Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Brzychczy, dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-krr, Katedra Równań Różniczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • About a finite dimensional reduction method for conservative dynamical systems and its applications / Anatoliy PRYKARPATSKY, Stanisław BRZYCHCZY, V. Samoylenko // W: Scientific computing, validated numerics, interval methods / eds. Walter Krämer, Jürgen Wolff von Gudenberg. — New York [etc.] : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001. — Zawiera materiały z sympozium : "SCAN 2000 - The 9th GAMM-IMACS International Symposium on Scientific Computing, Computer Arithmetic and Validated Numerics, and Interval 2000 - The International Conference on Interval Methods in Science and Engineering".. — ISBN10: 0306467062. — S. 293–302. — Bibliogr. s. 302, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie rozwiązalności nieskończonych układów semiliowych równań różniczkowo-funkcjonalnych typu parabolicznego w uporządkowanych przestrzeniach Banacha : [streszczenie][Testing the solvability of infinite semile systems of parabolic-type differential-functional equations in ordered Banach spaces : abstract] / Stanisław BRZYCHCZY // W: Trzydziesta pierwsza ogólnopolska konferencja zastosowań matematyki : Zakopane-Kościelisko, 17–24.IX.2002 / Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk, [etc.]. — Warszawa : s. n., 2002. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chaplygin's method for infinite systems of parabolic differential-functional equations / Stanisław BRZYCHCZY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 0860-0120. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica ; ISSN 0860-0120. — 2000 fasc. 38, s. 153–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Existence and uniqueness of solutions of nonlinear infinite systems of parabolic differential-functional equations / Stanisław BRZYCHCZY // Annales Polonici Mathematici ; ISSN 0066-2216. — 2001 [vol.] 77 fasc. 1, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Infinite systems of parabolic differential-functional equations / Stanisław BRZYCHCZY. — Cracow : AGH UST Press, 2006. — XI, [I], 166, [1] s.. — Bibliogr. s. 151–162, Indeks. — ISBN10:  83-7464-045-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Mathematical neuroscience / Stanisław BRZYCHCZY, Roman R. Poznanski. — Amsterdam [etc.] : Academic Press, cop. 2014. — XII, 188, [1] s.. — Bibliogr. s. 175–185, Indeks. — ISBN: 978-0-12-411468-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Monotone iterative method for nonlinear hyperbolic differential-functional equations / Stanisław BRZYCHCZY, Julian JANUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 0860-0120. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica ; ISSN 0860-0120. — 2000 fasc. 38, s. 141–152. — Bibliogr. s. 151–152, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Monotone iterative methods for infinite systems of reaction-diffusion-convection equations with functional dependence / Stanisław BRZYCHCZY // Opuscula Mathematica ; ISSN 1232-9274. — Tytuł poprz.: Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy. Opuscula Mathematica. — 2005 vol. 25 no. 1, s. 29–99. — Bibliogr. s. 91–99, Abstr.. — tekst: https://www.opuscula.agh.edu.pl/vol25/1/art/opuscula_math_2503.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Monotone iterative methods for nonlinear integro-differential hyperbolic equations / Stanisław BRZYCHCZY, Julian JANUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 0860-0120. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica ; ISSN 0860-0120. — 1999 Fasc. 37, s. 245–261. — Bibliogr. s. 260–261, Abstr.. — tekst: http://www2.im.uj.edu.pl/actamath/PDF/37-245-261.pdf

 • keywords: monotone iterative method, method of lower and upper functions, nonlinear integro-differential hyperbolic equations and inequalities, Darboux problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • On some monotone iterative method for nonlinear hyperbolic differential-functional equations / Stanisław BRZYCHCZY, Julian JANUS // W: Proceedings of the sixth international colloquium on Differential equations : August 18–23, 1995, Plovdiv, Bulgaria, Vol. 2 / ed. Angel Dishliev. — Sofia : [s. n.], 1996. — S. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • On the existence of solutions of nonlinear infinite systems of parabolic differential-functional equations / Stanisław BRZYCHCZY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 0860-0120. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica ; ISSN 0860-0120. — 2002 fasc. 40, s. 31–38. — Bibliogr. s. 37–38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Some variant of iteration method for infinite systems of parabolic differential-functional equationsPewien wariant metody iteracyjnej dla nieskończonych układów równań różniczkowo-funkcjonalnych typu parabolicznego / Stanisław BRZYCHCZY // Opuscula Mathematica ; ISSN 1232-9274. — Tytuł poprz.: Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy. Opuscula Mathematica. — 2000 vol. 20, s. 41–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Truncation method for infinite countable systems of parabolic differential-functional equations / Stanisław BRZYCHCZY, Mirosław LUŚTYK // Fixed Point Theory ; ISSN 1583-5022. — 2012 vol. 13 no. 2, s. 357–382. — Bibliogr. s. 358–360, Abstr.. — tekst: http://www.math.ubbcluj.ro/ nodeacj/download.php?f=122Brzychczy-786-final-R.pdf

 • keywords: truncation method, truncated system, infinite countable system, infinite uncontable system, differential-functional equation, reaction-diffusion equation, uniformly parabolic equation, Banach sequence space, partially ordered Banach space, Volterra functional, positive solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wydział Matematyki Stosowanej ukończył dziesięć lat[The Faculty of Applied Mathematics finished ten years] / Stanisław BRZYCHCZY // W: Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe / pod red. Bogdana Choczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008. — Na okładce: Jubileusz 10-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. — ISBN: 978-83-92319-14-6. — S. 41–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: