Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bęben, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • 20 lat pracy wiertnic SWO-130/60 polskiej konstrukcji w górnictwie odkrywkowym skalnym20 years of Polish SWO-130/60 drilling rigs application in surface rock mining / Artur BĘBEN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 5–6, s. 47–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — Na okł. dodatkowo: Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn KAMIEŃ

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, wiertnice, wiertnica SWO-130/60, wiertnica obrotowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ach gdzie te młoty, gdzie?. Cz. 1, Z dziejów górnictwa, refleksyjnie o pracy z młotkami : od narzędzia krzemiennego do żelazka górniczego[Where are those hammers, where? Pt. 1, Mining heritage, some reflections on hammers work : from flint tools till miner's iron hammer] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2012 nr 5, s. 84–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ach gdzie te młoty, gdzie?, Cz. 2[Where are those hammers, where?, Pt. 2] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2012 nr 6, s. 87–90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ach gdzie te młoty, gdzie? Cz. 3, Od czasów zastosowania w górnictwie młotków pneumatycznych do czasów teraźniejszych[Where are those hammers, where? Pt. 3, Since the time of application of pneumatic hammers in mining to the time of present] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2013 nr 1, s. 90–94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza obciążeń napędu koparki kołowej KWK-1500s w zależności od jej wydajności urabiania i zużycia zębówAn analyse of the load's for engine wheel's excavator KWK-1500s as a function of its capacity excavation's and consumption's teeth's / Artur BĘBEN, Antoni ŁOPATA, Krzysztof Tetla, Piotr TOMCZYK // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — Na okł. dod.: TUR 2007. — ISBN10: 83-915742-9-6. — S. 155–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania wpływu robót strzałowych na konstrukcję koparki SchRs 4000 pracującej w nadkładzie z twardymi przerostami wapiennymi w KWB „Bełchatów”How blasting works influence the structure of the SchRs 4000 excavator operating in the overburden with hard intermediate limes in the brown coal quarry “Bełchatów” / Artur BĘBEN, Roman BIESSIKIRSKI, Antoni ŁOPATA, Andrzej PODSIADŁO // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 83–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Efektywność rozdrabniania brył skalnych spadającą kuląEffectiveness of disintegration of rock solids by the falling ball / BĘBEN Artur, WIERZBA Tomasz // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 693–703. — Bibliogr. s. 703, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ekonomiczna strona diagnostyki napędu koła czerpakowego koparki Sch Rs 800 wraz z warunkami zabudowy układu diagnostycznegoEconomic side of diagnosis of SchRs 800 excavator's scoop wheel drive along with diagnostic system building conditions / Artur BĘBEN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2005 R. 47 nr 4–5, s. 54–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Eksploatacja spod wody kopalin pospolitych pogłębiarkami ssącymi[Under water exploitation of common minerals with sand pump dredgers] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 2, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Eksploatacja spod wody kopalin pospolitych pogłębiarkami ssącymi : Cz. 2[Under water exploitation of common minerals with sand pump dredgers, Pt. 2] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 3–4, s. 89–94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Energetyczny aspekt procesu wiercenia obrotowego w skałach świdrami nowej generacji z obrotowymi nożami stycznymiEnergetic problems of rotary drilling in rocks with new generation drills having rotary tangent bits / Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2006 R. 103 z. 1–M, s. 37–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych = Trends in the development of heavy duty machines : XIX konferencja naukowa = 19th conference : Zakopane, 23–26 stycznia 2006 / PK. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Górnicza lampa się pali... : o tradycjach górniczych i hutniczych w Akademii Górniczo-Hutniczej – i nie tylko – bogato ilustrowany przewodnik subiektywnyThe miner's lamp has been lighting : about mining and metallurgy traditions in AGH – University of Science and Technology in Cracow – rich illustrated subjective guidebook / Artur BĘBEN. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 456 s.. — Bibliogr. s. 441–451. — ISBN: 978-83-7464-178-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Hydrauliczne koparki łyżkowe nową jakością w procesach ładowania urobku w kopalniach surowców skalnychHydraulic bucket excavators as the new quality in the process of mined material loading in rock raw material mines / Artur BĘBEN // W: TUR 2005 : IV międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2005 : Kraków–Krynica, wrzesień 2005 : materiały konferencyjne = TUR 2005 : IV international conference Mining Techniques 2005 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 839157427X. — S. 247–261. — Bibliogr. s. 261, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Koronka do wiercenia obrotowego[Rotary drilling bit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: E21B 10/16. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 314391 A1 ; Opubl. 1997-11-24. — Zgłosz. nr P.314391 z dn. 1996-05-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1997  nr 24, s. 63. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL314391A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Koronka do wiercenia obrotowego[Rotary drilling bit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/36. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 339394 A3 ; Opubl. 2001-10-08. — Zgłosz. nr P.339394 z dn. 2000-03-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2001  nr 21, s. 38. — Numer zgłoszenia głównego P.314391. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL339394A3.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koronka do wiercenia skał z obrotowymi nożami stycznymi[Rock drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/46. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 61027 Y1 ; Udziel. 2004-06-22 ; Opubl. 2005-01-31. — Zgłosz. nr W.110476 z dn. 2000-01-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL61027Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Koronka do wiercenia skał z obrotowymi nożami stycznymi[Rock drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/46. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 110476 U1 ; Opubl. 2001-07-16. — Zgłosz. nr W.110476 z dn. 2000-01-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2001  nr 15, s. 54. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL110476U1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Laboratoryjne badania obrotowego wiercenia w blokach średniozwięzłych koronką $\phi 216$ mm nowej generacjiLaboratory tests of rotary drilling in medium-hard blocks by the new generation head of $\phi 216$ mm / Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2003 t. 22 z. 4, s. 509–519. — Bibliogr. s. 519, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wiertnice odkrywkowe

  keywords: drilling tools, narzędzia wiertnicze, open pit drilling rigs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Legendarne maszyny : z historii wprowadzenia koparek łyżkowych do procesów wydobywczych w odkrywkowym górnictwie skalnym[Legendary machines : on the history of bucket excavators in rock open-cast mine] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2010 nr 1, s. 51–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych[The machines and the equipments to excavate common deposits without using explosives] / Artur BĘBEN. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 265, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0281). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-157-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Metody efektywnego doboru młotów hydraulicznych i wiertnic w kopalniach odkrywkowych[Methods of effective selection of hydraulic hammers and drilling rigs in open-pit mining] / oprac. Artur BĘBEN // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2012 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–28 marca 2012 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : KGO. WGiG. AGH, 2012. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Praktyczna strona wiedzy. — Slajdy [1–57]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: dzień2)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Niektóre aspekty potrzeby weryfikacji określania bryły nadwymiarowej przy eksploatacji surowców skalnychSome reasons of the demand to verify determination rules of oversized block in rock materials mining / Artur BĘBEN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 2, s. 46–49. — Bibliogr. s. 49

 • keywords: oversized block, rock materials mining, hydraulic excavator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nowa generacja świdrów z obrotowymi nożami stycznymiNew generation of the drills with rotary tangent bits / Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2003 R. 59 nr 10, s. 457–462. — Bibliogr. s. 461–462, Streszcz., Abstr., Rez.

 • słowa kluczowe: świdry wiertnicze, narzędzia wiertnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne[Tangential rotary blade for mineral materials mining tools] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B23B 51/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209241 B1 ; Udziel. 2011-01-21 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr P.374137 z dn. 2005-04-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209241B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne[Tangential rotary blade for mineral materials mining tools] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: B23B 51/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 374137 A1 ; Opubl. 2006-10-16. — Zgłosz. nr P.374137 z dn. 2005-04-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2006  nr 21, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL374137A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: