Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Brylska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901033

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Badanie przydatności popiołów z nowych systemów spalania węgla dla technologii ceramiki budowlanejThe investigation of suitability of the fly ash from new system of coal combustion for building materials technology / Elżbieta BRYLSKA // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badanie przydatności popiołów z nowych systemów spalania węgla dla technologii ceramiki budowlanejInvestigation of the suitability of ashes from new systems of coal combustion for the building ceramics technology / Elżbieta BRYLSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 T. 60 nr 4, s. 191–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Ceramiczne materiały budowlane : metody badań surowców i wyrobów[Ceramic construction materials : test methods of raw materials and products] / Elżbieta BRYLSKA, Paweł MURZYN, Józef STOLECKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 227, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0495). — Bibliogr. s. 225–[228]. — ISBN: 978-83-7464-653-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Charakterystyka łupku karbońskiego z Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW) i dodatków technologicznych pod kątem produkcji klinkieru budowlanego, Cz. 1Characteristics of carbon clay shale from the Lublin Coal Basin (LCB) and technological additives designed from the clinker production, Part. 1 / J. STOLECKI, P. MURZYN, E. BRYLSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 175–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Mieszanka ceramiczna na wyroby klinkierowe i kamionkowe[Ceramic mixture for clinker and stoneware products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, BRYLSKA Elżbieta, WONS Wojciech. — Int.Cl.: C04B 33/135\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384477 A1 ; Opubl. 2009-08-31. — Zgłosz. nr P.384477 z dn. 2008-02-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 18, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384477A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Mieszanka ceramiczna na wyroby klinkierowe i kamionkowe[Ceramic mixture for clinker and stoneware products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Elżbieta BRYLSKA, Wojciech WONS. — Int.Cl.: C04B 33/135\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212051 B1 ; Udziel. 2012-02-27 ; Opubl. 2012-08-31. — Zgłosz. nr P.384477 z dn. 2008-02-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212051B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Prażony łupek karboński surowcem do produkcji cegły klinkierowej[Calcined carbon slate as a raw material in production of clinker bricks] / Józef STOLECKI, Elżbieta BRYLSKA // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2009 nr 2, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Przyczepność zapraw budowlanych do ceramicznych elementów murowych[Adhesion of mortars to porous ceramic wall materials] / Elżbieta BRYLSKA, Artur ŁAGOSZ // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2010 nr 2, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Przyczepność zapraw budowlanych do różnych podłoży[Adherence on mortars to different surfaces] / Elżbieta BRYLSKA, Marek GAWLICKI // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2009 nr 1, s. 11–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Przydatność popiołów ze współspalania węgla kamiennego z biomasą dla technologii ceramiki budowlanejUsability of ashes derived from hard coal and biomass combustion for building materials technology / Elżbieta BRYLSKA, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech WONS // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Spiekanie łupka karbońskiego z dodatkiem wybranych glin i melafiruSintering of carbon stale with part of selected clays and melaphyre / Józef STOLECKI, Paweł MURZYN, Elżbieta BRYLSKA // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Właściwości mas i tworzyw z łupku karbońskiego z LZW z udziałem dodatków technologicznych, Część 2Properties of masses and bulk materials from LCB carbon clay shale and technological additives, Part 2 / J. STOLECKI, P. MURZYN, E. BRYLSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 186–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Wpływ popiołów lotnych z różnych stref odpylania spalin na właściwości mas i tworzyw ceramicznychInfluence of fly ashes from different zones of electrostatic precipitator on properties of ceramic mass and building materials products / BRYLSKA E., MAŁOLEPSZY J., WONS W. // W: Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — ISBN: 978-83-60958-62-9. — S. 155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Wpływ popiołów ze spalania węgla brunatnego na właściwości surowców ceramicznychInfluence of ashe from brown coal combustion on properties of raw materials / Elżbieta BRYLSKA, Rafał Czyż, Paweł MURZYN // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wpływ rodzaju i udziału popiołów lotnych w masie na podstawowe parametry tworzyw ceramicznychInfluence of the type and content of fly ashes in ceramic mass on properties of ceramic materials / MAŁOLEPSZY J., BRYLSKA E., WONS W. // W: Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — ISBN: 978-83-60958-62-9. — S. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wypalane kruszywo lekkie z dodatkiem zeolitów po sorpcji substancji ropopochodnychLightweight fired aggregate with the addition of zeolites after sorption of oil products / Magdalena KRÓL, Wojciech WONS, Elżbieta BRYLEWSKA, Bartłomiej Wróbel, Włodzimierz MOZGAWA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 259–266. — Bibliogr. s. 266, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zeolit, sorpcja ropopochodnych, kruszywo lekkie, kruszywo wypalane

  keywords: zeolite, lightweight aggregate, petroleum-derived sorption, sintered aggregate