Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Ulaszek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analiza warunków współpracy obudowy wyrobiska korytarzowego z górotworem w zależności od parametrów wykładkiAnalysis of the co-operation conditions of the roadway's support with the rockmass depending on the parameters of the lining / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Artur ULASZEK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 5, s. 270–276. — Bibliogr. s. 276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of modified shewhart control chards to predict changes in dimensions of excavations / Artur ULASZEK // W: VIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 8). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62218-84-4. — S. 59

 • keywords: geomechanics, convergence, control chards, quality control chards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Convergence forecasting of gate roads taking into account logistical considerations on the basis of selected methods of time series / Artur ULASZEK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9889–9894. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9894, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geomechanika, konwergencja, metoda średniej ważonej, metoda średniej prostej

  keywords: convergence, geomechanicks, simple moving average method, weighted average method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Convergence forecasting of gate roads taking into account logistical considerations on the basis of selected methods of time series / Artur ULASZEK // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 65

 • keywords: geomechanics, convergence, simple average method, weighted average method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III[The concept of determining the quality of the rock mass using a multi-criteria analysis ELECTRE III] / Dariusz HAJTO, Artur ULASZEK, Paweł PROFICZ, Karol MARCINKIEWICZ, Piotr HEŁDAK, Paweł KAMIŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8942–8953. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8952–8953, Streszcz.

 • słowa kluczowe: kryterium, ELECTRE III, jakość górotworu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowaniaA telescopic anchor - principle of operation, structure and application possibilities / Paweł KAMIŃSKI, Bartosz Chomański, Łukasz HEREZY, Artur ULASZEK, Dariusz HAJTO, Paweł PROFICZ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2017 R. 68 nr 5, s. 246–254. — Bibliogr. s. 254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nośność obudowy wyrobiska korytarzowego a rozmieszczenie wykładki[Load-bearing capacity of arch support and lagging location] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Artur ULASZEK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 54–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena stateczności wyrobiska korytarzowego w oparciu o monitoring przemieszczeń : [streszczenie][Rodway stability evaluation on the basis of modern monitoring of displacement] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Artur ULASZEK // W: XXXVIII zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 9–13 marca 2015] : materiały konferencyjne / Politechnika Wrocławska. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki [et al.]. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Optymalizacja grubości łaty węglowej pozostawionej w stropie wyrobiska ścianowego z uwagi na zawodnienie skał stropowych[Optimization of roof coal thickness in the roof of longwall face as a result of water inflow into roof rocks] / Piotr MAŁKOWSKI, Artur ULASZEK, Łukasz OSTROWSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Optymalizacja grubości łaty węglowej pozostawionej w stropie wyrobiska ścianowego z uwagi na zawodnienie skał stropowychOptimization of roof coal thickness in the roof of longwall face as a result of water inflow into roof rocks / Piotr MAŁKOWSKI, Artur ULASZEK, Łukasz OSTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 48–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obliczenia MES, badania laboratoryjne, wpływ wody na wytrzymałość skał, eksploatacja z łatą węgla

  keywords: laboratory investigations, FEM calculations, water influence on rock strength, exploitation with roof coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Planowanie wykonywania wzmocnień obudów chodnikowych w kopalniach podziemnychReinforcements design of roadways in underground mines / Zbigniew NIEDBALSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Artur ULASZEK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9521–9529. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9528–9529, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, planowanie, obudowa

  keywords: excavation support, planning, mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Prognozowanie zaciskania wyrobisk przyścianowych przy uwzględnieniu uwarunkowań logistycznych na podstawie metody średniej ruchomej i ważonejForecasting crimping bottom roads excavations taking into account logistical considerations based on the moving average method and the weighted moving average / Artur ULASZEK, Paweł KAMIŃSKI, Aneta MARSZAŁEK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5014–5019. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5019, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geomechanika, konwergencja, metoda średniej ważonej

  keywords: geomechanics, convergence, weighted average method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Rock mass stability analysis around the roadway with stone lagging in the light of increase in depth of exploitation / Artur ULASZEK // W: Interdisciplinary issues of modern science [Dokument elektroniczny] : monography / ed. board Maciej Gliniak, Justyna Jaskowska-Lemańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Na okł. XI Krakowska konferencja młodych uczonych : 22–23.09.2016 ; Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-08-7. — S. 80–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 87, Abstr.. — Abstrakt zamieszony również we współwydanej na płycie CD książce abstraktów. — S. 34–35. — ISBN 978-83-62079-15-5

 • keywords: numerical analysis, FEM, modelling, roadway, depth, lagging, lining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Selected aspects of logistics in the context of the selection of the optimal floor system for retrofit buildings in the early twentieth century / Dariusz HAJTO, Artur ULASZEK, Paweł PROFICZ, Karol MARCINKIEWICZ, Piotr HEŁDAK, Paweł KAMIŃSKI // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 32

 • keywords: modernization, logistics, logistics in the construction, ceiling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Selected logistical challenges in the analysis of technical-economic construction systems / Piotr HEŁDAK, Dariusz HAJTO, Paweł KAMIŃSKI, Karol MARCINKIEWICZ, Paweł PROFICZ, Artur ULASZEK // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 33

 • keywords: Xella 20, porotherm, cost estimationing, energy characteristics, unit pricing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The concept of determining the quality of the rock mass using a multi-criteria analysis ELECTRE III / Dariusz HAJTO, Artur ULASZEK, Paweł PROFICZ, Karol MARCINKIEWICZ, Piotr HEŁDAK, Paweł KAMIŃSKI // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 31

 • keywords: ELECTRE III, rock mass, criterion, quality of rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wybrane aspekty logistyczne w kontekście doboru optymalnego systemu stropowego modernizowanych obiektów budowlanych z początku XX wiekuSelected aspects of logistics in the context of the selection of the optimal floor system for retrofit buildings in the early twentieth century / Dariusz HAJTO, Artur ULASZEK, Paweł PROFICZ, Karol MARCINKIEWICZ, Piotr HEŁDAK, Paweł KAMIŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, S. 8932–8941. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8940–8941, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modernizacja, logistyka, logistyka w budownictwie, strop

  keywords: modernization, logistics, logistics in the construction, ceiling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wybrane wyzwania logistyczne w analizie techniczno-ekonomicznej systemów budownictwa[Selected logistical challenges in technical and economical analysis of building systems] / Piotr HEŁDAK, Dariusz HAJTO, Paweł KAMIŃSKI, Karol MARCINKIEWICZ, Paweł PROFICZ, Artur ULASZEK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8954–8961. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8961, Streszcz.

 • słowa kluczowe: Xella 20, porotherm, charakterystyka energetyczna, nakłady rzeczowe, kosztorysowanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wzmacnianie obudowy wyrobisk korytarzowych w warunkach wysokich naprężeńReinforcement of dog heading supports in high stress level conditions / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Artur ULASZEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 5, s. 17–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: geomechanika, obudowa wyrobisk, obliczenia MES

  keywords: geomechanics, excavation support, MES calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneliThe use of fiber optic technology in measurements of the tunnels deformations / Łukasz BEDNAREK, Artur ULASZEK // W: BiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 36–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneliThe use of optical fiber technology in measuring of the deformation of tunnels / Łukasz BEDNAREK, Artur ULASZEK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 2, s. 42–47. — Bibliogr. s. 47, Abstr., Streszcz.. — Konferencja naukowa „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej” : Kraków, 10–11 kwietnia 2014 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie zmodyfikowanych kart kontrolnych Shewharta do prognozowania zmian gabarytów wyrobisk korytarzowychApplication of modified Shewhart control chards to predict changes in dimensions of excavations / Artur ULASZEK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 637–644. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 644, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geomechanika, konwergencja, karty kontrolne, karty kontrolne jakości

  keywords: geomechanics, convergence, control chards, quality control chards

  cyfrowy identyfikator dokumentu: