Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Czajka, mgr inż.

specjalista

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0688-7207 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739203a

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Changeability in manufacturing / Marek DUDEK, Kamil CZAJKA // W: Contemporary issues and challenges of the organization management process : models – implementation – interrelation / eds. Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. — ISBN: 978-83-65173-83-6 ; e-ISBN: 978-83-65173-84-3. — S. 149–162. — Bibliogr. s. 160–162, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Elastyczność nowoczesnych systemów wytwarzaniaFlexibility of the modern manufacturing systems / Kamil CZAJKA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — Materiały XVI międzynarodowej konferencji naukowej nt. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. — ISBN: 978-83-7193-378-3. — S. 199–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Essentials of organising network manufacturing system in the environment of distributed resources / Kamil CZAJKA // W: Managing organizations in changing environment : models – concepts – mechanisms / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow Univeristy of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. — ISBN: 978-83-62511-68-6. — S. 181–190. — Bibliogr. s. 189–190, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Evaluation of the structural variants in network manufacturing system / Kamil CZAJKA, Marek DUDEK // W: Effectiveness and competitiveness of modern business : concepts – models – instruments / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-53-9 ; e-ISBN: 978-83-65173-54-6. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 154, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Forma struktury wytwórczej w kontekście koncepcji zorganizowania systemu wytwarzania klasy światowejManufacturing framework in the context of conceptions of organization world class manufacturing systems / Kamil CZAJKA // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013. — ISBN: 978-83-63713-40-9. — S. 119–134. — Bibliogr. s. 133–134, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Koncepcja zorganizowania rozproszonych zasobów wytwórczych[The concept of organizing distributed manufacturing resources] / Kamil CZAJKA // W: ”Teorìâ ì praktika strategìčnogo upravlìnnâ rozvitkom galuzevih ì regìonal'nih suspìl'nih sistem” : V Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ : 20–22 travnâ 2015 roku, Ivano-Frankìvs'k / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [etc.]. — Ivano-Frankìvs'k : Teritorìâ druku, 2015. — S. 386–388. — Bibliogr. s. 388

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kryteria doboru rozproszonych zasobów w organizacji sieciowego systemu wytwarzaniaSelection of distributed resources within the organization of the network manufacturing system / Kamil CZAJKA // W: Strategiczne i operacyjne doskonalenie procesów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji – zagadnienia wybrane / red. nauk. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015. — ISBN: 978-83-65182-39-5. — S. 89–99. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Logiczna struktura systemu wytwarzania[Logical form of manufacturing system structure] / Kamil CZAJKA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / pod red. Stefana Lachiewicza, Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — ISBN: 978-83-7283-305-1. — S. 285–293. — Bibliogr. s. 293

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Manufacturing structure formation in network manufacturing system under condition of resources distribution / Kamil CZAJKA, Marek DUDEK // W: Enterprises and economies in the face of contemporary challenges : management – restructuring – innovation / ed. by Marek Dziura, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of The Cracow University of Economics, 2018. — ISBN: 978-83-65907-27-1 ; e-ISBN: 978-83-65907-28-8. — S. 145–154. — Bibliogr. s. 153–154, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie nowoczesnych układów strukturalnych systemów wytwarzaniaModeling of modern manufacturing systems structures / Wiesław WASZKIELEWICZ, Kamil CZAJKA // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the enterprise's management process in the face of globalization : theory and praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Oranizacji Przesiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE, 2008. — ISBN: 978-83-927790-0-1. — S. 207–215. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie symulacyjne w usprawnianiu przepływu produkcjiInproving production flow by using simulation modeling / Kamil CZAJKA, Marek DUDEK // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie – strategia – analiza = Restructuring in the face of new economic challenges : management – strategy – analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE KEiOP, cop. 2010. — ISBN: 978-83-62511-25-9. — S. 527–542. — Bibliogr. s. 541, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Negocjacje alokacji zasobów w procesie organizacji struktury systemu wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobówNegotiations of resource allocation in the process of organization manufacturing system structure under condition of distributed resources / Kamil CZAJKA, Marek DUDEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2017 t. 18 nr 3, s. 169–182. — Bibliogr. s. 181–182, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-29. — tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=156602

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.6498

13
 • Ograniczenia praktycznego wykorzytania klasycznych modeli sterowania zapasamiLimitations on practical utilisation of classical models for inventory control problem / Kamil CZAJKA, Katarzyna Zofia GDOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 76–84. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, modele sterowania zapasami, poziom obsługi klienta, zapas zabezpieczający, funkcja obsługi

  keywords: inventory management, ROP, ROC, customer service level, safety stock, service function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnejOptimization of logistics processes in forest administration / Antoni KORCYL, Kamil CZAJKA // W: TLM 2010 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : XIV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 02–04 grudnia 2010 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Zakres tematyczny konferencji obejmuje obszary zastosowania logistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki e-Zarządzania łańcuchem dostaw, e-Logistyki oraz ekoLogistyki. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnejOptimization of logistics processes in forest administration / Antoni KORCYL, Kamil CZAJKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 2 dod.: Logistyka – nauka, s. 10. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 319–326. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 326, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Optymalizacja produkcji w przykładach na CD [Dokument elektroniczny] : wskazówki i sposoby usprawniające procesy produkcyjne w firmie[The optimization of production in examples on CD] / Marek DUDEK, Kamil CZAJKA, Jacek OBRZUD. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o., cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — [690] ekranów. — Wymagania systemowe: Windows 98/Me, NT 4.0, 2000, XP, Vista ; napęd CD-ROM. — ISBN: 978-83-7537-010-2. — Afiliacja autorów potwierdzona oświadczeniem Kierownika Katedry Marketingu i Zarządzania Produkcją Wydziału Zarządzania

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Organization of the network manufacturing system under condition of distributed resources / Kamil CZAJKA, Marek DUDEK // W: Contemporary issues and challenges of the organization management process : models – implementation – interrelation / eds. Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. — ISBN: 978-83-65173-83-6 ; e-ISBN: 978-83-65173-84-3. — S. 99–109. — Bibliogr. s. 109, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Porównanie wybranych współczesnych koncepcji systemów wytwarzaniaComparision of chosen modern manufacturing systems concepts / Kamil CZAJKA, Marek DUDEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-51-5. — S. 193–203. — Bibliogr. s. 202–203, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Procesowe podejście do projektowania ukierunkowanych form struktury systemów wytwarzaniaThe process-oriented approach for designing directed maufacturing systems structures / Kamil CZAJKA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-79-9. — S. 135–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przebieg procesu przyjęcia do realizacji zamówienia w sieciowym systemie wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobówOrder acceptance process in network manufacturing system in the environment of distributed resources / Kamil CZAJKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8768–8774. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8774, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sieciowy system wytwarzania, rozproszone zasoby, proces realizacji zamówienia, systemy zlecania produkcji, centrum zleceń

  keywords: production planning, network manufacturing system, distributed resources, order processing, orders center

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przydział detalooperacji do stanowisk roboczych w procesach projektowania struktur przestrzennychAllocation of production tasks to working stations at designing space framework of manufacturing systems / Kamil CZAJKA, Marek DUDEK, Dawid Barosz // W: Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy : monografia = Production engineering, ecological projects, ergonomics and safety at work / red. nauk. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-77-6. — S. 24–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Reconfiguration of manufacturing system frameworks / Kamil CZAJKA // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 39–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rekonfigurowalność struktury systemu wytwarzaniaReconfiguration of manufacturing system framework / Kamil CZAJKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10–11], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rzeczywisty poziom obsługi klienta w warunkach zapotrzebowania niezależnegoActual customer-service level on independent demand inventory / Kamil CZAJKA, Wiesław WASZKIELEWICZ, Dawid Barosz // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia = Management of production – planning, production, optimization and control / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-76-9. — S. 93–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Summ.. — W. Waszkielewicz dod. afiliacja: Akademia Techniczno-Humanistyczna. Wydział Zarządzania i Informatyki. Katedra Zarządzania

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Search and selection of distributed resources within the organization of the network manufacturing system / Kamil CZAJKA // W: Contemporary conditions and trends in enterprise management : strategies – mechanisms – processes / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. — ISBN: 978-83-65173-00-3 ; e-ISBN: 978-83-65173-01-0. — S. 165–172. — Bibliogr. s. 172, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: