Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Gancarz, mgr inż.

specjalista

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6376-5607 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-5479-2017

Scopus: brak

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3dfe

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Aktualne kierunki rozwoju rynku energii[Present directions of power market development] / Janusz Kłodos, Artur GANCARZ // W: Ceny i rynek odbiorców energii elektrycznej : IV seminarium : Kraków, 27 czerwca 2008 r. / przyg. merytoryczne Maria Zastawny, Artur Gancarz ; Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski – Ośrodek Rzeczoznawstwa, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ENION Energia Sp. z o. o.. — Kraków : SEP, [2008]. — ISBN: 978-83-923567-6-9. — S. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorytmy genetyczne w projektowaniu układów zasilania rezerwowego elektroenergetrycznych sieci rozdzielczych średniego napięciaDesigning of redundant supply arrangements of MV power distribution networks using genetic algorithm / Wojciech BĄCHOREK, Artur GANCARZ // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2007 z. 23, s. 11–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2007 = Application of computers in science and technique 2007 : XVII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2007. — W tyt. ang. rok wyd.: 2006

 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, układy zasilania rezerwowego, stacje transformatorowe 110 kV/SN

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie wpływu warunków zwarciowych na dobór elementów sieci elektroenergetycznejThe influence of short-circuit conditions for choosing elements of power network / Artur GANCARZ, Wojciech WALAT // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2009 nr 26, s. 45–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2009 = Application of computers in science and technology 2009 : XIX cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = proceedings of the XIX seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section / PTETiS, IEEE Polish Section. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Elektrownie wodne na rynku energii[Hydro-electric power plants on the energy market] / Andrzej SIWEK, Artur GANCARZ // W: Rynki energii po uwolnieniu cen : III seminarium : Kraków, 30 marca 2007 r. / przyg. merytoryczne Maria Zastawny ; Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski – Ośrodek Rzeczoznawstwa, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ENION Spółka Akcyjna, Kraków. — Kraków : SEP, [2007]. — ISBN10: 83-923567-4-8. — S. 67–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Komputerowe obliczanie strat i rozpływów mocy w sieciach elektroenergetycznychComputation power loss and flow of current in power networks / Artur GANCARZ // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2006 nr 22, s. 43–48. — Bibliogr. s. 48. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2006 = Application of computers in science and technique 2006 : XVI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = proceedings of the XVI seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section : Gdańsk, [kwiecień–listopad] 2006 / WEiA PG. — Gdańsk : Wydawnictwo WEiA PG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modernizacja elektroenergetycznej sieci rozdzielczej z wykorzystaniem algorytmu genetycznegoModernisation of power distribution network using genetic algorithms / Artur GANCARZ, Wojciech WALAT // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Monitoring jakości energii elektrycznej w sieciach oświetlenia ulicznego[Power quality monitoring in street-lightning] / Artur GANCARZ, Jan STRZAŁKA, Tadeusz WOJSZNIS // W: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 25 października 2007 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski – Sekcja Instalacji Urządzeń Elektrycznych, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. — Kraków : SEP, [2007]. — ISBN10: 83-923567-5-6. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 107–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości ograniczania wymiany transformatorów 110kV/ŚN poprzez instalowanie w sieci ŚN łączników sterowanych drogą radiowąRestricted change of power transformers 110kV/MV using remote-control switches in medium voltage power network / Artur GANCARZ // W: OPE'03 : optymalizacja w elektroenergetyce : konferencja naukowo-techniczna : Jachranka 9–10 października 2003 r. : referaty podstawowe / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. — [Polska : s. n.], [2003]. — S. 63–70. — Bibliogr. s. 69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Obrony online - wyzwania, problemy, doświadczenia[Online thesis exams - challenges, problems, experiences] / Artur GANCARZ // W: E-learning na uczelniach : koncepcje, organizacja, wdrażanie / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. — ISBN: 978-83-01-21731-0. — S. 195–207. — Bibliogr. s. 206–207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Perspektywy energetyki jądrowej w kraju[Perspective of atomic energy in our country] / Andrzej Siwek, Artur GANCARZ // Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 1426-742X. — 2007 nr 37, s. 3–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych : praca zbiorowa[Electric power losses in power distribution networks] / pod red. Jerzego KULCZYCKIEGO ; aut.: Wojciech BĄCHOREK, Janusz BROŻEK, Artur GANCARZ, Aleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI, Waldemar SZPYRA, Stefan Jasek, [et al.]. — Poznań : PTPiREE, 2009. — 483 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-925667-1-7. — Na okł. dod.: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wspomaganie procedur lokalizacji awarii miejskich sieci rozdzielczych średniego napięciaAid of failure locating procedures in urban power distribution networks of medium voltage / Artur GANCARZ, Wojciech BĄCHOREK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2006 R. 82 nr 9, s. 117–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr.. — PE 2006 : Prognozowanie w Elektroenergetyce : Częstochowa–Złoty Potok, 21–22 września 2006 r. : VIII konferencja naukowa / [red. Janusz Sowiński]. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wspomaganie procedury lokalizacji awarii miejskich sieci rozdzielczych średniego napięciaAid of failure locating procedures in urban power distribution networks / Artur GANCARZ, Wojciech BĄCHOREK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2007 nr 23, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz.. — W tyt. ang. rok wyd.: 2006. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2007 = Application of computers in science and technique 2007 : XVII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybór optymalnej strategii eksploatacji stacji transformatorowych w sieciach rozdzielczych SNChoosing optimal strategy for exploitation of transformer station in Medium Voltage distribution networks / Artur GANCARZ, Wojciech BĄCHOREK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2008 nr 25, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2008 = Application of computers in science and technology 2008 : XVIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = proceedings of the XVIII seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk : [kwiecień – listopad 2008, Gdańsk] / PG, PTETiS, IEEE Polska Sekcja. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie algorytmu genetycznego przy modernizacji sieci elektroenergetycznejModernisation of distribution power network using genetic algorithms / Artur GANCARZ, Wojciech WALAT // W: ZKwE'2008 : XIII Conference ZKwE'08 : transactions on Computer applications in electrical engineering : Poznan, April 14–16, 2008 / sci. ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology, Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, IEEE. Poland Section. — Poznań : IEEE. PUT, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89333-19-3. — S. 317–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zasadność zmiany napięcia sieci z 30kV na 15kV[The reason for the change power network voltage from 30kV to 15kV] / Artur GANCARZ // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 231–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w optymalizacji pracy stacji tranformatorowych średniego napięciaApplication of evolutionary algorithm in optimization of exploitation of medium voltage transformer stations / Wojciech BĄCHOREK, Artur GANCARZ // W: ZKwE'09 : transactions on computer applications in electrical engineering : XIV conference : Poznań, April 20–22, 2009 / sci. ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics Poznań University of Technology. — Poznań : UT. IEEE, cop. 2009. — Na s. tyt. dod.: under the auspices of Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences and IEEE. Poland Section. — ISBN: 978-83-89333-24-7. — S. 163–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie komputera w procesie optymalnej regulacji napięcia w sieci rozdzielczej zawierającej lokalne źródło mocyComputer application for optimal voltage regulation in power distribution network with the local source of power / Wojciech WALAT, Artur GANCARZ // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2008 nr 25, s. 155–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2008 = Application of computers in science and technology 2008 : XVIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = proceedings of the XVIII seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk : [kwiecień – listopad 2008, Gdańsk] / PG, PTETiS, IEEE Polska Sekcja. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie komputerów do wieloetapowej optymalizacji pracy stacji transformatorowych średniego napięciaApplication of computers in multistage optimization of middle voltage transformer station utilization / Artur GANCARZ, Wojciech BĄCHOREK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2009 nr 26, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2009 = Application of computers in science and technology 2009 : XIX cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = proceedings of the XIX seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section / PTETiS, IEEE Polish Section. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: