Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Boroń, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-km, * Katedra Metrologii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Czujnik potencjału pola elektrycznego do pracy w cyfrowym systemie pomiarowymElectric field potential sensor for digital measurement system / Artur BOROŃ, Andrzej BIEŃ // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII sympozjum : Krynica, 20-24 września 2009 = Measuring systems – modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN: 978-83-61528-12-8. — S. 97–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Nowe układy izolatorów galwanicznych sygnałów dolnopasmowychThe new constructions of insulation amplifiers for low-pass signals / Andrzej BIEŃ, Artur BOROŃ, Michał SZYPER, Andrzej WETULA, Tadeusz ŻEGLEŃ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 12, s. 1008–1011. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Nowoczesne metody pomiarów w systemach elektroenergetycznychModern methods of measurements in power systems / Andrzej BIEŃ, Dariusz BORKOWSKI, Krzysztof DUDA, Andrzej WETULA, Artur BOROŃ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 207–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Obwody wejściowe do rejestracji sygnałów energetycznychFront-end circuit for energetic signal data acquisition / Artur BOROŃ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 R. 84 nr 5, s. 119–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: separacja galwaniczna, obwody wejściowe, filtry anty-aliasingowe, czujnik napięciowy

  keywords: galvanic separation, anti-aliasing filters, front-end circuit, voltage sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Sposób transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową i układ elektroniczny przeznaczony do transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową[The method of transfer of analog signals by the capactive barrier and the electronic system designed to transfer analog signals by the capactive barrier] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZYPER Michał, ŻEGLEŃ Tadeusz, BOROŃ Artur, GRYBOŚ Paweł, SZCZYGIEŁ Robert. — Int.Cl.: H03F 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386193 A1 ; Opubl. 2010-04-12. — Zgłosz. nr P.386193 z dn. 2008-09-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 8, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386193A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • System akwizycji sygnałów energetycznychElectric signals data acquisition system / Artur BOROŃ // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2008 t. 27 z. 1, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/27-1/elektro01.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar mocy i energii elektrycznej, monitorowanie parametrów zasilania, cyfrowe przetwarzanie sygnałów napięć i prądów

  keywords: measurement of power and energy, power supply monitoring, digital signal processing of currents and voltages

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Układ elektryczny zwiększający odporność izolatorów galwanicznych na wysokonapięciowe zakłócenia wspólne[Electrical system to increases the immunity of the high voltage galvanic insulators for common distortion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZYPER Michał, ŻEGLEŃ Tadeusz, BOROŃ Artur, GRYBOŚ Paweł, SZCZYGIEŁ Robert. — Int.Cl.: H03F 3/387\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386192 A1 ; Opubl. 2010-04-12. — Zgłosz. nr P.386192 z dn. 2008-09-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 8, s. 25–26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386192A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: