Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Cyranka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Efektywność energetyczna spalarni odpadów[Energy efficiency of waste incineration plants] / Tadeusz PAJĄK, Maciej CYRANKA // W: Problemy energetyki i ochrony środowiska / red. tomu Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 62). — Na okł. tyt.: Wybrane problemy energetyki i ochrony środowiska. — ISBN10: 83-89772-77-9. — S. 61–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Emisje zanieczyszczeń gazowych ze spalarni odpadów i ich wpływ na zdrowie ludzkieGaseous pollutants emissions from waste incineration plants and their impact on human health / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze, T. 1: Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (3)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-65362-03-2. — S. 61–68. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, odpady komunalne, zanieczyszczenia, spalarnie odpadów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energy, economic and legal conditions of energy recovery from municipal waste within cogeneration systems / Michał JURCZYK, Maciej CYRANKA, Krzysztof Dziedzic // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]. — K. Dziedzic - w publikacji błędnie przpypisana afiliacja AGH

 • keywords: renewable energy, MSW, energy grid, WtE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energy recovery from municipal waste based on moving grate technologyOdzysk energii z odpadów komunalnych oparty na technologii kotłów z rusztem ruchomym / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK // Agricultural Engineering ; ISSN 2083-1587. — e-ISSN 2449-5999. — 2016 vol. 20 no. 1, S. 23–33. — Bibliogr. s. 30–32, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-18

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, odzysk energii, spalarnia odpadów, termiczne przekształcanie, kocioł, ruszt ruchomy

  keywords: municipal waste, energy recovery, incineration plant, thermal treatment, boiler, moving grate, waste-to-energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/agriceng-2016-0003

5
 • FGD in Waste-to-Energy plants / PAJĄK Tadeusz, CYRANKA Maciej, JURCZYK Michał // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 57

 • keywords: desulphurization, flue gas treatment, dry process, semiwet process, wet process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody odsiarczania spalin w spalarniach odpadów[Flue gas desulfurization methods in waste incinerators] / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [Wrocław 10 czerwiec 2015] : materiały konferencyjne, Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań ; Wrocław ; Lublin : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-0-1. — ISBN: 978-83-94083-3-2. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • MSW gasification as alternative for traditional WtE plantsZgazowanie odpadów komunalnych – alternatywa dla spalarni / CYRANKA M., JURCZYK M. // W: III Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Warszawa, 12.12.2015 : książka streszczeń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : Traicon S. C, [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-05-6. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: piroliza, reforming

  keywords: pyrolysis, reforming, gaz syntetyczny, syngas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Municipal waste anaerobic digestion in Poland / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Krzysztof Dziedzic, Marcin Jewiarz, Bogusława Łapczyńska-Kordon // W: Renewable energy sources: engineering, technology, innovation : ICORES 2017 : [20.06.2017–23.06.2017, Krynica Zdrój, Polska] / ed. Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Springer Proceedings in Energy ; ISSN 2352-2534). — ISBN: 978-3-319-72370-9 ; e-ISBN: 978-3-319-72371-6. — S. 297–307. — Bibliogr. s. 306–307, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-10. — tekst: https://goo.gl/ACxJSM

 • keywords: biogas, municipal waste, anaerobic digestion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-72371-6_29

9
 • Municipal waste-to-energy plant in Poland / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Krzysztof Dziedzic // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]. — K. Dziedzic - w publikacji błędnie przypisana afiliacja AGH

 • keywords: energy recovery, MSW, incinerators, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Municipal waste-to-energy plants in Poland – current projects / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Tadeusz PAJĄK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 48

 • keywords: MSW, WtE plants, grate incinerators, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Municipal waste-to-energy plants in Poland – current projects / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Tadeusz PAJĄK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00070, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/gs5UgQ [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000070

12
 • Oczyszczanie spalin w spalarniach odpadów komunalnychFlue gas cleaning in municipal waste-to-energy plants / Michał JURCZYK, Maciej CYRANKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odsiarczanie spalin w spalarniach odpadówFlue gas desulfurization in Waste-to-Enegry plants / M. CYRANKA, M. JURCZYK // W: I Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Kraków, 09.05.2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S.C, 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-65180-00-1. — S. 19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: oczyszczanie spalin, spalarnia, odsiarczanie, metoda sucha, metoda półsucha, metoda mokra

  keywords: desulfurization, flue gas treatment, dry process, semiwet process, wet process, FGD, semidry process, waste-to-energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odzysk energii z odpadów komunalnych oparty na technologii kotłów z rusztem ruchomymEnergy recovery from municipal waste based on moving grate technology / M. CYRANKA, M. JURCZYK // W: I Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Kraków, 09.05.2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S.C, 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-65180-00-1. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, spalarnia, odzysk energii, termiczne przekształcanie, kocioł, ruszt ruchomy

  keywords: municipal waste, energy recovery, incineration plant, thermal treatment, boiler, moving grate, waste-to-energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Podstawowe aspekty stochastycznego modelowania niezawodności w projektach kotłów ZTPOKBasic aspects of stochastic reliability modeling in WtE boilers design / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 5 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-60-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-59-4. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz.

 • słowa kluczowe: dyspozycyjność, spalarnie odpadów, rozkłady prawdopodobieństwa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w spalarniach odpadów komunalnych[Combined production of electricity and heat in municipal waste incineration plants] / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK // W: Energia i paliwa : I ogólnopolska konferencja naukowa : 9–11 czerwca 2015 : zeszyt streszczeń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — [Kraków : AGH], [2015]. — Na okł. dod.: TZE. — S. 19

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia elektryczna, odpady komunalne, energia cieplna, OZE, spalarnie odpadów, kogeneracja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w spalarniach odpadów komunalnychCombined production of electricity and heat in municipal waste incineration plants / M. CYRANKA, M. JURCZYK // W: Energia i paliwa 2015 : [monografia] / red. nacz. Zbigniew Sulima ; red. wyd. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. — ISBN: 978-83-932168-5-7. — S. 32–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, odpady komunalne, spalarnie odpadów, kogeneracja

  keywords: renewable energy sources, municipal waste, cogeneration, waste-to-energy plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Spalarnie odpadów komunalnychMunicipal waste-to-energy plants / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze, T. 1: Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (3)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-65362-03-2. — S. 56–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: oczyszczanie spalin, odzysk energii, kogeneracja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Uwarunkowania energetyczne, ekonomiczne i prawne odzysku energii z odpadów komunalnych w ramach układów kogeneracjiEnergy, economic and legal determinants for cogeneration energy recovery from municipal waste / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2016 t. 19 z. 1, s. 99–115. — Bibliogr. s. 113–114, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia elektryczna, ciepło, OZE, spalarnie odpadów, kogeneracja, sieci ciepłownicze

  keywords: renewable energy sources, electricity, district heating, cogeneration, RES, thermal energy, waste incineration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zgazowanie odpadów komunalnychMunicipal waste gasification / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: III Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : publikacje pokonferencyjne / pod red. Krzysztofa Dziedzica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S.C, 2016. — e-ISBN: 978-83-65180-06-3. — s. 17–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.doktoranci.com.pl/attachments/7/572c9PublikacjePokonferencyjneWARSZAWA.pdf [2016-04-16]. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.. — Dod. numeracja 1/2016

 • słowa kluczowe: alternatywny proces termiczny, generator gazu

  keywords: gaz syntetyczny, syngas, gas generator, alternative thermal process, gasifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21