Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Barycz, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Evaluating damage to a typical precast warehouse buildingOcena uszkodzeń typowej prefabrykowanej hali magazynowej / Karol FIREK, Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Michał WITKOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 25–34. — Bibliogr. s. 34, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ocena stanu technicznego budynku, uszkodzenia budynku, hale żelbetowe prefabrykowane, bezpieczeństwo konstrukcji

  keywords: evaluating technical condition of building structures, damage of building, warehouse building in the reinforced concrete precast technology, safety of structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.25

2
 • Industrial reinforced concrete chimneys resistance to the influence of mining activitiesOkreślenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowych / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 803–817. — Bibliogr. s. 816–817

 • keywords: reinforced concrete chimneys, safety, influence of mining exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena wpływu eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowychMining eksploitation effect safety of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Budownictwo w energetyce = Building engineering in energetics / pod red. Jerzego Hoły, Eugeniusza Hotały. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 90. Studia i Materiały ; ISSN 0137-6241 ; 19). — S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Określenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowychEvaluation of resistance to mining influence of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 7–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Propozycja oceny stopnia zagrożenia zabudowy powierzchni podtopieniami związanymi z likwidacją zakładu górniczegoThe proposal of the assessment of hazard to surface structures by flooding associated with the liquidation of a mine / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 t. 67 nr 2, s. 169–171. — Bibliogr. s. 171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przyczyny uszkodzeń i przyspieszonego zużycia żelbetowego zbiornika koncentratu rudy miedziThe reasons of damages and accelerated technical wear of reinforced concrete conteiner of copper concentrate / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Marian Świerczek // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 195–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przykład modernizacji znacznie zużytego żelbetowego komina przemysłowego[The example of modernization of significantly worn reinforced concrete industrial chimneys] / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2010 nr 5, s. 55–58. — Bibliogr. s. 58. — VII konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo w energetyce” : Złotniki Lubańskie 11–14 maja 2010. — Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przystosowanie komina H = 150 m do odprowadzania mokrych spalinAdaptation of the chimney H = 150 m for discharging wet flue gas / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Aleksander WODYŃSKI, Janusz Darłak, Jerzy Bączkowski, Piotr Woronicz, Leszek Hawro // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 5, s. 50–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kominy przemysłowe, spaliny mokre, TWS

  keywords: industrial chimneys, wet flue gas, FRP

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2016.05.23

9
 • Rola i zakres rocznych i pięcioletnich okresowych przeglądów żelbetowych kominów przemysłowychRole and range of periodical (annual and five-year) inspections of reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Budownictwo w energetyce = Building engineering in energetics / pod red. nauk. Jerzego Hoły i Eugeniusza Hotały. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 86. Studia i Materiały ; ISSN 0137-6241 ; nr 17). — S. 21–27. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Stan awaryjny komina „mokrego” H=150 mAccidental condition of „wet” chimney H=150 / Rajmund ORUBA, Andrzej Grudzień, Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Karol FIREK // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2014 nr 5, s. 28–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kondensat spalin, komin mokry, stan awaryjny komina

  keywords: wet chimney, flue gas condensate, accidental condition of chimney

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Stan awaryjny remontowanego komina żelbetowego o wysokości 120 mHazardous condition of a 120-metre reinforced concrete chimney undergoing repair / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Leszek Hawro // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2012 nr 5, s. 44–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.. — „Budownictwo w energetyce” : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szklarska Poręba, 15–18 maja 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The effect of preventive conservation measures on the technical condition of a religious building located in the mining areaWpływ zabezpieczeń profilaktycznych na stan techniczny budynku sakralnego usytuowanego na terenie górniczym / Stanisław BARYCZ, Karol FIREK, Wojciech KOCOT, Agnieszka MALINOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 2, s. 351–364. — Bibliogr. s. 364. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-26. — tekst: http://goo.gl/WMTs8U

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, eksploatacja górnicza, zabezpieczenia profilaktyczne budynku

  keywords: mining exploitation, mining damage, preventive conservation of the building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0026

13
14
 • Uszkodzenia ceramicznych przewodów spalin w kominach wieloprzewodowychDamage to ceramic flues in multiple-flue chimneys / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Marian Świerczek, Janusz Darłak // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2012 nr 5, s. 48–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — „Budownictwo w energetyce” : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szklarska Poręba, 15–18 maja 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Uwagi na temat ustalania odporności dynamicznej obiektów mostowych poddawanych oddziaływaniu wstrząsów górniczych[Remarks on determining dynamic resistance of bridge structures subjected to the impact of mining tremors] / Janusz RUSEK, Stanisław BARYCZ // W: Ochrona obiektów na terenach górniczych : praca zbiorowa : [IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : Rytro, 17–19 października 2012] / pod red. Andrzeja Kowalskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-53-9. — S. 241–246. — Bibliogr. s. 246. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wykorzystanie rdzeniowych próbek betonu do badania korozyjnej degradacji żelbetowych kominów przemysłowychApplication of concrete core samples to investigations of corrosive degradation of reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 183–193. — Bibliogr. s. 192–193, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wymagania prawne dotyczące oceny stanu technicznego żelbetowych kominów przemysłowych[Legal requirements concerning technical condition of reinforced concrete industrial chimneys] / Rajmund ORUBA, Stanisław BARYCZ, Karol Antoniszyn // W: Energia 2010 : konsekwencje dla polskiej energetyki wprowadzenia dyrektyw UE o emisjach z przemysłu : XI konferencja naukowo-techniczna : 13–20 marca 2010 S. Cristina, Val Gardena / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Instytut Techniki Cieplnej, PROEKO. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 68–72. — Bibliogr. k. 72, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: