Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Olszowska-Sobieraj, dr inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6508263063

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analytical electron microscopy of the $\gamma'$ and $\gamma$ phases in a nickel-base superalloyAnalityczna mikroskopia elektronowa faz $\gamma$ i $\gamma'$ w nadstopie na osnowie niklu / Krzysztof Hodor, Paweł Zięba, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4, s. 380–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Characterization of the after thixoforming microstructure of a 7075 aluminium alloy gear / Ł. Rogal, J. Dutkiewicz, A. Góral, B. OLSZOWSKA-SOBIERAJ, J. DAŃKO // W: ESAFORM 2010 [Dokument elektroniczny] : the 13\textsuperscript{th} international ESAFORM conference on Material forming : Brescia, Italy, April 7–9, 2010 : proceedings / eds. Elisabetta Ceretti, Claudio Giardini ; University of Brescia, University of Bergamo. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy] : Springer, [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka strukturalna materiału gradientowego na bazie stopu na osnowie niklu otrzymanego bezpośrednio w wyniku procesu odlewniczego / Krzysztof Hodor, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 469–474. — Bibliogr. s. 474, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer quantitative analysis of porosity of copper powder and multi-walled carbon nanotubes composites basing on SEM images / J. Grzegorek, B. OLSZOWSKA-SOBIERAJ, W. Maziarz, J. Dutkiewicz // W: XVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : WUT], [2017]. — S. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Determination of mechanism of microcracks formation in axe blades / Katarzyna Ciupak, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 62

 • keywords: microstructure, microcracks, metallographic evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Effect of milling time of powder mixtures Cu-CNT on the grain characteristics / Justyna Grzegorek, Wojciech Maziarz, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Fabrication of functionally gradient Ni-based superalloy by castingWytwarzanie gradientowego nadstopu na bazie niklu metodą odlewniczą / Krzysztof Hodor, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ, Paweł Zięba // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 1999 vol. 44 iss. 3, s. 295–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of the shaping microstructure technology and properties of AlMgSi alloys on microcracks formation under an influence of static compression loads / Anna Tarasek, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ, Justyna Stolarska, Piotr ULIASZ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 99–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: microstructure, casting, precipitation hardening, AlMgSi alloys, strain hardening, microcracks, delaminations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.99

9
 • Materiały gradientowe jako nowe możliwości współczesnej technikiFunctionally gradient materials as new challenge for modern technology / Krzysztof Hodor, Paweł Zięba, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 1999 R. 20 nr 6, s. 595–600. — Bibliogr. s. 600, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metallographic evaluation of porosity in magnesium alloys die casting / Rafał Gaj, Mariusz Lewandowski, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 61

 • keywords: porosity, magnesium alloys, quantitative analysis, pressure castings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Microstructure and properties of die mould components of $X37CrMoV5-1$ steel after exploitation and laser treatment in the high pressure die casting / P. Cieślik, B. OLSZOWSKA-SOBIERAJ, A. Sypień // W: 10\textsuperscript{th} international PhD meeting : 22–23.09.2021, Dresden : proceedings / ed. Magdalena Bieda. — Krakow : Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, 2021. — ISBN: 978-83-60768-61-7. — S. 72–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Microstructure evolution of copper matrix composite with carbon nanotubes during ball milling process / Justyna Stolarska, Wojciech Maziarz, Jan Dutkiewicz, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ, Anna Wójcik // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: copper, ball milling, composite Cu-MWCNT, multi-wall carbon nanotube

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Miedź i ołów w stopach wysokociśnieniowych AlSi9Cu3(Fe)[Copper and lead in high pressure alloys AlSi9Cu3 (Fe)] / Mariusz Lewandowski, Piotr CIEŚLIK, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 10 : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień : materiały konferencji młodych naukowców : 4 i 11.12.2021, centrum konferencji: Kraków : [online] / oprac. Magdalena Słowik, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-10-6. — S. 60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości sterowania parametrami mikrostruktury żeliwa sferoidalnego w odlewach cienkościennych za pomocą modyfikacji w formiePossibilities of controlling microstructure parameters of S. G. iron in thin-walled castings by means of in-mould inoculation / Mirosławea MOŻDŻEŃ, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 2, s. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena zmian makro i mikroskopowych powstałych w odlewach z żeliwa sferoidalnego po zastosowaniu osłonek egzotermicznych o różnym stopniu aktywności : streszczenie[Evaluation of macro and microscopic changes in castings from ductile iron, application of exothermic sheath various degree activity] / B. OLSZOWSKA-SOBIERAJ, J. KAMIŃSKA, J. KOLCZYK, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // W: Wydział Odlewnictwa AGH [Dokument elektroniczny] : obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Odlewnictwa : Kraków 10, 11 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH. WO], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ołów w składzie chemicznym ciśnieniowych stopów AlSiCu[Lead in the chemical composition of AlSiCu die casting alloys] / Piotr CIEŚLIK, Mariusz Lewandowski, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 19 / red. wyd. Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-66772-06-9. — S. 120–125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 125

 • słowa kluczowe: SEM, AlSiCu, podwójne układy równowagi fazowej Al-Si, Al-Pb, fazy z ołowiem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Study of corrosion and passivation of stainless steel under conditions of sulphuric acid production / R. LEBET, B. STYPUŁA, B. OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: KSCS 2000 : 3rd Kurt Schwabe Corrosion Symposium : Novel materials and methods for improvement of corrosion resistance : Zakopane, Poland August 30–September 2, 2000 : proceedings / Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IPC PAS, 2000. — S. 77–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Technologia wykonywania rdzeni odlewniczych przy zastosowaniu metod przyrostowych[Technology of manufacturing foundry cores using additive methods] / Piotr Matysik, Dariusz DROŻYŃSKI, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ, Justyna Grzegorek, Piotr BUBROWSKI // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 133–145. — Bibliogr. s. 145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The influence of the technology of microstructure formation and properties of $AlMgSi$ alloys in the micro-cracks under load of static compression / Anna Tarasek, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ, Justyna Stolarska, Piotr ULIASZ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 34

 • keywords: microcracks, AlMgSi alloys of casting and plastic deformation, precipitation hardened, quantitativemetallography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Tiksotropowe odlewanie stali stopowej wysokowęglowejThixoforming of high carbon alloyed steel / Łukasz Rogal, Jan Dutkiewicz, Wojciech Maziarz, Tomasz Czeppe, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2009 nr 16, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów X edycji konkursu „Diamenty AGH” / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ eksploatacji na mikrostrukturę rdzeni wykonanych z azotowanej powierzchniowo stali narzędziowej, stosowanych w produkcji wysokociśnieniowych odlewów ze stopu AlSi9Cu3(Fe)[The impact of exploitation on the microstructure of cores made of surface nitrided tool steel, used in the production of high-pressure AlSi9Cu3(Fe) castings] / Mariusz Lewandowski, Piotr CIEŚLIK, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 10 : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień : materiały konferencji młodych naukowców : 4 i 11.12.2021, centrum konferencji: Kraków : [online] / oprac. Magdalena Słowik, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-10-6. — S. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wymagania stawiane stalom narzędziowym do pracy na gorąco oraz możliwości kształtowania powierzchni form stosowanych w odlewnictwie ciśnieniowym w celu osiągnięcia jak największej trwałości[Requirements for hot work tool steels and the possibility of shaping the surface of molds used in pressure die casting in order to achieve the highest possible durability] / Piotr CIEŚLIK, Mariusz Lewandowski, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 10 : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień : materiały konferencji młodych naukowców : 4 i 11.12.2021, centrum konferencji: Kraków : [online] / oprac. Magdalena Słowik, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-10-6. — S. 76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zarządzanie czasem na modelowym przykładzie Wydziału Obróbki Cieplnej odlewów ze stopu AlSiMg[Time management - on the example of a model Department of Heat Treatment AlSiMg alloys] / Piotr BUBROWSKI, Barbara OLSZOWSKA SOBIERAJ, Piotr Matysik // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XIX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [2–4 czerwca 2016, Goniądz k/Białegostoku] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2016. — ISBN: 978-83-63663-80-3. — S. 159–167. — Bibliogr. s. 166–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zastosowanie programu do komputerowej analizy obrazu w celu ilościowej oceny porowatości w wysokociśnieniowym stopie AlSi[The application of an image analysis program for the quantitative evaluation of porosity in a high pressure die casting AlSi alloy] / Mariusz Lewandowski, Piotr CIEŚLIK, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 19 / red. wyd. Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-66772-06-9. — S. 114–119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 119

 • słowa kluczowe: porowatość, komputerowa analiza obrazu, ocena ilościowa, wysokociśnieniowe stopy AlSi

  cyfrowy identyfikator dokumentu: