Wykaz publikacji wybranego autora

Bernadeta Rajchel, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Crystallochemistry of oxysulphides and their influence on mobility of $Zn$, $Pb$, $As$ and $Tl$, Upper Silesian $Zn-Pb$ deposits, Poland / H. KUCHA, B. RAJCHEL // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2006 Roč. 38 č. 4 dod.: Geovestník, s. 6–7. — VII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Modra-Harmónia, 4.–6. máj 2006 : [abstracts] / [eds.] Marianna Kováčová [et al.]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ocena wpływu przemysłu $Zn-Pb$ Olkusz-Bukowno na zanieczyszczenie talem wód powierzchniowychImpact of $Zn-Pb$ industry on $Tl$ pollution of surface water system in the Olkusz–Bukowno Region / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Bernadeta RAJCHEL, Rafał WÓJCIK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 2, s. 127–140. — Bibliogr. s. 139–140, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wstępne badania geochemii talu i arsenu w rudach ${Zn-Pb}$ Górnego ŚląskaThe preliminary research of the geochemistry of thallium and arsenic in the Upper Silesian ${Zn-Pb}$ ore district / Henryk KUCHA, Bernadeta RAJCHEL // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 151–158. — Bibliogr. s. 158, Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_17.pdf

 • słowa kluczowe: analiza czynnikowa, arsen, geochemia, tal, oksysiarczki, ruda Zn-Pb

  keywords: factor analysis, arsenic, thallium, geochemistry, oxysulphides, Zn-Pb ore

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Zanieczyszczenie talem wód powierzchniowych w rejonie przemysłu ${Zn-Pb}$, Olkusz–Bukowno, Górny Śląsk[Thallium pollution of surface waters in the ${Zn-Pb}$ industry region, Olkusz–Bukowno, Upper Silesia] / Bernadeta RAJCHEL // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2004 R. 122 t. 105 nr 10–12, s. 284–286

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: