Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Bielewicz, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901163

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • 50-lecie współpracy Instytutu Wiertnictwa i Płynów Złożowych z Wydziałem Wiertnictwa, Nafty i Gazu[50 years of cooperation with the Institute of Drilling and Reservoir Fluids with the Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Danuta BIELEWICZ, Tomasz ŚLIWA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2015 nr 87, s. 22–23. — Afiliacja autorów: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie węglanu potasu w symulowanych warunkach odwiertu eksploatacyjnego na platformie morskiejExperimental study on corrosivity of potassium carbonate-based packer fluid in simulated offshore conditions / Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2006 R. 62 nr 2, s. 60–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania laboratoryjne nad doborem cieczy nadpakerowej do zastosowania w niskich temperaturach na platformie morskiejExperimental study on packer fluids selection for low temperature offshore applications / Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Daniel Dyndor // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2008 R. 47 z. 1–2, s. 167–177. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania laboratoryjne nad zastosowaniem nowego kopolimeru kationowo-niejonowego do płuczek HDDApplication of new cationic-nonionic copolymer in HDD muds – laboratory research / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta Wysocka // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 423–427. — Bibliogr. s. 426–427, Streszcz., Summ.. — Toż. Na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania laboratoryjne nad zastosowaniem nowego kopolimeru kationowo-niejonowego do płuczek HDDApplication of new cationic-nonionic copolymer in HDD muds – laboratory research / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta Wysocka // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 50. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania laboratoryjne nowo opracowanych beziłowych płuczek kationowo-skrobiowych przeznaczonych do przewiercania skał ilastychLab research of new cationic-starch based muds for drilling in shales / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 2, s. 943–954. — Bibliogr. s. 953–954, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego. — tekst: https://goo.gl/Nz4KIL

 • słowa kluczowe: polimery, beziłowe płuczki wiertnicze

  keywords: polymers, clay-free drilling muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania przydatności nowo zsyntezowanej sulfonowanej skrobi S1 do płuczek wiertniczych na tle innych surowców skrobiowychLaboratory research of new sulfonated starch S1 for drilling mud applications with different starch comparison / Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Zuzanna Buczek-Kucharska, Marta Wysocka, Ewa Witek // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 211–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Summ.. — toż. Na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania skuteczności działania inhibitorów korozji dla wytypowanych odmian stali w środowisku cieczy kwasującejThe research on efficiency of corrosion inhibitors for selected types of steel in the acid environment / Bogusława Fabia, Danuta BIELEWICZ, Agnieszka Stachowicz // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 4, s. 661–670. — Bibliogr. s. 669–670, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania wpływu nowo opracowanych płuczek kationowo-skrobiowych na zmianę przepuszczalności ośrodka przy użyciu filtrów ceramicznychResearch of new cationic-starch muds influence onto changes of ceramic filters permeability / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 627–632. — Bibliogr. s. 632, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/6ydaLj

 • słowa kluczowe: przepuszczalność, płuczki kationowo-skrobiowe, płuczki do dowiercania

  keywords: permeability, drill-in muds, cationic-starch muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bentonite modifications with new biopolymers for HDD mud / Łukasz Boniecki, Daniel Dyndor, Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 48. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Biodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż[Biodegradable polymapholytic drilling fluid for the well completion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek. — Int.Cl.: C09K 8/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206546 B1 ; Udziel. 2010-03-05 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.373829 z dn. 2005-03-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206546B1.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, biodegradowalność

  keywords: drilling fluids, biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Conception of wells in Carpathian Oil Region for borehole heat exchangers retraining / ŚLIWA T., BIELEWICZ D., GONET A. // W: Energie aus der Tiefe – Erdgas und Erdwärme : Freiberger Forschungsforum : 57. Berg- und Hüttenmännischer Tag 2006 : [22. bis 23. Juni 2006] / Hrsg. V. Köckeritz, St. Wagner ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Freiberg : TU Bergakademie Freiberg, 2006. — (Freiberger Forschungshefte. C ; ISSN 0071-9404 ; 510). — S. 15. — Pełny tekst W: Freiberger Forschungsforum [Dokument elektroniczny] : 57. Berg- und Hüttenmännischer Tag : 22. bis 23. Juni 2006 : Kolloquium 1 Energie aus der Tiefe – Erdgas und Erdwärme : Inhaltsverzeichnis. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Leit. V. Köckritz, St. Wagner ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [S. l. : s. n., 2006]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–52]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Flokulacja suspensji ilastych i płuczek wiertniczych z zastosowaniem nowoopracowanych flokulantów kationowychFloculation of bentonite suspensions and drilling muds with new cationic floccluants using / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta Wysocka // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 51. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Flokulacja suspensji ilastych i płuczek wiertniczych z zastosowaniem nowo opracowanych flokulantów kationowychFloculation of bentonite suspensions and drilling muds with new cationic floculants using / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta Wysocka // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 429–434. — Bibliogr. s. 433–434, Streszcz., Summ.. — Toż. Na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Korozja rur okładzinowych i wydobywczych w cieczach nadpakerowych przy dopływie siarkowodoru w świetle badań laboratoryjnych[Corrosion of casing and tubing in packer fluids at inflow of hydrogen sulphide in laboratory research] / Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Janusz Kośmider, Janusz Dycha ; pod red. Danuty BIELEWICZ ; AGH Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S A. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 103, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0217). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-029-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena efektywności działania biopolimerów XCD i Biovis w wytypowanych płuczkach do dowiercania złóżEstimation of effectivness of XCD and Biovis biopolymers in selected completion fluids / Danuta BIELEWICZ, Stefania Adamczyk-Karpińska, Sławomir WYSOCKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 1, s. 57–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pasta do obciążania płuczek wiertniczych wraz z płuczką wiertniczą do dowiercania złóż węglowodorów[Paste for loading drilling fluids with drilling fluid for the hydrocarbon well completion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WYSOCKI Sławomir, BIELEWICZ Danuta, Sochacka Anna, Stąsiek Łukasz. — Int.Cl.: C09K 8/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392052 A1 ; Opubl. 2012-02-13. — Zgłosz. nr P.392052 z dn. 2010-08-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 4, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392052A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Płuczka wiertnicza do dowiercania złóż węglowodorów[Drill-in mud ] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Anna Sochacka, Łukasz Stąsiek. — Int.Cl.: C09K 8/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215106 B1 ; Udziel. 2013-01-18 ; Opubl. 2013-10-31. — Zgłosz. nr P.392052 z dn. 2010-08-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215106B1.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, wiertnictwo, płuczki do dowiercania złóż węglowodorów

  keywords: drilling, drilling mud, drill-in mud

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Płyny wiertnicze[Drilling fluids] / Danuta BIELEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 451 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0359). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-281-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Possibility of using abandoned wells for geothermal energy : [abstract] / KNEZ D., GONET A., BIELEWICZ D., ŚLIWA T. // W: Innovative Bohrtechnologien für Flach-, Tief- und Großlochbohrungen mit Firmenpräsentation und Posterausstellung : Freiberger Forschungsforum : 58. Berg- und Hüttenmännischer Tag 2007 : [Kolloquium 4 : 13. bis 15. Juni 2007] = Innovative drilling technologies for shallow, deep and large diameter holes with exhibition and poster session / Hrsg. M. Reich, H. Strauß, F. Ksienzyk. — Freiberg : Technische Universität Bergakademie Freiberg, cop. 2007. — (Freiberger Forschungshefte. C ; ISSN 0071-9404 ; 517). — Na okł. dod. tytuł podserii: Geoingenieurwesen. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Possibility of using abandoned wells for geothermal energy / Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Dariusz KNEZ, Danuta BIELEWICZ // W: Freiberger Forschungsforum [Dokument elektroniczny] : 58. Berg- und Hüttenmännischer Tag 2007 : Kolloquium 4 “Innovative Bohrtechnologien für Flach-, Tief- und Großlochbohrungen” : 13. bis 15. Juni 2007 = „Innovative drilling technologies for shallow, deep and large diameter holes” / Leit. M. Reich, H. Strauß, F. Ksienzyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Freiberg : Technische Universität Bergakademie Freiberg], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Abstract zamieszczony na s. [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Vorträge”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób odwadniania suspensji ilastych, zwłaszcza płuczek wiertniczych[Method of clay suspension drainage, preferably the drilling fluids] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BIELEWICZ Danuta, WYSOCKI Sławomir, WYSOCKA Marta, Rydzik Marcin, Izdebski Sylwester. — Int.Cl.: E21B 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384901 A1 ; Opubl. 2009-10-12. — Zgłosz. nr P.384901 z dn. 2008-04-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 21, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384901A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: