Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Dżegniuk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Evaluation of the damage hazard to building objects on the mining areas considering the deformation course in time / Bogdan DŻEGNIUK, Ryszard HEJMANOWSKI, Anton Sroka // W: Mining in the 3rd [third] Millennium : the social and environmental impact : Xth [tenth] international congress of the International Society for Mine Surveying in conjunction with the 23rd [twenty third] IEMSA national surveying conference : Fremantle, Western Australia 2–6 November 1997 / The Institution of Engineering and Mining Surveyors Australia (INC). — [Australia : s. n.] : Promaco Conventions PTY LTD, 1997. — S. 759–767. — Bibliogr. s. 766–767

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kompleksowe badania kinematyki wpływów eksploatacji górniczej dla dużego zespołu urbanistycznego na podstawie pomiarów satelitarnych na przykładzie miasta Piekary ŚląskieComplex research on mining influence kinematics for a big urban aggregate based on satelite survey : Piekary Śląskie town is taken as an example / Bogdan DŻEGNIUK, Jan GOCAŁ, Jan PIELOK, Józef Stanoszek // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 1999 t. 55 nr 5, s. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Summ., Zsfassung., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Podstawy wymiarowania i eksploatacji szybowych filarów ochronnychThe bases of dimensioning and the exploitation of shaft safety pillars / Bogdan DŻEGNIUK, Zygmunt NIEDOJADŁO, Anton Sroka // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 = Proceedings of the School of Underground Mining 2003 / red. naukowa Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje ; nr 58). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003. — S. 77–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób podziemnej eksploatacji złoża jednopokładowego w filarze ochronnym szybu górniczego[Method for the underground exploitation of single bed deposits in protecting pillar of a pit shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: POPIOŁEK Edward, DŻEGNIUK Bogdan, NIEDOJADŁO Zygmunt, OSTROWSKI Janusz, KŁECZEK Zdzisław, ZORYCHTA Andrzej, PIWOWARSKI Wiesław, Pluciński Piotr, Stankiewicz Andrzej, Dębkowski Rafał, Wróbel Jerzy. — Int.Cl.: E21C 41/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 380047 A1 ; Opubl. 2008-01-07. — Zgłosz. nr P.380047 z dn. 2006-06-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 1, s. 13–14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL380047A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Über einige zeitliche Aspekte des Deformationsprozesses bei der Vorausberechnung von abbaubedingten Gebirgsbewegungen[Some time aspects in prediction of mining induced land subsidence] / Ryszard HEJMANOWSKI, Bogdan DŻEGNIUK // W: 6. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 12. und 13. Mai 2005 Freiberg / Hrsg. A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2005. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2005-1). — S. 156–163. — Bibliogr. s. 163, Zsfassung., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: