN 1734-087X. — 2019 t. 53 nr 3, s. 115–128. — Bibliogr. s. 125–127, Summ.. — tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=194091

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sprawiedliwość w organizacji, sprawiedliwe wynagradzanie

  keywords: organizational justice, fair remuneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Discrimination at work – unfortunately not only in theory / Dagmara LEWICKA, Anna Wziątek-Staśko // Upravlenie i Ustojčivo Razvitie = Management & Sustainable Development ; ISSN 1311-4506. — 2009 godina 11 no. 2: Obŝectvo Čovek Priroda = Society Man Nature, s. 52–58. — Bibliogr. s. 57–58, Abstr.. — XIth International Scientific Conference “Management and Sustainable Development” : Yundola, 20–22.03. 2009. — Sofia : Lesotehničeski Universitet, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: