Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Bęben, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Ach gdzie te młoty, gdzie?. Cz. 1, Z dziejów górnictwa, refleksyjnie o pracy z młotkami : od narzędzia krzemiennego do żelazka górniczego[Where are those hammers, where? Pt. 1, Mining heritage, some reflections on hammers work : from flint tools till miner's iron hammer] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2012 nr 5, s. 84–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Ach gdzie te młoty, gdzie?, Cz. 2[Where are those hammers, where?, Pt. 2] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2012 nr 6, s. 87–90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Ach gdzie te młoty, gdzie? Cz. 3, Od czasów zastosowania w górnictwie młotków pneumatycznych do czasów teraźniejszych[Where are those hammers, where? Pt. 3, Since the time of application of pneumatic hammers in mining to the time of present] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2013 nr 1, s. 90–94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Eksploatacja spod wody kopalin pospolitych pogłębiarkami ssącymi[Under water exploitation of common minerals with sand pump dredgers] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 2, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Eksploatacja spod wody kopalin pospolitych pogłębiarkami ssącymi : Cz. 2[Under water exploitation of common minerals with sand pump dredgers, Pt. 2] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 3–4, s. 89–94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Górnicza lampa się pali... : o tradycjach górniczych i hutniczych w Akademii Górniczo-Hutniczej – i nie tylko – bogato ilustrowany przewodnik subiektywnyThe miner's lamp has been lighting : about mining and metallurgy traditions in AGH – University of Science and Technology in Cracow – rich illustrated subjective guidebook / Artur BĘBEN. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 456 s.. — Bibliogr. s. 441–451. — ISBN: 978-83-7464-178-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Koronka do wiercenia obrotowego[Rotary drilling bit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: E21B 10/16. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 314391 A1 ; Opubl. 1997-11-24. — Zgłosz. nr P.314391 z dn. 1996-05-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1997  nr 24, s. 63. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL314391A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Koronka do wiercenia obrotowego[Rotary drilling bit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/36. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 339394 A3 ; Opubl. 2001-10-08. — Zgłosz. nr P.339394 z dn. 2000-03-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2001  nr 21, s. 38. — Numer zgłoszenia głównego P.314391. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL339394A3.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Koronka do wiercenia skał z obrotowymi nożami stycznymi[Rock drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/46. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 110476 U1 ; Opubl. 2001-07-16. — Zgłosz. nr W.110476 z dn. 2000-01-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2001  nr 15, s. 54. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL110476U1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Legendarne maszyny : z historii wprowadzenia koparek łyżkowych do procesów wydobywczych w odkrywkowym górnictwie skalnym[Legendary machines : on the history of bucket excavators in rock open-cast mine] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2010 nr 1, s. 51–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych[The machines and the equipments to excavate common deposits without using explosives] / Artur BĘBEN. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 265, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0281). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-157-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Metody efektywnego doboru młotów hydraulicznych i wiertnic w kopalniach odkrywkowych[Methods of effective selection of hydraulic hammers and drilling rigs in open-pit mining] / oprac. Artur BĘBEN // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2012 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–28 marca 2012 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : KGO. WGiG. AGH, 2012. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Praktyczna strona wiedzy. — Slajdy [1–57]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: dzień2)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne[Tangential rotary blade for mineral materials mining tools] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B23B 51/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209241 B1 ; Udziel. 2011-01-21 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr P.374137 z dn. 2005-04-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209241B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne[Tangential rotary blade for mineral materials mining tools] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: B23B 51/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 374137 A1 ; Opubl. 2006-10-16. — Zgłosz. nr P.374137 z dn. 2005-04-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2006  nr 21, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL374137A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Od wózków do wozideł, czyli z historii wprowadzania transportu samochodowego do procesów wydobywczych w górnictwie skalnym[From tubs to mining trucks : history of implementation of haul truck transport in open pit mining] / Artur BĘBEN, Przemysław BODZIONY // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2011 nr 1, s. 22–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Od wózków do wozideł, czyli z historii wprowadzania transportu samochodowego do procesów wydobywczych w górnictwie skalnym, Cz. 2[From tubs to mining trucks : history of implementation of haul truck transport in open pit mining, Pt. 2] / Artur BĘBEN, Przemysław BODZIONY // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2011 nr 2, s. 72–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Otwór strzałowy w dwa tygodnie[The hole blasting in two weeks] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2013 nr 2, s. 70–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Otwór strzałowy w dwa tygodnie, Cz. 2[The hole blasting in two weeks, Pt. 2] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2013 nr 3, s. 62–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym – skalnymOperating issues of loading equipment in opencast rock mining / Przemysław BODZIONY, Artur BĘBEN, Zbigniew KASZTELEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 90–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, dobór maszyn, samojezdne ładowarki kołowe, hydrauliczne koparki jednonaczyniowe łyżkowe

  keywords: opencast rock mining, mining equipment selection, wheel loaders, hydraulic mining shovels and backhoe excavators

20
 • Profesor Wacław Lesiecki (1905–1962)[Professor Wacław Lesiecki (1905–1962)] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2012 nr 3, s. 74–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Prognoza stosowania nowych konstrukcji zębów skrawających do urabiania węgla i nadkładu koparkami kołowymi w polskich kopalniach odkrywkowychPrognosis of application new construction of slicing teeth in Polish strip mines for mining coal and overlay by wheel excavators / BĘBEN Artur, Krakowski Maciej, ŁOPATA Antoni, Łopata Halina, Michalczyk Andrzej, Przestrzelski Dariusz // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 550–558. — Bibliogr. s. 557–558, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Świder ze stycznymi nożami obrotowymi[Drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał, BĘBEN Artur. — Int.Cl.: E21B 10/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385071 A1 ; Opubl. 2009-11-09. — Zgłosz. nr P.385071 z dn. 2008-04-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 23, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385071A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Świder ze stycznymi nożami obrotowymi[Drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał, BĘBEN Artur. — Int.Cl.: E21B 10/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 122545 U1 ; Opubl. 2014-09-01. — Zgłosz. nr W.122545 z dn. 2008-04-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 18, s. 57. — Numer zgłoszenia macierzystego P.385071. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL122545U1.pdf

 • słowa kluczowe: świder-poszerzacz, świder skrzydłowy z wymiennymi nożami stycznymi, świder z wymiennymi segmentami uzbrojonymi w styczne noże obrotowe

24
 • Świder ze stycznymi nożami obrotowymi[Drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Artur BĘBEN. — Int.Cl.: E21B 10/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 67965 Y1 ; Udziel. 2015-01-14 ; Opubl. 2015-08-31. — Zgłosz. nr W.122545 z dn. 2008-04-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL67965Y1.pdf

 • słowa kluczowe: świder-poszerzacz, świder skrzydłowy z wymiennymi nożami stycznymi, świder z wymiennymi segmentami uzbrojonymi w styczne noże obrotowe

25
 • Taka była nadwymiarowa bryła...[That was oversized block...] / Artur BĘBEN // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2012 nr 4, s. 71–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych