Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Białas, dr

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913510

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • An algorithm for the calculation of the minimal polynomial / S. Białas, M. BIAŁAS // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2008 vol. 56 no. 4 spec. iss.: Dynamic systems, stability, controllability, and automatic control : dedicated to Professor Henryk Gorecki, s. 391–393. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — tekst: http://bulletin.pan.pl/(56-4)391.pdf

 • keywords: matrix, characteristic polynomial, minimal polynomial

2
 • Bankowość wczoraj i dziś[Banking yesterday and today] / Małgorzata BIAŁAS, Zbigniew MAZUR. — Warszawa : Difin, 2013. — 205 s.. — Bibliogr. s. 195–198. — ISBN: 978-83-7641-923-7. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Efektywność współpracy w konsorcjach[The effectiveness of cooperation in consortia] / Małgorzata BIAŁAS // W: Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — ISBN: 978-83-264-3434-1. — S. 141–159. — Afiliacja na podstawie wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • Financial settlements as a core of inter-organizational management accounting – case study of bancassurance cooperationRozliczenia finansowe jako kluczowy element międzyorganizacyjnej rachunkowości zarządczej – studium przypadku współpracy typu \emph {bancassurance} / Monika ŁADA, Małgorzata BIAŁAS // W: Global challenges of management control and reporting. — Wrocław : Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 474). — ISBN: 978-83-7695-659-6. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, bancassurance, rozliczenia międzyorganizacyjne

  keywords: management accounting, bancassurance, inter-organizational settlements

6
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnychCalculation of the costs of conversion of inventories in case of the production facilities working below capacity / Małgorzata BIAŁAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnychCalculation of the costs of conversion of inventories in case of the production facilities working below capacity / Małgorzata BIAŁAS, Anna SUROWIEC // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Korygowanie błędów i ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSSF/MSR[The corrections of errors and presentation of the events occuring after the balance sheet date] / Małgorzata BIAŁAS // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2009 nr 5, s. 23–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Możliwości identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowychThe ability of identifying the economic risk in the financial statements / Małgorzata BIAŁAS // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej ; ISSN 2081-6979. — 2012 nr 96, s. 115–128. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Ocena efektów zarządzania ryzykiem bankowym przy wykorzystaniu wskaźnika ROEEvaluation of the effects of banking risk management using ROE / Małgorzata BIAŁAS // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2014 nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, s. 597–607. — Bibliogr. s. 606, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, wskaźnik ROE

  keywords: risk management, index ROE

11
 • Polskie realia współpracy banków z ubezpieczycielamiPolish realities of cooperation of banks with insurance companies / Małgorzata BIAŁAS // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 28–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bank, ubezpieczenia, współpraca, bancassurance

  keywords: bank, cooperation, insurance, bancassurance

12
 • Pomiar efektywności kosztowej w bankach działających w Polsce[Measuring of the cost-effectiveness of banks operating in Poland] / Małgorzata BIAŁAS // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty praktyczne : monografia / red. nauk. Jolanta Chluska, Sylwia Kowalska ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — ISBN: 978-83-63500-74-0. — S. 137–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: koszty, bank, efektywność, wskaźnik CIR

13
 • Przykład wykorzystania umowy konsorcjum w celu stworzenia skutecznego mechanizmu kontroli we współpracy międzyorganizacyjnejAn example of the use consortium agreement to create an effective control mechanism in interorganizational cooperation / Małgorzata BIAŁAS, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 344). — ISBN: 978-83-7695-469-1. — S. 52–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: konsorcjum, umowa, współpraca międzyorganizacyjna

  keywords: consortium, agreement, interorganizational collaboration

14
15
 • Rozliczenia działalności sieci agentów[The settlement of activity of agent networks] / Małgorzata BIAŁAS // W: Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — ISBN: 978-83-264-3434-1. — S. 189–209. — Afiliacja na podstawie wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Schur stability of the convex combination of complex polynomials / Stanisław Białas, Małgorzata BIAŁAS // Control and Cybernetics ; ISSN 0324-8569. — 2010 vol. 39 no. 2 spec. iss. on Intelligent information porcessing & web mining, s. 551–558. — Bibliogr. s. 558, Abstr.. — tekst: http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/cc/cc39/cc39214.pdf

 • keywords: robust stability, Schur stability, convex combination of the polynomials

17
 • The impact of the accounting policies on the share prices of companies and banks / Małgorzata BIAŁAS // W: AIIC 2013 : 1\textsuperscript{st} Annual International Interdisciplinary Conference : Azores Islands, Portugal, 24–26 April, 2013 : conference proceedings, Vol. 1. — Macedonia : EGALITE, cop. 2013. — ISBN: 978-608-4642-03-9. — s. 258–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr.

 • keywords: fair value, profit and loss account, cash flow statement, market value of company

18
 • The impact of the interest rate on the valuation of banks / BIAŁAS Małgorzata // W: Finance and the performance of firms in science, education, and practice [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 6th international scientific conference : April 25–26, 2013, Zlín, Czech Republic / eds. Eva Jirčíková, Adriana Knápková, Eliška Pastuszková ; Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zlín : Tomas Bata University, 2013. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-80-7454-246-6. — S. 85–95. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 93–95, Abstr.

 • keywords: bank, valuation, interest rate

19
 • Ujęcie wyników działalności jednostki gospodarczej w sprawozdaniach finansowychCompany financial results in financial statements / Małgorzata BIAŁAS // W: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 122). — ISBN: 978-83-7695-042-6. — S. 24–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wartość firmy w sprawozdaniach finansowych bankówGoodwill in the financial statements of banks / Małgorzata BIAŁAS // W: Rachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 440). — ISBN: 978-83-7695-595-7. — S. 42–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: banki, wartość firmy, utrata wartości, sprawozdania finansowe

  keywords: banks, financial statements, goodwill, impairement

21
 • Wpływ kapitału intelektualnego na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych[The impact of the intellectual capital on the assessment of the companies' credit worthiness] / Małgorzata BIAŁAS // W: Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa : komparacja podejść / red. nauk. Jarosław S. Kardas. — Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. — (Monografie ; ISSN 2083-439X ; nr 94). — S. 90–99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wpływ MSR/MSSF na wynik ze sprzedaży : podejście inwestora[The influence of IAS/IFRS on sales margin; investor's view] / Małgorzata BIAŁAS // W: Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Kawa. — Kraków : Oficyna Wudawnicza Text, 2008. — ISBN: 978-83-60560-32-7. — S. 11–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wpływ rozbieżności między wynikiem liczonym metodą memoriałową i kasową na wycenę rynkową przedsiębiorstwThe effect of divergence between results calculated on an accrual basis and cash basis for market valuation of companies / Małgorzata BIAŁAS // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 291). — ISBN: 978-83-7695-389-2. — S. 13–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rachunek zysków i strat, wartość rynkowa przedsiębiorstwa, współczynnik korelacji, wartość godziwa

  keywords: fair value, profit and loss account, market value of the company, correlation coefficient

24
 • Wpływ wartości godziwej na wycenę „wartości firmy” na przykładzie transakcji przejęcia w sektorze bankowymImpact of fair value on goodwill assessment in case of a transaction of acquisition in the banking sector / Małgorzata BIAŁAS // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 33–47. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wartość godziwa, wartość firmy, przejęcia

  keywords: fair value, acquisition, goodwill

25
 • Wpływ zastosowania MSSF na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych[The impact of using IFRS on the assessment of the companies' credit worthiness] / Małgorzata BIAŁAS // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2008 nr 10, s. 23–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych