Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Broda, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: D-2256-2018

Scopus: 55658644400

PBN: 909421

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Działalność nurkowa na rzecz badań naukowych w Tatrzańskim Parku Narodowym ze szczególnym uwzględnieniem jezior tatrzańskich[Scuba diving activities for scientific research in the Tatra National Park, focuson the Tatra lakes] / Małgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : IV konferencja : Zakopane 14–16 październik 2010 : streszczenia prac / Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. — [Kraków : PTPNoZ], [2010]. — ISBN: 978-83-61788-24-9. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Education of personnel for mining industry of Vietnam at the Faculty of Mining and Geoengineering AGH University of Science and Technology in Krakow / Krzysztof BRODA, Piotr CZAJA, Marek BOROWSKI // W: VIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, 5\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology ; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, [2015]. — Na s. red.: cop. 2014. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 1–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Experimental verification of the applications of controlled pyrotechnical reaction method in transportation from the sea floorEksperymentalna weryfikacja możliwości zastosowania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej do transportu z dna morskiego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: EXPLO-SHIP 2016 : problemy eksploatacji obiektów pływających, urządzeń portowych i instalacji off-shore : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = problems of vessels, port facilities operation and off-shore instalation : 9\textsuperscript{th} international scientific conference : conference proceedings : abstracts : Świnoujście, 18–20. 05. 2016 / oprac. red. Adriana Nowakowska, Paulina Mańkowska. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2016. — S. 26. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, materiały pirotechniczne (wybuchowe), pirotechnika

  keywords: deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics

4
 • Experimental verification of the concept of the use of controlled pyrotechnic reaction as a source of energy as a part of the transport system from the seabed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // Zeszyty Naukowe = Scientific Journals / Akademia Morska w Szczecinie ; ISSN 1733-8670. — 2017 no. 49, s. 77–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • keywords: deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics, experimental verification, source of energy

5
 • Free surface of the liquid-gas phase separation as a measuring membrane of a device for measuring small hydrostatic pressure difference valuesPowierzchnia swobodna rozdziału faz ciecz-gaz jako membrana pomiarowa urządzenia do pomiaru małych wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA, Marian BRANNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 341–358. — Bibliogr. s. 357–358

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: filtration, small values of differential pressure measurement, pressure gauges

6
 • Measurement of small values of hydrostatic pressure differencePomiar małych wartości różnicy ciśnień hydrostatycznych / Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 157–167. — Bibliogr. s. 166–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Measurement of small values of hydrostatic pressure with the compensation of atmospheric pressure influencePomiar małych wartości ciśnienia hydrostatycznego z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego / Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 901–912. — Bibliogr. s. 912

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, manometers

8
 • Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRANNY Marian, BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407380 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407380 z dn. 2014-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 38-39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407380A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

9
 • Research on the application of controlled pyrotechnic reaction with the use of ammonium nitrate for transport from seabed / W. FILIPEK, K. BRODA // TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation ; ISSN 2083-6473. — 2017 vol. 11 no. 4, s. 647–652. — Bibliogr. s. 652, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Scuba diving activities for scientific research in the Tatra National Park, focus on the Tatra lakes / Małgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : materiały IV konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : Zakopane, 14–16 października 2010. T. 3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Krakowski. — Zakopane : Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2010. — ISBN: 978-83-61788-37-9. — S. 133–138. — Bibliogr. s. 137–138, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych[Method and system for measuring small differentials of hydrostatic pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRANNY Marian, BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407381 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407381 z dn. 2014-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407381A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

12
 • Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych[Method and system for measuring small differentials of hydrostatic pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian BRANNY, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225827 B1 ; Udziel. 2016-12-12 ; Opubl. 2017-05-31. — Zgłosz. nr P.407381 z dn. 2014-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225827B1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

13
 • Sposób i urządzenie do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Method and the device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410389 A1 ; Opubl. 2016-06-06. — Zgłosz. nr P.410389 z dn. 2014-12-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 12, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410389A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry, laser

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges, laser

14
 • Sposób i urządzenie do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Method and the device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225951 B1 ; Udziel. 2016-12-07 ; Opubl. 2017-06-30. — Zgłosz. nr P.410389 z dn. 2014-12-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225951B1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry, laser

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges, laser

15
 • Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w środowisku płynnym, zwłaszcza z dużych głębokości[Method of transportation and the device transporting a load in fluid environment, preferably from large depths] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: E21C 50/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414388 A1 ; Opubl. 2017-04-24. — Zgłosz. nr P.414388 z dn. 2015-10-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 9, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414388A1.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, materiały pirotechniczne (wybuchowe), pirotechnika

  keywords: deep sea mining, blasting materials, pyrotechnics, transport from the seabed

16
 • Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości[Method of transportation and the device transporting a load in water, preferably from large depths] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: E21C 50/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414387 A1 ; Opubl. 2017-04-24. — Zgłosz. nr P.414387 z dn. 2015-10-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 9, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414387A1.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, materiały pirotechniczne (wybuchowe), pirotechnika

  keywords: deep sea mining, blasting materials, pyrotechnics, transport from the seabed

17
 • Theoretical foundations of the implementation of controlled pyrotechnical reactions as an energy source for transportation from the sea bed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // Zeszyty Naukowe = Scientific Journals / Akademia Morska w Szczecinie ; ISSN 1733-8670. — 2016 no. 48, s. 117–124. — Bibliogr. s. 123–124, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-15

 • keywords: implementation, exploitation, deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics

18
 • The theoretical basis of the application of the controlled pyrotechnical reaction method in transportation from the sea floorTeoretyczne podstawy zastosowania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej do transportu z dna morskiego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: EXPLO-SHIP 2016 : problemy eksploatacji obiektów pływających, urządzeń portowych i instalacji off-shore : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = problems of vessels, port facilities operation and off-shore instalation : 9\textsuperscript{th} international scientific conference : conference proceedings : abstracts : Świnoujście, 18–20. 05. 2016 / oprac. red. Adriana Nowakowska, Paulina Mańkowska. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2016. — S. 27. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, materiały pirotechniczne (wybuchowe), pirotechnika

  keywords: deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics

19
 • The theoretical basis of the concept of using the controlled pyrotechnical reaction method as an energy source in transportation from the sea bed / W. FILIPEK, K. BRODA // TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation ; ISSN 2083-6473. — 2017 vol. 11 no. 4, s. 653–659. — Bibliogr. s. 659, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych