Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Blajda, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Geologiczno-gospodarcza ocena górnośląskich złóż rud $Zn-Pb$ według dotychczasowego stanu ich rozpoznaniaGeological and economic evaluation of the Upper Silesian $Zn-Pb$ ore deposits based upon the up-to-date exploration results / Renata BLAJDA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 74–78. — Bibliogr. s. 78. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • New methodology of resources categorization and calculation for undeveloped ${Zn-Pb}$ ore deposits in the Upper Silesian ore districtNowa metodyka kwalifikacji i obliczania zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu Obszaru Górnośląskiego / Renata BLAJDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 4, s. 45–58. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Ocena możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu regionu górnośląskiegoEvaluation of development opportunities of undeveloped Upper Silesian ${Zn-Pb}$ ore deposits / Renata BLAJDA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 111–120. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Ocena stopnia rozpoznania i bazy zasobów surowcowych niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego według nowych zasad dokumentowaniaEvaluation of the assessment and the reserves of undeveloped Upper Silesian zinc-lead ore deposits using the new assessment principles / Renata BLAJDA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 281–287. — Bibliogr. s. 286–287, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/NW/Biuletyny_PIG/439_2/b439z2_blajda.pdf

 • słowa kluczowe: kryteria bilansowości, górnośląskie złoża rud Zn–Pb, metodyka dokumentowania, zasoby geologiczne

  keywords: economic criteria, Upper Silesian Zn–Pb ore deposit, documentation methodology, geological reserves

5
 • Weryfikacja zasobów niezagospodarowanych złóż rud ${Zn-Pb}$ obszaru górnośląskiego w świetle nowych zasad ich dokumentowaniaVerification of reserves in the undeveloped ${Zn-Pb}$ ore deposits of the Upper Silesian ore district based on new principles of documentation methodology / Renata BLAJDA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Wpływ nowych zasad dokumentowania na ocenę zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu[Influence of the new assessment principles on the evaluation of undeveloped zinc-lead ore deposits] / Renata BLAJDA // W: Przyszłość górnictwa rud cynku i ołowiu w aspekcie nowoczesnych metod poszukiwania i rozpoznawania złóż : Bukowno 10.09.2010 r. : konferencja. — [Polska : ZGH Bolesław], [2010]. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz 35-lecia kopalni „Pomorzany”. — S. 3–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Zmiany zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego na różnych etapach ich dokumentowaniaChanges of resources of undeveloped Zn-Pb ore deposits in the Upper Silesia estimated at various assessment stages / Renata BLAJDA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 12, s. 831–837. — Bibliogr. s. 837

 • słowa kluczowe: kryteria bilansowości, metodyka dokumentowania, górnośląskie złoża rud Zn‐Pb, zasoby niezagospodarowane

  keywords: economic criteria, Upper Silesian Zn‐Pb ore deposits, assessment methodology, ore resources