Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Borowiec, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1959-9987

ResearcherID: H-8313-2015

Scopus: 57194103995

PBN: 2229777

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Assessment of susceptibility to liquefaction of saturated road embankment subjected to dynamic loads / Anna BOROWIEC, Krzysztof Maciejewski // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

 • keywords: liquefaction susceptibility, soil dynamic, seismic lads, vibrations propagation in soil

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/sgem-2014-0002

2
 • Liquefaction mechanism induced by dynamic excitation modeled in Plaxis AE with the use of UBC and Mohr-Coulomb constitutive relationships : technical note / Anna BOROWIEC, Michał Stanuszek // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38 no. 1, s. 123–133. — Bibliogr. s. 133, Abstr.

 • keywords: numerical modeling in Plaxis, Mohr–Coulomb model, UBC Sand model, constitutive relationships, liquefaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2016-0013

3
 • Ocena podatności na upłynnienie nawodnionego nasypu drogowego poddanego obciążeniom dynamicznym[Assessment of susceptibility to liquefaction of saturated road embankment subjected to dynamic loads] / Anna BOROWIEC, Krzysztof Maciejewski // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Problemy w modelowaniu mechanizmu upłynnienia przy użyciu kryteriów Mohra-Coulomba i UBC Sand : [abstrakt][Liquefaction mechanism induced by dynamic excitation modeled in Plaxis AE with the use of UBC and Mohr-Coulomb constitutive relationships] / Anna BOROWIEC, Michał Stanuszek // W: XXXIX Zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : aktualne problemy geotechniki i geomechaniki 2016 [Dokument elektroniczny] : Wisła-Jawornik, 14–18 marca 2016 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Geomechniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 28–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Some economic aspects of Eurocode 7 introduction in geotechnical design on the example of spread foundationAspekty ekonomiczne wprowadzania Eurokodu 7 w projektowaniu geotechnicznym na przykładzie fundamentu bezpośredniego / Anna BOROWIEC // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 5. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 1-B, s. 119–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: Eurokod 7, badania podłoża budowlanego, ustalanie parametrów gruntu, projektowanie fundamentów

  keywords: subsoil investigation and testing, establishing soil parameters, Eurocode 7, foundation design

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The influence of Rayleigh coefficients on numerical calculation in specific dynamic problems / Anna BOROWIEC // W: Advances in numerical methods in in geotechnical engineering : proceedings of the 2nd GeoMEast international congress and exibition on Sustaibanle civil infrastructures, Egypt 2018 - the official international congress of the Soil-Structure Interaction Group in Egypt (SSIGE) / eds. Hany Shehata, Chandrakant S. Desai. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Sustainable Civil Infrastructures ; ISSN 2366-3405). — ISBN: 978-3-030-01925-9 ; e-ISBN: 978-3-030-01926-6. — S. 126–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-01926-6_9

7
8
 • Wybrane aspekty projektowania posadowień pod kątem teorii niezawodności : [abstrakt][Selected aspects of foundation design in terms of reliability theory : abstract] / Anna BOROWIEC, Martyna Pałka // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 24–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wzory dynamiczne w obliczeniach nośności fundamentów palowych[Dynamic pile-driving formulas in the calculation of pile resistance] / Anna BOROWIEC, Anna Guła, Tomasz Drożyński // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 33. — Bibliogr. s. 33. — A. Borowiec – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: