Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Puzio, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-0220-2381

ResearcherID: brak

Scopus: 57202950969

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
2
 • Apatite challenge – synthesis of Ca-mimetites / Agnieszka Kamińska, Piotr Mosurek, Samanta Prokop, Bartosz PUZIO // W: ICYG 2020 [Dokument elektroniczny] : XXIst International Conference of Young Geologists HERL'ANY 2020 : Niedzica, Poland, 05-07. 11. 2020 : abstract book & introduction to the Pieniny Klippen Belt / eds. Peter Kiss, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, 2020. — ISBN: 978-83-933330-2-8. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://herlandia.webnode.sk/_files/200000099-7378173784/Herlany%202020_AbstractBook_092020.pdf [2020-10-05]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Enthalpy of formation and heat of dissolution for halogenated mimetites $Pb_{5}(AsO_{4})_{3}X$ / Bartosz PUZIO, Lei Zhang, Peter C. Burns, Maciej MANECKI // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2019]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 21). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-1388-2.pdf [2019-05-21]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hydrothermal synthesis of phosphate and arsenate copper minerals - libethenithe and olivenite / Justyna Białek, Konrad Bartnik, Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2017 vol. 47, s. 107. — XXIV\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : abstracts and field trip guide : appendix session ”Petrogenetical records in phosphates – insights into their formation/transformation processes”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • In situ removal of Pb and As(V) from multi-element aqueous solutions by precipitation of mixed apatites / Aleksandra Styga, Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2019]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 21). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-16230.pdf [2019-05-21]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Phases analysis of the synthetic Pb – As – bearing apatites with various substitutions of halides / Julia Sordyl, Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2018 vol. 48, s. 84. — XXV\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : session: ”Petrology in narrow and wide perspective: 25 years of sessions of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland” : 25–28 October 2018, Brunów : abstracts and field trip guide. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/Mineralogia%20SP_48_2018.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Prediction of the solubility stable for Pb – As – bearing apatites with different halides substitutions / Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2018 vol. 48, s. 77. — XXV\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : session: ”Petrology in narrow and wide perspective: 25 years of sessions of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland” : 25–28 October 2018, Brunów : abstracts and field trip guide. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/Mineralogia%20SP_48_2018.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Prediction of thermodynamic properties of apatites based on systematic effect of ionic substitutions on their stability and solubility / Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [52–53]. — Bibliogr. s. [53]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Quantitative determination of Ostwald ripening of mimetite / Julia Sordyl, Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2017 vol. 47, s. 53. — Bibliogr. s. 53. — XXIV\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : abstracts and field trip guide : session ”Petrogenetical records in phosphates – insights into their formation/transformation processes”. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/SP_47_2017.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Structural assessment of fluorine, chlorine, bromine, iodine, and hydroxide substitutions in lead arsenate apatites $(mimetites)–Pb_{5}(AsO_{4})_{3}X$ / Julia Sordyl, Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI, Olaf Borkiewicz, Justyna TOPOLSKA, Sylwia ZELEK-POGUDZ // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2020 vol. 10 iss. 6 art. no. 494, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/6/494/htm

 • keywords: Rietveld refinement, synchrotron, halogenated mimetites, anionic substitution, twist angle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min10060494

15
 • The vibrational study of halogenated mimetites / Julia Sordyl, Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2019]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 21). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-15210.pdf [2019-05-21]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Thermodynamics of pyromorphite - vanadinite solid solution series / Bartosz PUZIO, Urszula SOLECKA, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA // W: ICYG 2019 : XX\textsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — Na stronie red. podano błędny ISBN: 978-80-223-4703-7. — ISBN: 978-80-223-4705-1 ; e-ISBN: 978-80-223-4704-4. — S. 87–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Thermodynamics of synthetic halogenated mimetites / B. PUZIO, E. Dachs, A. Benisek, M. MANECKI // W: Goldschmidt2019 [Dokument elektroniczny] : Barcelona, [Spain], 18–23 August 2019 : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Netherlands : European Association of Geochemistry], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goldschmidt.info/2019/abstracts/abstractView?id=2019003429 [2019-09-13]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Transition from endothermic to exothermic dissolution of hydroxyapatite $Ca_{5}(PO_{4})_{3}OH$-johnbaumite $Ca_{5}(AsO_{4})_{3}OH$ solid solution series at temperatures ranging from $5$ to $65^{\circ}$C / Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI, Monika KWAŚNIAK-KOMINEK // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2018 vol. 8 iss. 7 art. no. 281, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-30. — tekst: http://www.mdpi.com/2075-163X/8/7/281/pdf

 • keywords: stability, solubility, apatite, enthalpy, thermodynamic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min8070281