Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Kowalczyk, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, * Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza elementów modelu kopalń czynnych zgrupowanych w spółkach węglowychAnalysis of mine model elements for operating mines grouped in coal companies and holdings / Roman MAGDA, Bogusław KOWALCZYK, Tadeusz WOŹNY, Stanisław GŁODZIK // W: Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2000]. — Dod. na okł.: Dzień Górnika 2000. — ISBN10: 83-908853-6-0. — S. 251–273. — Bibliogr. s. 272–273, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza parametrów wielkości kopalń czynnych zgrupowanych w spółkach węglowych za okres 1993–99Analysis of mine size parameters for operating mines grouped in coal companies and holdings in the period 1993–99 / Roman MAGDA, Stanisław GŁODZIK, Tadeusz WOŹNY, Bogusław KOWALCZYK // W: Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2000]. — Dod. na okł.: Dzień Górnika 2000. — ISBN10: 83-908853-6-0. — S. 231–250. — Bibliogr. s. 250, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza podstawowych parametrów wielkości i modelu kopalń węgla kamiennego[Analysis of basic parameters of hard coal mines size and model] / Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY, Bogusław KOWALCZYK, Stanisław GŁODZIK. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2000. — 130  s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Perlikiem ; nr 3)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wybranych parametrów technicznych ścian wydobywczych w okresie wdrażania reformy górnictwa węgla kamiennegoAnalysis of selected technical parameters of the output longwalls at the time of implementation of the coal mining reform / Bogusław KOWALCZYK // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2002 R. 26 z. 2, s. 97–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, ściany wydobywcze

  keywords: longwalls, hard coal mining industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Koncentracja produkcji w przodkach ścianowychThe concentration of production in wall fronts / Bogusław KOWALCZYK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 11–13 września 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2002. — S. 243–262. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Racjonalizacja modelu i wielkości kopalni węgla kamiennego w warunkach gospodarczych początku XXI wieku[Rationalization of coal mine model and size with regard to economic conditions at the beginning of 21\textsuperscript{st} century] / Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY, Bogusław KOWALCZYK, Stanisław GŁODZIK, Dariusz GRYGLIK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 277, [2] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0067) ; (Nauka i Technika Górnicza). — Bibliogr. s. 271–[278]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jako element uwarunkowań gospodarczych na przełomie XX i XXI wiekuRestructuring and privatizing process of state owned companies as an element of the process of economic transition on the turn of 20th century / Bogusław KOWALCZYK, Roman MAGDA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 12–14 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2001. — S. 261–277. — Bibliogr. s. 276–277, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ustalanie wysokości pionowej piętra eksploatacyjnego kopalni eksploatującej strome złoża rud[Determining horizon interval in the conditions of exploitation of steep ore deposits] / Bogusław KOWALCZYK // W: Przemysł wydobywczy : teraźniejszość i przyszłość : Kraków, grudzień 1999 r. : [materiały konferencyjne] / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM” s. c., 1999. — S. 177–194. — Bibliogr. s. 193–194, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: