Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Ciurej, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4017-6185 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6504345555

PBN: 5e709395878c28a0473ad569

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza lokalnej pracy zarysowanego naroża płyty sprężonego obiektu mostowego w dużym skosie w aspekcie wpływu obciążeń eksploatacyjnychLocal analysis of the cracked sharp corner of the prestressed bridge structure in terms of the service loads / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Piotr Gwoździewicz // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2022 nr 10, s. 104-109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Abstr.. — M. Betlej, H. Ciurej - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. — tekst: https://www.materialybudowlane.info.pl/images/2022/10/s104-109.pdf

 • słowa kluczowe: analiza pękania, mosty sprężone, most w dużym skosie, pękanie betonu, pomosty żelbetowe

  keywords: cracking analysis, prestressed bridges, large skew bridge, concrete cracking, reinforced concrete deck

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2022.10.26

2
 • Analiza lokalnej pracy zarysowanego naroża płyty sprężonego obiektu mostowego w dużym skosie w aspekcie wpływu obciążeń eksploatacyjnych[Local analysis of the cracked sharp corner of the prestressed bridge structure in terms of the service loads] / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Piotr Gwoździewicz // W: KS2021 : Konstrukcje Sprężone : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 12–13 maja 2022 / ed. Wit Derkowski, [et al.]. — Kraków : Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska, 2022. — ISBN: 978-83-941947-2-7. — S. 55–58. — Streszcz.. — M. Betlej, H. Ciurej – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: analiza pękania, mosty sprężone, most w dużym skosie, pękanie betonu, pomosty żelbetowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza modalna kompozytowego dyfuzora laminatowego[Modal analysis of the composite fan stack] / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Edyta PIĘCIORAK // Materiały Kompozytowe : innowacje, technologie, maszyny : kwartalnik techniczno-informacyjny ; ISSN 2084-1949. — 2018 R. 7 nr 4, s. 19–24. — Bibliogr. s. 24

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza numeryczna cienkiej żelbetowej sprężonej powłoki łukowej o dużej krzywiźnie[Numerical analysis of a prestressed thin concrete arc shell with a high curvature] / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Piotr Gwoździewicz // W: KS2018 : Konstrukcje Sprężone : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 18–20 kwietnia 2018 / ed. Wit Derkowski, [et al.]. — Kraków : Katedra Konstrukcji Sprężonych. Politechnika Krakowska, 2018. — ISBN: 978-83-941947-2-7. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.

 • słowa kluczowe: delaminacja, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza statyczna kładki dla pieszych typu HelixStatic analysis of Helix footbridge / Michał Gałuszka, Henryk CIUREJ, Michał BETLEJ // W: Mosty przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : seminarium naukowo-techniczne Wrocławskie Dni Mostowe : Wrocław, 28-29 listopada 2017 / red. Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, [2017]. — ISBN: 978-83-7125-275-4. — S. 443–450. — Bibliogr. s. 449-450, Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Damage reasons analysis of PT cables blister in road bridge / Gałuszka M., Gwoździewicz P., Lubecka M., BETLEJ M., CIUREJ H. // W: FIB 2018, 5th FIB congress : Better, Smarter, Stronger : Melbourne, Australia, 7-11 October 2018 : proceedings / eds. Foster S., [et al.] ; Federation Internationale du Beton (FIB). — [Switzerland] : Federation Internationale du Beton, cop. 2019. — S. 3679-3689. — Bibliogr. s. 3689, Abstr.

 • keywords: FEM modelling, anchorage, prestressing cables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kształtowanie geometrii kładki dla pieszych typu helixForming the geometry of helix footbridge / Michał Gałuszka, Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2017 nr 7, s. 68–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie parametryczne, helisa, kładka dla pieszych

  keywords: parametric modeling, footbridge, helix

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2017.07.22

8
 • Sensitivity analysis of the dynamic response of a frame. Pt. 1, Direct differentiation methodAnaliza wrażliwości odpowiedzi dynamicznej ramy. Cz. 1, Metoda bezpośrednia analizy wrażliwości / Olga Dąbrowska, Henryk CIUREJ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2019 vol. 6, s. 119–134. — Bibliogr. s. 133–134, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-28. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14362/pl

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza wrażliwości, pochodne równania ruchu, bezpośrednia analiza wrażliwości

  keywords: sensitivity analysis, explicit differentiation, direct differentiation method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.19.065.10618

9
 • Sensitivity analysis of the dynamic response of a frame. Pt. 2, Harmonic and seismic excitationsAnaliza wrażliwości odpowiedzi dynamicznej ramy. Cz. 2, Wymuszenie harmoniczne oraz sejsmiczne / Olga Dąbrowska, Henryk CIUREJ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2019 vol. 6, s. 135–147. — Bibliogr. s. 147, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-28. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14361/pl

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza wrażliwości, pochodne równania ruchu, bezpośrednia analiza wrażliwości

  keywords: sensitivity analysis, explicit differentiation, direct differentiation method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.19.066.10619

10
 • The determination of moment resistance for a liner tray restrained by sheeting according to European standard PN-EN 1993-1-3Wyznaczanie nośności przy zginaniu kasety ściennej usztywnionej poszyciem w ujęciu normy europejskiej PN-EN 1993-1-3 / Edyta PIĘCIORAK, Henryk CIUREJ, Michał BETLEJ, Marek Piekarczyk // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 vol. 12, s. 77–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr., Streszcz.. — Artykuł w części: Civil Engineering. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/13256/pl

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przekrój współpracujący, kaseta ścienna, nośność przy zginaniu, przekrój ceowy

  keywords: effective cross-section, liner tray, moment resistance, channel-type section

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.180.9668

11
 • Using the genetic algorithm for environmental optimization of 3-span reinforced concrete beam / Anna Halicka, Henryk CIUREJ, Magdalena GICALA // W: Concrete - innovations in materials, design and structures : \emph{fib} symposium 2019 : Kraków, Poland 27–29 May 2019 : book of abstracts / eds. W. Derkowski, [et al.]. — [Polska] : Fédération Internationale du Béton (\emph{fib}) - International Federation for Structural Concrete, cop. 2019. — (fib Symposium Proceedings ; ISSN 2617-4820). — ISBN: 978-2-940643-01-1. — S. 611-612. — Bibliogr. s. 612. — Pełny tekst w: Proceedings of the fib Symposium 2019 : Concrete - innovations in materials, design and structures : Krakow, Poland, 27 May 2019–29 May 2019 / eds. Wit Derkowski [et al.]. - [Switzerland] : International Federation for Structural Concrete, [2019]. — S. 2175-2182. — Bibliogr. s. 2182. — ISBN 978-294064300-4

  orcid iD
 • keywords: genetic algorithm, sustainable development, optimization, reinforced concrete, integrated life cycle design

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ wielkości geometrycznych na częstotliwości drgań własnych kompozytowego dyfuzora laminatowegoAn sensitivity of a shape and size parameters on eigenfrequency and eigenmodes of a composite fan stacks / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Edyta PIĘCIORAK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64, s. 317–334. — Bibliogr. s. 334, Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dyfuzor FRP, drgania własne, powłoka kompozytowa

  keywords: composite fan stacks, vibration of fan stack, diffuzor FRP

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2017.30