Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bęben, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Ach gdzie te młoty, gdzie?. Cz. 1, Z dziejów górnictwa, refleksyjnie o pracy z młotkami : od narzędzia krzemiennego do żelazka górniczego[Where are those hammers, where? Pt. 1, Mining heritage, some reflections on hammers work : from flint tools till miner's iron hammer] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2012 nr 5, s. 84–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ach gdzie te młoty, gdzie?, Cz. 2[Where are those hammers, where?, Pt. 2] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2012 nr 6, s. 87–90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ach gdzie te młoty, gdzie? Cz. 3, Od czasów zastosowania w górnictwie młotków pneumatycznych do czasów teraźniejszych[Where are those hammers, where? Pt. 3, Since the time of application of pneumatic hammers in mining to the time of present] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2013 nr 1, s. 90–94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza obciążeń napędu koparki kołowej KWK-1500s w zależności od jej wydajności urabiania i zużycia zębówAn analyse of the load's for engine wheel's excavator KWK-1500s as a function of its capacity excavation's and consumption's teeth's / Artur BĘBEN, Antoni ŁOPATA, Krzysztof Tetla, Piotr TOMCZYK // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — Na okł. dod.: TUR 2007. — ISBN10: 83-915742-9-6. — S. 155–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eksploatacja spod wody kopalin pospolitych pogłębiarkami ssącymi[Under water exploitation of common minerals with sand pump dredgers] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 2, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Eksploatacja spod wody kopalin pospolitych pogłębiarkami ssącymi : Cz. 2[Under water exploitation of common minerals with sand pump dredgers, Pt. 2] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 3–4, s. 89–94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Energetyczny aspekt procesu wiercenia obrotowego w skałach świdrami nowej generacji z obrotowymi nożami stycznymiEnergetic problems of rotary drilling in rocks with new generation drills having rotary tangent bits / Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2006 R. 103 z. 1–M, s. 37–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych = Trends in the development of heavy duty machines : XIX konferencja naukowa = 19th conference : Zakopane, 23–26 stycznia 2006 / PK. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Górnicza lampa się pali... : o tradycjach górniczych i hutniczych w Akademii Górniczo-Hutniczej – i nie tylko – bogato ilustrowany przewodnik subiektywnyThe miner's lamp has been lighting : about mining and metallurgy traditions in AGH – University of Science and Technology in Cracow – rich illustrated subjective guidebook / Artur BĘBEN. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 456 s.. — Bibliogr. s. 441–451. — ISBN: 978-83-7464-178-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koronka do wiercenia obrotowego[Rotary drilling bit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: E21B 10/16. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 314391 A1 ; Opubl. 1997-11-24. — Zgłosz. nr P.314391 z dn. 1996-05-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1997  nr 24, s. 63. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL314391A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Koronka do wiercenia obrotowego[Rotary drilling bit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/36. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 339394 A3 ; Opubl. 2001-10-08. — Zgłosz. nr P.339394 z dn. 2000-03-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2001  nr 21, s. 38. — Numer zgłoszenia głównego P.314391. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL339394A3.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Koronka do wiercenia skał z obrotowymi nożami stycznymi[Rock drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/46. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 110476 U1 ; Opubl. 2001-07-16. — Zgłosz. nr W.110476 z dn. 2000-01-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2001  nr 15, s. 54. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL110476U1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Legendarne maszyny : z historii wprowadzenia koparek łyżkowych do procesów wydobywczych w odkrywkowym górnictwie skalnym[Legendary machines : on the history of bucket excavators in rock open-cast mine] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2010 nr 1, s. 51–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych[The machines and the equipments to excavate common deposits without using explosives] / Artur BĘBEN. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 265, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0281). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-157-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody efektywnego doboru młotów hydraulicznych i wiertnic w kopalniach odkrywkowych[Methods of effective selection of hydraulic hammers and drilling rigs in open-pit mining] / oprac. Artur BĘBEN // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2012 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–28 marca 2012 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : KGO. WGiG. AGH, 2012. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Praktyczna strona wiedzy. — Slajdy [1–57]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: dzień2)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne[Tangential rotary blade for mineral materials mining tools] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B23B 51/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209241 B1 ; Udziel. 2011-01-21 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr P.374137 z dn. 2005-04-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209241B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne[Tangential rotary blade for mineral materials mining tools] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: B23B 51/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 374137 A1 ; Opubl. 2006-10-16. — Zgłosz. nr P.374137 z dn. 2005-04-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2006  nr 21, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL374137A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Od wózków do wozideł, czyli z historii wprowadzania transportu samochodowego do procesów wydobywczych w górnictwie skalnym[From tubs to mining trucks : history of implementation of haul truck transport in open pit mining] / Artur BĘBEN, Przemysław BODZIONY // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2011 nr 1, s. 22–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Od wózków do wozideł, czyli z historii wprowadzania transportu samochodowego do procesów wydobywczych w górnictwie skalnym, Cz. 2[From tubs to mining trucks : history of implementation of haul truck transport in open pit mining, Pt. 2] / Artur BĘBEN, Przemysław BODZIONY // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2011 nr 2, s. 72–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Otwór strzałowy w dwa tygodnie[The hole blasting in two weeks] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2013 nr 2, s. 70–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Otwór strzałowy w dwa tygodnie, Cz. 2[The hole blasting in two weeks, Pt. 2] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2013 nr 3, s. 62–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • O możliwości wykorzystania świdrów nowej generacji z nożami stycznymi do przewiertów horyzontalnych w skałach średniej zwięzłości[On possibilities of application of a new generation drills with tangential bits for forizontal drillings in medium cohesiveness rocks] / Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2007 nr 2, s. 66–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • O problemach oceny racjonalnego wiercenia otworów strzałowych w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych[On problems of rational drilling of shot holes in open mines of rock material] / Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ, Jan ŁUKASIK // W: Wapno – kruszywa – cement 2006 : XIII sympozjum naukowo-techniczne : 25–27 października, Cedzyna k/Kielc : katalog / red. wyd. Bożena Tychy. — Racibórz : BMP Sp. z o. o., 2006. — S. 30–46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • O właściwą interpretację zużywania się narzędzi skrawających w procesie urabiania skałOn the proper interpretation of cutting tools in the process of rock excavation / Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — Na okł. dod.: TUR 2007. — ISBN10: 83-915742-9-6. — S. 193–203. — Bibliogr. s. 202–203, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym – skalnymOperating issues of loading equipment in opencast rock mining / Przemysław BODZIONY, Artur BĘBEN, Zbigniew KASZTELEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 90–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, dobór maszyn, samojezdne ładowarki kołowe, hydrauliczne koparki jednonaczyniowe łyżkowe

  keywords: opencast rock mining, mining equipment selection, wheel loaders, hydraulic mining shovels and backhoe excavators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Profesor Wacław Lesiecki (1905–1962)[Professor Wacław Lesiecki (1905–1962)] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2012 nr 3, s. 74–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: