Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bukowski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7289-5956

ResearcherID: brak

Scopus: 6603725779

PBN: 900368

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • Age of the Badenian salinity crisis; impact of Miocene climate variability on the circum-Mediterranean region / A. de Leeuw, K. BUKOWSKI, W. Krijgsman, K. F. Kuiper // Geology (Boulder, Colo.) ; ISSN 0091-7613. — 2010 vol. 38 no. 8, s. 715–718. — Bibliogr. s. 718, Abstr.. — tekst: http://geology.gsapubs.org/content/38/8/715.full.pdf+html

 • keywords: foraminifera, Middle Miocene, central paratethys, stratigraphy, basin, desiccation, Atlantic, history

2
 • Aktualny stan rozpoznania geologicznego złóż soli kamiennej w PolsceThe present-day state of geological knowledge on rock salt deposits in Poland / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Michał Gientka // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 429, s. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Aktualny stan rozpoznania geologicznego złóż soli kamiennej w Polsce[The present-day state of geological knowledge on rock salt deposits in Poland] / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Michał Gientka // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badenian/Sarmatian boundary in the Central Paratethys: data from the Fore-Carpathian Basin in Poland / Barbara Studencka, Krzysztof BUKOWSKI, Grzegorz Czapowski, Andrzej Gąsiewicz, Karin Sant // W: Neogene of Central and South-Eastern Europe : 7\textsuperscript{th} international workshop : 28–31 May 2017, Velika, Croatia : abstracts book / eds. Marija Horvat, Lara Wacha. — Zagreb : Croatian Geological Society, 2017. — ISBN: 978-953-59036-2-8. — S. 64–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badenian salt sedimentation in the Carpathian Foredeep Basin (Poland) based on geochemical and isotopic research / BUKOWSKI K. // W: Paratethys-Mediterranean interactions : environmental crises during the neogene : RCMNS interim colloquium : Bucharest, 27–30 September 2012 : abstract volume / eds. Marius Stoica, Mihaela C. Melinte-Dobrinescu, Dan Palcu. — [Bucharest : s. n.], [2012]. — ISBN: 978-606-8041-71-1. — S. 30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badenian tuffite levels within the Carpathian orogenic front (Gdów-Bochnia area, Southern Poland): radio-isotopic dating and stratigraphic position / Krzysztof BUKOWSKI, Arjan de Leeuw, Małgorzata Gonera, Klaudia F. Kuiper, Piotr Krzywiec, Danuta Peryt // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2010 vol. 54 no. 4, s. 449–464. — Bibliogr. s. 460–461. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7645/6225

 • keywords: Carpathian Foredeep, Miocene, Badenian, tuffites, dating

7
 • Badeńska sedymentacja salinarna na obszarze między Rybnikiem a Dębicą w świetle badań geochemicznych, izotopowych i radiometrycznychBadenian saline sedimentation between Rybnik and Dębica based on geochemical, isotopic and radiometric research / Krzysztof BUKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 183, [1] s., [3] k. złoż.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 236). — Bibliogr. s. 129–151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Budowa złoża soli Zbudza (Słowacja) w świetle badań sedymentologicznychGeology of the Zbudza salt deposit (Slovakia) in the light of sedimentological researches / Krzysztof BUKOWSKI, Grzegorz Czapowski, Stanislav Karoli, Peter Kotulak // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 9–12. — Bibliogr. s. 10, 11–12. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • {\em Carbo salis} ze złoża soli w Wieliczce{\it Carbo salis} from deposit of rock salt in Wieliczka / Krzysztof BUKOWSKI, Marian WAGNER, Jerzy Przybyło // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 62, 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Chronologic constraints on high-resolution records of the sedimentary and biotic response to the Badenian Salinity Crisis of the Central Paratethys / Arjan de Leeuw, Krzysztof BUKOWSKI, Wout Krijgsman, Klaudia F. Kuiper, Oleg Mandic, Marius Stoica, Grzegorz Czapowski, Andrzej Gasiewicz // W: RCMNS 2013 : 14th congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy : neogene to quaternary geological evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea : Istanbul, Turkey, 8th–12th September, 2013 : book of abstracts / eds. Namik Çagatay, Cengiz Zabci. — [Istanbul] : Istanbul Technical University, [2013]. — ISBN: 978-975-561-438-0. — S. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Chronology of the Badenian salinity crisis of the Central Paratethys / De Leeuw A., BUKOWSKI K., Krijgsman K., Kuiper K. F., Stoica M., Tulbure M. // W: Paratethys-Mediterranean interactions : environmental crises during the neogene : RCMNS interim colloquium : Bucharest, 27–30 September 2012 : abstract volume / eds. Marius Stoica, Mihaela C. Melinte-Dobrinescu, Dan Palcu. — [Bucharest : s. n.], [2012]. — ISBN: 978-606-8041-71-1. — S. 47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Coal occurrence in salt sediments, Carpathian Foredeep, Poland / Marian WAGNER, Krzysztof BUKOWSKI // W: 18\textsuperscript{th} international sedimentological congress : Mendoza, Argentina, 26\textsuperscript{th} September/1\textsuperscript{st} October : abstracts volume / eds. Ernesto Schwarz, [et al.] ; International Association of Sedimentologists. — [Buenos Aires : IAS], [2010]. — Na okł. dod.: Sedimentology at the foot of the Andes. — ISBN: 978-987-96296-4-2. — S. 912. — Bibliogr. s. 912

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Early/Middle Neolithic Western (LBK) vs Eastern (ALPC) Linear Pottery Cultures: ceramics and lithic raw materials circulation / Janusz K. Kozłowski, Małgorzata Kaczanowska, Agnieszka Czekaj-Zastawny, Anna Rauba-Bukowska, Krzysztof BUKOWSKI // Acta Archaeologica Carpathica ; ISSN 0001-5229. — 2014 vol. 49, s. 37–76. — Bibliogr. s. 72–76, Abstr.

 • keywords: pottery, Neolithic, Western Linear Pottery Culture (LBK), Eastern Linear Pottery Culture (ALPC), pottery technology, obsidian and flint imports

15
 • Environmental changes preciding middle miocene salinity crisis in Silesia Basin (Central Paratethys) – outcome on foraminifera and their oxygen/carbon stable isotopes / M. Gonera, K. BUKOWSKI // W: Joint RCMNS – RCANS interim colloquium : Salamanca, September 21\textsuperscript{st} to 23\textsuperscript{rd}, 2011 : climate changes, biovents and geochronology in the Atlantic and Mediterranean over the last 23 Myr. : abstracts book / eds. F. J. Sierro, J. A. González-Delgado ; International Union of Geological Sciences. Subcomission on Neogene Stratigraphy. — [Salamanca : s. n.], [2011]. — S. 123–124. — Bibliogr. s. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Evaporitic facies within the Miocene Carpathian Foredeep basin (Poland) – new model based on reinterpreted seismic data / K. BUKOWSKI, P. Krzywiec // Acta Naturalia de l'Ateneo Parmenese / Società di Medicina e Scienze Naturali di Parma ; ISSN 0392-419X. — Tytuł poprz.: Ateneo Parmenese. Acta Naturalia. — 2009 vol. 45 n. 1/4, s. 87–88. — Bibliogr. s. 88. — Earth system evolution and the Mediterranean area from 23 Ma to the present : 13th congress RCMNS : 2nd – 6th September 2009, Naples, Italy : abstract book / IAMC – CNR Instituto per l'Ambiente Marino Costiero, International Union of Geological Sciences Subcommission on Neogene Stratigraphy. RCMNS Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Università degli Studi di Parma. — Parma : l'Ateneo Parmense, [2009]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Ewaporaty Katalonii 2014 – wyprawa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa SolnegoCatalonian evaporites 2014 - the expedition of Polish Salt Mining Association / Krzysztof BUKOWSKI, Grzegorz Czapowski // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2015 t. 11, s. 116–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ewaporaty, Hiszpania, Katalonia, sole potasowe

  keywords: Spain, evaporites, Catalonia, potash salts

18
 • Foraminifera in slump deposits of the Badenian (Middle Miocene) Green Stratified Salt in Wieliczka, Poland / Małgorzata Gonera, Krzysztof BUKOWSKI, Kajetan d'Obyrn, Janusz Wiewiórka // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2012 vol. 56 iss. 4, s. 869–880. — Bibliogr. s. 879–880. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7868/pdf_168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Geochemical characteristics of brines from Badenian (Middle Miocene) salt-bearing formation in the Carpathian area, Poland and Slovakia / Krzysztof BUKOWSKI, Fanwei Meng, Anatoliy R. Galamay, Tomasz TOBOŁA // W: 2016 Geofluids VIII : the 8\textsuperscript{th} international geofluids conference : Wuhan, China, June 22–25 2016 : abstract volume. — Wuhan : Faculty of Earth Resources. China University of Geosciences, [2016]. — S. 22–23. — Bibliogr. s. 22–23

 • keywords: fluid inclusions, Carpathians, halite, Miocene, geochemistry, brine

20
 • Geochemistry of Badenian evaporites as a basis for model of salt deposition in the Carpathian Foredeep Basin (Poland) / BUKOWSKI K. // Buletini i Shkencave Gjeologjike ; ISSN 0254-5276. — 2014 vol. 2 spec. iss., S. 275. — Bibliogr. s. 275. — XX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 24–26, 2014 Tirana, Albania : proceedings

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974 / red. odpowiedz. zeszytu Krzysztof BUKOWSKI, Jacek Wachowiak ; PSGS Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — t. 35 z. 3: Przegląd Solny = Salt Review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974 / red. zesz. Krzysztof BUKOWSKI, Tomasz TOBOŁA, Jacek Wachowiak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — t. 36 z. 3. — Bibliogr. przy artykułach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
 • Geoochrona konserwatorska profilu wzorcowego warstw chodenickich (miocen zapadliska przedkarpackiego)Geoconservation of the Chodenice Beds stratotype (Miocene of the Carpathian Foredeep) / M. Gonera, J. Wiewiórka, J. Charkot, K. BUKOWSKI, D. Mikulski, K. DUDEK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2011 t. 59 nr 10, s. 671–677. — Bibliogr. s. 677, Abstr.. — K. Bukowski, K. Dudek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953 / kom. red. Krzysztof BUKOWSKI, Jacek Wachowiak ; PSGS Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — t. 24 z. 3/2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych