Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Kosonowski, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8017-6158 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57201728918

PBN: 5f8953dc085dcb410a25f092

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • A new route of the preparation of $Cu_{12}Sb_4S_{13}$ tetrahedrite by solvothermal synthesis / A. KOSONOWSKI, A. Słyś, K. T. WOJCIECHOWSKI // W: International thermoelectric workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity : Kraków, 8\textsuperscript{th} - 9\textsuperscript{th} 2019 May 2019 : abstracts / ed. Krzysztof Wojciechowski. — Kraków : Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology ; AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, 2019. — ISBN: 978-83-940827-3-4. — S. 61. — K. T. Wojciechowski, A. Kosonowski - dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Correlation between the acoustic impedance and thermal conductivity in bulk $CoSb_3-PbTe$ thermoelectric composite / A. KOSONOWSKI, T. Parashchuk, K. T. WOJCIECHOWSKI // W: International thermoelectric workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity : Kraków, 8\textsuperscript{th} - 9\textsuperscript{th} 2019 May 2019 : abstracts / ed. Krzysztof Wojciechowski. — Kraków : Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology ; AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, 2019. — ISBN: 978-83-940827-3-4. — S. 62–63. — K. T. Wojciechowski, A. Kosonowski - dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
8
9
10
11
 • Influence of grain size distribution of $PbTe$ and $CoSb_3$ on transport properties of bulk $CoSb_3-PbTe$ composite / A. KOSONOWSKI, A. Plucińska, K. T. WOJCIECHOWSKI // W: International thermoelectric workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity : Kraków, 8\textsuperscript{th} - 9\textsuperscript{th} 2019 May 2019 : abstracts / ed. Krzysztof Wojciechowski. — Kraków : Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology ; AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, 2019. — ISBN: 978-83-940827-3-4. — S. 64. — K. T. Wojciechowski, A. Kosonowski - dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Influence of the pressure on microstructural properties of skutterudite $CoSb_3$ prepared by shock compression / Artur KOSONOWSKI, Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Krushna K. Raut, Tsutomu Mashimo // W: 6\textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — ISBN: 978-83-65955-07-4. — S. 94. — A. Kosonowski, K. Wojciechowski - dod. afiliacja: The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Krakow

 • keywords: CoSb3, skutterudite, Seebeck coefficient, shock compression, FAST

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Microstructural and thermoelectric properties of ${CoSb_3}$ skutterudite prepared by shock compression method / K. T. WOJCIECHOWSKI, R KNURA, K. K. RAUT, A. KOSONOWSKI, J. Morgiel, T. Mashimo // W: International thermoelectric workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity : Kraków, 8\textsuperscript{th} - 9\textsuperscript{th} 2019 May 2019 : abstracts / ed. Krzysztof Wojciechowski. — Kraków : Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology ; AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, 2019. — ISBN: 978-83-940827-3-4. — S. 60. — R. Knura - dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kumamoto University, Japan ; K. T. Wojciechowski, A. Kosonowski - dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Microstructural and thermoelectric properties of $CoSb_{3}$ skutterudite prepared by shock-compression method / Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI, Artur KOSONOWSKI, Krushna K. Raut, Tsutomu Mashimo // W: 2\textsuperscript{nd} Polish-Slovak-Chinese seminar on Ceramics : Kraków, September 9\textsuperscript{th}–13\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts / eds. Zbigniew Pędzich, Chengyu Zhang, Zongyang Shen. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — ISBN: 978-83-65955-13-5. — S. 22. — K. Wojciechowski, A. Kosonowski – dod. afiliacja: The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków, Polska

 • keywords: thermoelectrics, skutterudite, shock-compression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Microstructure, mechanical, thermoelectric properties of high-temperature electrode material based on ZrB2 / A. DUBIEL, A.Naughton-Duszova, P. RUTKOWSKI, A. KOSONOWSKI, K. T. WOJCIECHOWSKI // W: ECT 2019 [Dokument elektroniczny] : 17\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : 23–25 September 2019, Limassol, Cyprus : conference abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cyprus : s. n.], [2019]. — 1 Dysk Flash. — S. 229. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — A. Dubiel, A. Kosonowski i K. T. Wojciechowski – dod. afiliacja: The Łukasiewicz Research Network – The Institute of Advanced Manufacturing Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
23
 • Shock-compression as a novel method of preparation of nanostructured $CoSb3$ skutterudite / Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Artur KOSONOWSKI, Krishna RAUT, Tsutomu Mashimo // W: ICT & ECT 2018 [Dokument elektroniczny] : 37\textsuperscript{th} International and 16\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Caen, France, 1\textsuperscript{st} – 5\textsuperscript{th} July 2018, [oral presentation program]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2018]. — S. [199]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ict2018.sciencesconf.org/data/pages/Program_1.pdf [2021-03-10]. — K. Wojciechowski, A. Kosonowski - dod. afiliacja: The Institute of Advaced Manufacturing Technology, Krakow

 • keywords: compression, CoSb3, nano structured materials, shock

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25