Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Chodak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ktim, Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o bezpieczeństwie


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3557-4648 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7093ab878c28a0473aeb52

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Biały wywiad jako źródło informacji"Open source intelligence" as a source information / Paweł CHODAK // International Journal of Legal Studies ; ISSN 2543-7097. — 2020 t. 8 nr 2, s. 313–324. — Bibliogr. s. 323–324, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-31. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: https://ijols.com/resources/html/article/details?id=212376

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, analiza, informacja, dane, wywiad, otware źródła

  keywords: security, open source, analysis, data, information, intelligence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0014.6373

2
 • Cele badania dezinformacji w społeczeństwie informacyjnymObjectives of the study of disinformation in the information society / Paweł CHODAK, Krzysztof KRASSOWSKI, Tomasz WIERZCHOWSKI, Aleksander BYRSKI, Anna Wierzchowska // W: Bezpieczeństwo - zarządzanie : wybrane aspekty / red. nauk. Antoni Piędel [et al.]. — Nisko : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Nisku, 2020. — (Seria Monograficzna / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Nisku ; nr 6). — ISBN: 978-83-940224-8-8. — S. 163–174. — Bibliogr. s. 171–174, Streszcz., Abstr.. — P. Chodak, K. Krassowski, T. Wierzchowski, A. Byrski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (s. 175–177)

 • słowa kluczowe: informacja, demokracja, megatrendy, dezinformacja, cele i hipotezy badań

  keywords: information, democracy, megatrends, disinformation, objectives and hypotheses of research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Koordynacja informacji kryminalnychCoordination of criminal information / Paweł CHODAK // W: Bezpieczeństwo informacyjne jednostek organizacyjnych : wybrane problemy / red. nauk. Patrycja Joanna Suwaj, Sylwia Gwoździewicz, Katarzyna Samulska. — Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2021. — ISBN: 978-83-66703-34-6. — S. 143–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: informacja, koordynacja, krajowe centrum informacji kryminalnych

  keywords: information, coordination, national criminal information center

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Koordynacja informacji kryminalnychCoordination of criminal information / Paweł CHODAK // W: Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie. Vol. 1, Perspektywy bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia teorii i praktyki / red. nauk. Paweł Chodak, Krzysztof Krassowski, Grzegorz Winogrodzki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0730). — ISBN: 978-83-66727-41-0 ; e-ISBN: 978-83-66727-42-7. — S. 137–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: informacja, koordynacja, Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych, służby policyjne, źródła informacji

  keywords: information, coordination, National Criminal Information Center, police service

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Najsłabsze ogniwo ochrony informacji niejawnej - studium przypadkuThe weakest link for classified information protection - case study / Paweł CHODAK, Grzegorz WINOGRODZKI, Krzysztof KRASSOWSKI // W: Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej / red. nauk. Katarzyna Śmiałek, Aleksandra Kominek. — Poznań : Wydanictwo Naukowe FNCE, 2021. — ISBN: 978-83-66800-54-0. — S. 11–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, procedury, informacje niejawne, służby ochrony państwa, zaspokajanie potrzeb

  keywords: security, procedures, classified information, state security services, meeting needs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie. Vol. 1, Perspektywy bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia teorii i praktyki[Modern technologies in security. Vol. 1, Security perspectives : selected issues of theory and practice] / red. nauk. Paweł CHODAK, Krzysztof KRASSOWSKI, Grzegorz WINOGRODZKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 158 s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0730). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66727-41-0 ; e-ISBN: 978-83-66727-42-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wybrane aspekty informacji w systemie bezpieczeństwa państwaSelected aspects of information in state security system / Paweł CHODAK, Aleksander BYRSKI, Krzysztof KRASSOWSKI, Tomasz WIERZCHOWSKI, Anna Wierzchowska // W: Bezpieczeństwo informacyjne jednostek organizacyjnych : wybrane problemy / red. nauk. Patrycja Joanna Suwaj, Sylwia Gwoździewicz, Katarzyna Samulska. — Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2021. — ISBN: 978-83-66703-34-6. — S. 39–51. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — P. Chodak, A. Byrski, K. Krassowski, T. Wierzchowski - pierwsza afiliacja: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie. — P. Chodak, A. Byrski, K. Krassowski, T. Wierzchowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (s. 193–196)

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, informacja, demokracja, społeczeństwo, dane, państwo

  keywords: security, data, information, democracy, society, state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wybrane narzędzia do analizy informacjiSelected instruments for information analysis / Paweł CHODAK // W: Bezpieczeństwo - zarządzanie : wybrane aspekty / red. nauk. Antoni Piędel [et al.]. — Nisko : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Nisku, 2020. — (Seria Monograficzna / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Nisku ; nr 6). — ISBN: 978-83-940224-8-8. — S. 12–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (s. 175)

 • słowa kluczowe: informacja, analiza kryminalna, IT, wykrywanie przestępstw, bezpieczeństwo wewnętrzne

  keywords: IT, information, crime detection, crime analysis, internal security

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Znaczenie informacji w kontekście systemu bezpieczeństwaMeaning of information in the context of security system / Paweł CHODAK, Krzysztof KRASSOWSKI // W: Proces stosowania prawa w dobie koronawirusa SARS-COV-2 : szanse i zagrożenia / red. nauk. Patrycja J. Suwaj, Przemysław Kledzik, Katarzyna Samulska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża. — Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2022. — ISBN: 978-83-66703-94-0. — S. 133-146. — Bibliogr. s. 144-145, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, podejmowanie decyzji, informacja, system bezpieczeństwa, ocena informacji, systemy IT

  keywords: security, information, decision making, security system, IT systems, assessment of information

  cyfrowy identyfikator dokumentu: