Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Cholewka, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kan, * Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
2
 • Dyskryminator napięcia z histerezą[Discriminator of tension with hysteresis] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: H03K. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 249653 A1 ; Opubl. 1986-03-25. — Zgłosz. nr P.249653 z dn. 1984-09-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1986  nr 6, s. 57. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL249653A1.pdf

 • słowa kluczowe: dyskryminator napięcia

  keywords: discriminator of tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób i układ do sterowania częstotliwościowego napędu elektrycznego[Manner of and system for electric drive frequency control] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 237413 A1 ; Opubl. 1984-01-16. — Zgłosz. nr P.237413 z dn. 1982-07-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1984  nr 2, s. 50. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237413A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, sterowanie częstotliwościowe

  keywords: electric drive, frequency control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób i układ do sterowania częstotliwościowego napędu elektrycznego[Manner of and system for electric drive frequency control] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.\textsuperscript{4}: H02P 7/628. — Polska. — Opis patentowy ; PL 137352 B1 ; Opubl. 1987-04-30. — Zgłosz. nr P.237413 z dn. 1982-07-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL137352B1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, sterowanie częstotliwościowe

  keywords: electric drive, frequency control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób i układ do wzbudzania i zabezpieczania prawidłowej pracy przemiennika częstotliwości[Manner of and system for start and protecting of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: H02M. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 236675 A1 ; Opubl. 1983-12-05. — Zgłosz. nr P.236675 z dn. 1982-05-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1983  nr 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236675A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób i układ do wzbudzania i zabezpieczania prawidłowej pracy przemiennika częstotliwości[Manner of and system for start and protecting of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.\textsuperscript{4}: H02P 13/20. — Polska. — Opis patentowy ; PL 137877 B1 ; Opubl. 1986-12-30. — Zgłosz. nr P.236675 z dn. 1982-05-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL137877B1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób regulacji częstotliwościowego napędu asynchronicznego[Manner of regulation of drive of frequency asynchronous] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Henryk ZYGMUNT. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 234606 A1 ; Opubl. 1983-07-04. — Zgłosz. nr P.234606 z dn. 1981-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1983  nr 14, s. 49. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234606A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny

  keywords: asynchronous drive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Sposób sterowania napędu asynchronicznego z falownikiem prądu[Manner of controlling of drive asynchronous with current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Zbigniew KULSKI. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 224091 A1 ; Opubl. 1981-11-13. — Zgłosz. nr P.224091 z dn. 1980-05-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1981  nr 23, s. 81. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224091A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny, falownik prądu

  keywords: asynchronous drive, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób sterowania napędu asynchronicznego z falownikiem prądu[Manner of controlling of drive asynchronous with current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Zbigniew KULSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: H02P 5/34. — Polska. — Opis patentowy ; PL 135202 B1 ; Opubl. 1987-01-31. — Zgłosz. nr P.224091 z dn. 1980-05-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL135202B1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny, falownik prądu

  keywords: asynchronous drive, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości oraz układ sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości[Manner of controlling of drive of crane with converter of frequency and circuit of controlling of drive of crane with converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: B66C 13/28. — Polska. — Opis patentowy ; PL 127625 B1 ; Opubl. 1985-11-30. — Zgłosz. nr P.220071 z dn. 1979-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL127625B1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, układ sterowania, napęd dźwignicowy

  keywords: control system, frequency converter, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości oraz układ sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości[Manner of controlling of drive of crane with converter of frequency and circuit of controlling of drive of crane with converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 220071 A1 ; Opubl. 1981-06-05. — Zgłosz. nr P.220071 z dn. 1979-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1981  nr 12, s. 87. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220071A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, układ sterowania, napęd dźwignicowy

  keywords: control system, frequency converter, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób zabezpieczania przemiennika częstotliwości oraz układ zabezpieczania przemiennika częstotliwości[Manner of protecting of converter of frequency and circuit of protecting of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: H02H. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 234526 A1 ; Opubl. 1983-07-04. — Zgłosz. nr P.234526 z dn. 1981-12-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1983  nr 14, s. 46-47. — Numer zgłoszenia macierzystego P.218481. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234526A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób zabezpieczenia napędu dźwignicowego oraz układ do zabezpieczenia napędu dźwignicowego[Manner of protecting of drive of crane and circuit of protecting of drive of crane] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Janusz GRZEGORSKI, Wacław Paściak. — Int.Cl.: B66B. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 219046 A1 ; Opubl. 1981-04-24. — Zgłosz. nr P.219046 z dn. 1979-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219046A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd dźwignicowy, zabezpieczenie układu napędowego

  keywords: protecting a driving unit, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości oraz układ do zabezpieczenia przemiennika częstotliwości[Manner of protecting of converter of frequency and circuit of protecting of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jacek SEŃKOWSKI, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI, Mieczysław Handzlik. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: H02H 7/12. — Polska. — Opis patentowy ; PL 125810 B1 ; Opubl. 1985-03-30. — Zgłosz. nr P.218481 z dn. 1979-09-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL125810B1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości oraz układ do zabezpieczenia przemiennika częstotliwości[Manner of protecting of converter of frequency and circuit of protecting of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jacek SEŃKOWSKI, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI, Mieczysław Handzlik. — Int.Cl.: H02H. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 218481 A1 ; Opubl. 1981-03-07. — Zgłosz. nr P.218481 z dn. 1979-09-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1981  nr 7, s. 88. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218481A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości oraz układ do zabezpieczenia przemiennika częstotliwości[Manner of protecting of converter of frequency and circuit of protecting of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: H02H 7/12. — Polska. — Opis patentowy ; PL 134551 B3 ; Opubl. 1986-09-30. — Zgłosz. nr P.234526 z dn. 1981-12-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL134551B3.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Układ do zabezpieczania napędu dźwignicowego[Circuit of protecting of drive of crane] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Janusz GRZEGORSKI, Wacław Paściak. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: B66B 1/30. — Polska. — Opis patentowy ; PL128466 ; Opubl. 1985-11-30. — Zgłosz. nr P.219046 z dn. 1979-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL128466B1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd dźwignicowy, zabezpieczenie układu napędowego

  keywords: protecting a driving unit, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Układ sterowania napędu asynchronicznego z falownikiem prądu[Circuit of controlling of drive asynchronous with current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Zbigniew KULSKI. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 224093 A1 ; Opubl. 1981-11-13. — Zgłosz. nr P.224093 z dn. 1980-05-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1981  nr 23, s. 81. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224093A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny, falownik prądu, układ sterowania

  keywords: control system, asynchronous drive, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Układ sterowania napędu asynchronicznego z falownikiem prądu[Circuit of controlling of drive asynchronous with current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Jacek SEŃKOWSKI, Henryk ZYGMUNT. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 226761 A1 ; Opubl. 1982-03-29. — Zgłosz. nr P.226761 z dn. 1980-09-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1982  nr 7, s. 63. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226761A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny, falownik prądu

  keywords: asynchronous drive, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Układ sterowania napędu asynchronicznego z falownikiem prądu[Circuit of controlling of drive asynchronous with current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Zbigniew KULSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: H02P 5/34. — Polska. — Opis patentowy ; PL 131011 B1 ; Opubl. 1985-12-30. — Zgłosz. nr P.224093 z dn. 1980-05-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL131011B1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny, falownik prądu, układ sterowania

  keywords: control system, asynchronous drive, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: