Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Ciszewski, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ki, * Katedra Informatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • A proposal for distributed pair programming test suite / Stanisław CISZEWSKI, Jacek DAJDA // W: CMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessions = CMS'05 : metody i systemy komputerowe / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 437–442. — Bibliogr. s. 442, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Artificial neural network approaches to hydrological modelling / S. CISZEWSKI, M. Żelazny // Advances in Hydro-Science and-Engineering. — 2002 vol. 5, s. 49. — Proceedings of the 5th international conference on Hydro-Science and-Engineering : Warsaw, Poland, September 18–20, 2002 : abstracts / eds. Peter K. Holz, Matsuto Kawahara, Sam Y. Wam ; Warsaw University of Technology. Faculty of Environmental Engineering. — [S. l. : s. n., 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Artificial neural networks in hydrological modelling / S. CISZEWSKI, M. Żelazny // Advances in Hydro-Science and-Engineering. — 2002 vol. 5, [ekran] 1–10. — Bibliogr. [ekran] 10, Abstr.. — Proceedings of the 5th international conference on Hydro-Science and-Engineering : Warsaw, Poland, September 18–20, 2002 : abstracts / eds. Peter K. Holz, Matsuto Kawahara, Sam Y. Wam ; Warsaw University of Technology. Faculty of Environmental Engineering. — [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2002] . — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Knowledge components as a means for information integrationKomponenty wiedzy jako środek do integracji informacji / Stanisław CISZEWSKI, Grzegorz DOBROWOLSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2003 t. 7 z. 1–2, s. 73–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Summ.. — XV [piętnaste] międzynarodowe sympozjum „Zastosowania teorii systemów” : Zakopane'2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Komponenty wiedzy[Knowledge components] / Stanisław CISZEWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki. — Kraków : AGH WEAIiE, 2003. — 32 s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; 3/2003). — Bibliogr. s. 31–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Koncepcja stochastycznego mikro-modelowania procesów krystalizacjiConcept of stochastic micro-modelling of crystallisation / S. CISZEWSKI, M. M. DURAS, S. BIENIASZ, M. KISIEL-DOROHINICKI, E. NAWARECKI // W: Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VII konferencji KomPlastTech '2000 : Krynica–Czarny Potok 16–19 stycznia 2000 / eds. Jan Kusiak [et al.]. — Kraków : „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-067-0. — S. 239–246. — Bibliogr. s. 246, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Model wahań zwierciadła wód podziemnych w Puszczy NiepołomickiejModel of ground-water fluctuations for the Niepołomice Forest (S. Poland) / Wojciech Chełmicki, Stanisław CISZEWSKI, Mirosław Żelazny // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Inżynieria Środowiska. — 2002 R. 99 z. 4-Ś, s. 19–26. — Bibliogr. s. 25, Summ.. — Na s. tyt. dod.: Las i woda : pod red. Bolesława Osucha

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie relacji opad – stan wody – przepływ przy pomocy sieci neuronowych[Rainfall – water level - runof modelling using artificial neural networks] / Stanisław CISZEWSKI // W: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii : warsztaty hydrologiczne : Kraków, 28–29 maja 1998 r. / pod red. Joanny Pociask-Karteczki ; Zakład Hydrografii – Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Laboratorium Biocybernetyki. — Kraków : Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. — ISBN10: 83-911124-9-7. — S. 71–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modelowanie własności termofizycznych masy formierskiej podczas stygnięcia odlewuModelling of thermophysical properties of moulding sand during casting cooling / Stanisław CISZEWSKI, Zbigniew Górny, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Stanisława KLUSKA-NAWARECKA // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Multiagent simulation of physical phenomena by means of aspect programming / Sławomir BIENIASZ, Stanisław CISZEWSKI, Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI // W: Computational Science – ICCS 2006 : 6th International Conference reading : UK, May 28–31, 2006 : proceedings, Pt. 3 / eds. Vassil N. Alexandrov [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 3993). — ISBN: 978-3-540-34383-7 ; ISBN10: 3-540-34383-0 ; e-ISBN: 978-3-540-34384-4. — S. 759–766. — Bibliogr. s. 765–766, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Od eksperta do bazy wiedzy[From expert to knowledge base] / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Stanisław CISZEWSKI, Anna ADRIAN // W: Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Kierzkowskiego ; Polski Komitet Narodowy ds. Współpracy z CODATA przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. — Warszawa ; Poznań : Sorus Wydawnictwo i Drukarnia, 2004. — ISBN10: 8387133647. — S. 232–248. — Bibliogr. s. 247–248, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ontology of decentralised information systems in industrial applications / Grzegorz DOBROWOLSKI, Stanisław CISZEWSKI, Robert MARCJAN, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Edward NAWARECKI // W: AI-METH 2002 : METHods of Artificial Intelligence : [13–15 November, Gliwice, Poland : proceedings] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391463230. — S. 27–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Problemy integracji heterogenicznych źródeł wiedzy o wadach wyrobów odlewniczychProblem of integration of heterogeneous knowledge sources of casting defects / E. NAWARECKI, S. CISZEWSKI, G. DOBROWOLSKI // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 261–268. — Bibliogr. s. 267–268, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przemysłowe systemy informacyjno-decyzyjne z wiedzą wyrażoną explicitèIndustrial information decision systems with explicit knowledge representation / Grzegorz DOBROWOLSKI, Stanisław CISZEWSKI, Robert MARCJAN, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Edward NAWARECKI // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 61–70. — Bibliogr. s. 69–70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Reconstructing ground-water level fluctuations in 20\textsuperscript{th} century in the forested catchment of Drwinka (Niepołomice Forest, S. Poland) / W. Chelmicki, S. CISZEWSKI, M. Żelazny // W: Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology: monitoring and research : international conference : Demänovská dolina, Slovakia, September 25–28, 2002 / eds. L. Holko [et al.] ; the European Network of Experimental and Representative Basins (ERB) and UNESCO IHP Northern European FRIEND Project 5. — Slovakia : Slovak Committee for Hydrology-NC IHP UNESCO : Slovak Academy of Sciences. Institute of Hydrology, 2002. — S. 118–121. — Bibliogr. s. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Reconstructing groundwater level fluctuations in the 20th century in the forested catchment of Drwinka (Niepołomice Forest, S. Poland) / Wojciech Chełmicki, Stanisław CISZEWSKI, Mirosław Żelazny // W: Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology: monitoring and research : 9\textsuperscript{th} conference of the European Network of Experimental and Representative Basins (ERB) : Demänovská dolina (Slovakia), 25–28 September 2002 : proceedings / eds. L. Holko, P. Miklánek ; UNESCO [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization]. International Hydrological Programme. — Paris : UNESCO IHP, 2003. — (International Hydrological Programme. Technical Documents in Hydrology ; no. 67) ; (UNESCO Working Series ; SC-2003/WS/30). — S. 203–208. — Bibliogr. s. 208, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rekonstrukcja wahań zwierciadła wód gruntowych w Puszczy Niepołomickiej za pomocą sieci neuronowychReconstruction of groundwater levels in the Niepołomice Forest (S Poland) using neural networks / Wojciech Chełmicki, Mariusz Klimek, Mirosław Żelazny, Stanisław CISZEWSKI // Przegląd Geograficzny ; ISSN 0033-2143. — 2003 t. 75 z. 2, s. 251–269. — Bibliogr. s. 267–268, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sieci neuronowe w prognozowaniu parametrów technologicznych na przykładzie przygotowania masy formierskiejNeural networks in forecasting technological parameters on example of molding sand preparing / S. KLUSKA-NAWARECKA, S. CISZEWSKI, G. DOBROWOLSKI // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 39–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Support for distributed programming in extreme styleWspomaganie zdalnego programowania w stylu ekstremalnym / Jacek DAJDA, Stanisław CISZEWSKI // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2005 vol. 7, s. 49–61. — Bibliogr. s. 61. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/COMPUTER/2005/cs2005-03.pdf

 • słowa kluczowe: wspomaganie programowania ekstremalnego, zdalne programowanie ekstremalne, zdalne programowanie w parach, zdalne zespoły

  keywords: eXtreme Programming support, Distributed eXtreme Programming, Virtual Pair Programming, Virtual Teaming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • System AUTOLOGIC i algorytm $A^{*}$ jako metoda łączenia komponentów wiedzy[Autologic system and $A^{*}$ algorithm as tools for essembling knowledge components] / Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI, Stanisław CISZEWSKI // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 473–478. — Bibliogr. s. 478, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Tworzenie ontologii na podstawie dokumentów, dla potrzeb diagnostyki wad wyrobów metalowychDocument driven ontological engineering with applications in casting defects diagnostic / Stanisław CISZEWSKI, Stanisława KLUSKA-NAWARECKA // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2004 t. 4 nr 1–2, s. 56–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • słowa kluczowe: diagnostyka, ontologia, wady wyrobów metalowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: