Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Budzyń, mgr inż.

specjalista

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3996643

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • Active methods of mercury removal from flue gases / Marta MARCZAK, Stanisław BUDZYŃ, Jakub SZCZUROWSKI, Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 158. — Bibliogr. s. 158

 • keywords: solid fuels, mercury emission, flue gases purification

2
 • Analysis of carbon black from tyres pyrolysis / Stanisław BUDZYŃ, Bartosz Budzyń, Gabriela KOZUB-BUDZYŃ, Barbara TORA // W: 18\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 29.–31.5.2014, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. — ISBN: 978-80-248-3427-6. — S. 203–207. — Bibliogr. s. 207, Abstr.

 • keywords: pyrolysis, waste tyre, char, SEM analysis

3
 • Analysis of carbon black from tyres pyrolysisAnaliza karbonizatu z procesu pirolizy zużytych opon samochodowych / Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 2, s. 149-154. — Bibliogr. s. 154, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: piroliza, karbonizat, zużyte opony samochodowe, analiza SEM

  keywords: pyrolysis, waste tyre, char, SEM analysis

4
 • Biomass fuel based on wastes from the paper industry / Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 99

 • keywords: celuloce waste, energetic recovery, SRF

5
 • Biomass fuel based on wastes from the paper industry / Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00083, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]. — tekst: https://goo.gl/zIMRRn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Characteristic and possible trends of waste from polyolefin cracking utilization / Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: 12\textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 5.–7.6. 2008, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / eds. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2008. — ISBN: 978-80-248-1777-4. — S. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych paliw alternatywnych i ich mieszanin z paliwami węglowymiPhysico-chemical characteristics of selected alternative fuels and their mixtures with carbon fuels / Jan J. Hycnar, Karel Honysch, Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 2, s. 201–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz.. — IV Polski Kongres Górniczy : Kraków, 20–22 listopada 2017 r.

 • słowa kluczowe: paliwa alternatywne, wysokoenergetyczne uboczne produkty przerobu odpadów, stałe produkty z pirolizy odpadów organicznych

8
 • Char from rubber waste pyrolysis for rubber production / Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK, Gabriela KOZUB-BUDZYŃ, Barbara TORA // W: 19\textsuperscript{th} Conference on Environment and Mineral Processing : 4.–6.6.2015, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. — ISBN: 978-80-248-3754-3. — S. 211–216. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr.

 • keywords: carbon black, char, sorbent, waste tyres recycling

9
 • Energetic recovery of celulose wastes / B. TORA, S. BUDZYŃ, V. Cablik, W. ANDRUSIKIEWICZ, W. Gradoń // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 191–198. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 198, Abstr.. — Referat opublikowany w Session ME

 • keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

10
 • Energetic recovery of celulose wastesOdzysk energetyczny odpadów z przemysłu papierniczo-celulozowego / Stanisław BUDZYŃ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Vladimir Cablik, Barbara TORA, Włodzimierz Gradoń // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 2, s. 137–141. — Bibliogr. s. 141, Abstr.. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a23.pdf

 • słowa kluczowe: odpady z przemysłu papierniczego, szlamy z przemysłu papierniczo-celulozowego, odzysk energetyczny odpadów, stałe paliwo wtórne

  keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

11
 • Energetyczne i materiałowe wykorzystanie odpadów – wybrane technologie opracowane we współpracy Wydziału Energetyki i Paliw oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieEnergy and materials utilization of wastes – selected technologies developed in cooperation between the Faculty of Energy and Fuels and Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology in Kraków / Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 9–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energetyczne wykorzystanie odpadów, stałe paliwa wtórne, paliwa alternatywne

  keywords: alternative fuels, energy waste utilization, solid recovery fuels

12
 • Kolektory do flotacji węgla kamiennego na bazie olejów popirolitycznychCollector on the basis of post-pyrolisis oils for hard coal flotation / Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2014. — Na okł. dod: Komeko 2014. — ISBN: 978-83-60708-80-4. — S. 323–331. — Bibliogr. s. 330–331, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Koncepcja \emph{Circular economy} (gospodarka w obiegu zamkniętym) w przeróbce węglaCircular economy concept (closed loop economy) in coal processing / Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Piotr Pasiowiec // W: KOMEKO 2016 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : ITG KOMAG, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60708-91-0. — S. 33–39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • Management sewage from municipal sludge / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: Research in utilization of wastes as a substitution of primary raw materials : 4.–5. 6. 2009, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Czech Republic : [VŠB-TU], [2009]. — ISBN: 978-80-248-2034-7. — S. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych Polski w zakresie gazu ziemnegoThe possibilities for meeting Polish energy demand for natural gas / Tadeusz OLKUSKI, Stanisław BUDZYŃ, Adam SZURLEJ, Barbara TORA // W: Súčasnost' a budúcnost' baníctva : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Slovak Republic, 07–09 oktoóber 2015 = The present and Future of the Mining : conference proceedings from the international conference : Slovak Republic, [07–09 October 2015] / Slovenská banícka spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2015]. — ISBN: 978-80-970521-5-7. — S. 10–27. — Bibliogr. s. 26–27, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transport, zasoby, gaz ziemny, wydobycie, zużycie, import, gaz z łupków

  keywords: transportation, shale gas, natural gas, reserves, consumption, import, output

17
18
19
 • Paliwo alternatywne z wysegregowanej frakcji odpadów komunalnych[Solid recovered fuel from municipal wastes] / Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Peter Fečko, Barbara Lyčkova // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2009. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2009. — ISBN: 978-83-60708-29-3. — S. 119–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Proposal of municipal waste utilization as alternative fuel / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: 13\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-1995-2. — S. 297–299. — Bibliogr. s. 299, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Recykling energetyczny zużytych opon[Energy recycling of used tyres] / Janusz JAKÓBIEC, Wiesław ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Grzegorz Wysopal // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2011 nr 10, s. 205–211. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 211, Streszcz.. — Publikacja umieszczona na płycie CD stanowiącej integralną część miesięcznika Autobusy nr 10/2011. — EKOENERGIA'2011 [Dokument elektroniczny] : postęp w pozyskiwaniu energii odnawialnej z różnych źródeł. — Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Solid recovered fuel as coal substitute – the report of the investigation / Wiesław A. ŻMUDA, Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ // W: WASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts = RECYKLACE ODPADŮ XII / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Solid recovered fuel from briquetting municipal sewage sludge / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Maciej Tora // W: Briketovanie a peletovanie : 5. ročník medzinárodnej konferencie : Bratislava : 29th October 2009 : zborník prednášok. — Bratislava : Slovenská Technická Univerzita, 2009. — ISBN: 978-80-227-3185-0. — S. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Sposób otrzymywania biomasowego stałego paliwa wtórnego z odpadów przemysłu papierniczego[Process for the preparation of secondary biomass solid fuel from waste paper industry] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TORA Barbara, BUDZYŃ Stanisław, Krzykowski Marek, Gradoń Włodzimierz, ŻMUDA Wiesław. — Int.Cl.: C10L 5/46\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402910 A1 ; Opubl. 2013-08-05. — Zgłosz. nr P.402910 z dn. 2013-02-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 16, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402910A1.pdf

 • słowa kluczowe: biomasa, paliwa stałe, paliwa wtórne, odpady papiernicze

  keywords: biomass, solid recovered fuels, paper waste

25
 • Sposób wykorzystania olejów po pirolizie odpadów organicznych[Method for using oils after the pyrolysis of organic waste] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TORA Barbara, BUDZYŃ Stanisław, ŻMUDA Wiesław Andrzej, Fecko Peter, Kriz Vlastimil. — Int.Cl.: B03D 1/004\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393095 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393095 z dn. 2010-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 12, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393095A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych