Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Benko, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7474-3374

ResearcherID: S-9310-2017

Scopus: 55630420700

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
2
 • A model of adsorption of albumin on the implant surface titanium and titanium modified carbon coatings (MWCNT-EPD) : 2D correlation analysis / Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Ewa STODOLAK-ZYCH, Wojciech Piś, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksandra BENKO, Marta BŁAŻEWICZ // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1124 spec. iss., s. 61–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-21. — 8th International Symposium on Two-Dimensional Correlation Spectroscopy (2DCOS) : Vienna, Austria, July 08–11, 2015. — tekst: https://goo.gl/U7csrO

 • keywords: electrophoretic deposition (EPD), Raman micro-spectroscopy, multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) coatings, Human serum albumin (HSA), chicken egg white albumin, 2D correlation method, human serum albumin (HSA)

3
 • Biocompatibility of carbon nanocoatings / A. FRĄCZEK-SZCZYPTA, A. BENKO, M. BŁAŻEWICZ, S. BŁAŻEWICZ, A. Weselucha-Birczynska // W: 4\textsuperscript{th} International carbon composites conference : May 12–14, 2014, Arcachon, France. — [France : s. n.], [2014]. — S. 66. — Bibliogr. s. 66. — A. Frączek-Szczypta, A. Benko, M. Błażewicz, S. Błażewicz – afiliacja: Faculty of Materials Science and Ceramics, Kraków, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Carbon fibrous material for cartilage tissue treatment / Jarosław Markowski, Jan Pilch, Wojciech Ścierski, Aleksandra BENKO, Elżbieta Menaszek, Marta BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2014 R. 17 nr 128–129 nr spec., s. 98–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.

 • keywords: tissue engineering, chondrogenic materials, cartilage, carbon fibrous composite

5
 • Carbon nanotubes and their potential biomedical application / Aleksandra BENKO, Agata Przekora, Grażyna Ginalska, Marta BŁAŻEWICZ // W: Innovative technologies in biomedicine : the 1st international conference : October 15–16, 2013, Krakow, Poland : programme. — [Krakow : s. n.], [2013] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — S. 42–43. — Bibliogr. s. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Carbon nanotubes and their potential biomedical application / Aleksandro BENKO, Agata Przekora, Grażyna Ginalska, Marta BŁAŻEWICZ // W: Innovative technologies in biomedicine : [international conference : Kraków, Poland, October 16–17, 2013] / ed. by Henryk Figiel, Anetta Undas, Grzegorz Gajos. — Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7430-400-9. — S. 156. — Bibliogr. s. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • CNTs coatings for medical therapy and diagnostic / Aleksandra BENKO, Aneta FRĄCZEK, Aleksandra Weselucha-Birczyńska, Marta BŁAŻEWICZ // W: Seminar on Vibrational biospectroscopy and imaging : modern techniques of raman and IR imaging with chemometric analysis : 19–21 June 2013, Krakow : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. 21, P1. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • CNT layers for biomedical applications / Aleksandra BENKO, Agata Przekora, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Elżbieta Menaszek, Marek NOCUŃ, Grażyna Ginalska, Marta BŁAŻEWICZ // W: Innovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
12
 • Effect of dispersant on the physicochemical and electrochemical properties of the EPD-deposited CNTS layers / Aleksandra BENKO, Marek NOCUŃ, Jan WYRWA, Katarzyna BERENT, Andrzej BERNASIK, Marta BŁAŻEWICZ // W: Carbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Elektroforetycznie osadzane warstwy nanorurek węglowych dla zastosowań biomedycznych[Electrophoretically deposited carbon nanotubes films for biomedical applications] / Aleksandra BENKO, Marta BŁAŻEWICZ // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • EPD as a potential fractioning tool for carbon nanotubes / BENKO Aleksandra, NOCUŃ Marek, WYRWA Jan, BŁAŻEWICZ Marta // W: NANOCON 2014 : 6\textsuperscript{th} international conference : November 5\textsuperscript{th} – 7\textsuperscript{th} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014 + CD. — ISBN: 978-80-87294-55-0. — S. 94. — Bibliogr. s. 94

 • keywords: EPD, XPS, EIS, carbon nanotubes fractioning

15
 • Fabrication of multi-walled carbon nanotube layers with selected properties via electrophoretic deposition: physicochemical and biological characterization / Aleksandra BENKO, Agata Przekora, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Marek NOCUŃ, Grażyna Ginalska, Marta BŁAŻEWICZ // Applied Physics. A, Materials Science & Processing ; ISSN 0947-8396. — 2016 vol. 122 iss. 4, s. 447-1–447-13. — Bibliogr. s. 447-12–447-13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-23. — tekst: http://goo.gl/Kc84mC

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Interaction of carbon nanotubes coatings with titanium substrate / Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Alicja WEDEL-GRZENDA, Aleksandra BENKO, Justyna Grzonka, Jarosław Mizera // Applied Physics. A, Materials Science & Processing ; ISSN 0947-8396. — 2017 vol. 123 iss. 2 art. no. 120, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-21. — tekst: https://goo.gl/x3wySm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Nanoformy węgla w inżynierii biomateriałów[Carbon nanoforms of biomaterials engineering] / Ewa STODOLAK-ZYCH, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Małgorzata ŚWIĘTEK, Aleksandra BENKO, Marta BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 kwietnia 2016 / oprac. Lidia Kurzeja. — [Polska : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-63555-49-8. — S. 15. — Bibliogr. s. 15. — Ewa Stodolak-Zych, Aneta Frączek-Szczypta, Małgorzata Świętek, Aleksandra Benko, Marta Błażewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
20
 • Physiochemical and biological evaluation of thin CNTs layers / Aleksandra BENKO, Agata Przekora, Marek NOCUŃ, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Grażyna Ginalska, Marta BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2014 R. 17 nr 128–129 nr spec., s. 93–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

 • keywords: EPD, biocompatibility, MWCNTs, thin layers

21
22
 • Spectroscopic studies of the influence of CNTs on the thermal conversion of PAN fibrous membranes to carbon nanofibers / E. STODOLAK-ZYCH, A. BENKO, P. SZATKOWSKI, E. DŁUGOŃ, M. NOCUŃ, C. Paluszkiewicz, M. BŁAŻEWICZ // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126, s. 94–102. — Bibliogr. s. 101–102, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-30. — XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy (ICMS) : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : 9–12 September 2015, Wrocław, Poland. — tekst: https://goo.gl/dOjaOi

 • keywords: carbon nanotubes, FTIR-ATR, XPS, Raman microspectroscopy, thermal treatment, polyacrylonitrile

23
 • The structure of metal - carbon nanotube’s coating interface, the effect of interaction with albumin / Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Ewa STODOLAK-ZYCH, Sylvia Turrell, Franciszek Cios, Magdalena Krzuś, Aleksandra BENKO, Wiktor NIEMIEC, Marta BŁAŻEWICZ // W: ICAVS8 [Dokument elektroniczny] : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts oral / eds. Bernhard Lendl [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vienna : [s. n.], 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-3-200-04205-6. — S. 182–183. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 183

 • keywords: scanning electron microscopy (SEM), electrophoretic deposition (EPD), Raman micro-spectroscopy, atomic force microscopy (AFM), multi-walled carbon nanotube (MWCNTs) coatings

24
 • The study of carbon nanotubes as coating films for medical applications / Aleksandra BENKO, Aleksandra Weselucha-Birczyńska, Agata Przekora, Grażyna Ginalska, Marta BŁAŻEWICZ // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 223. — Bibliogr. s. 223

 • keywords: SEM, AFM, Resonance Raman Spectroscopy, XPS, functionalized carbon nanotubes, biocompatibility

25
 • The study of thin carbon nanotubes films deposited on Ti surface, via EPD process / Aleksandra BENKO, Jan WYRWA, Aleksandra Weselucha-Birczyńska, Szczepan Zapotoczny // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 222. — Bibliogr. s. 222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych