Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Szczęch, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Application of near infrared spectroscopy to determine C in post-mining soils reclaimed in the direction of the forest / Anna SZCZĘCH, Piotr WOJTANOWICZ // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 102

 • keywords: reclamation, near infrared spectroscopy, NIR, soil carbon content

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka procesu monitorowania jakości wody wodociągowej na przykładzie miasta TarnowaCharacteristics of process monitoring the quality of tap water on the example of the city Tarnów / Katarzyna KRYZIA, Anna SZCZĘCH // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4591–4596. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4595–4596, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring jakości wód wodociągowych

  keywords: monitoring quality of tap water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metody zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu składowisk odpadów poflotacyjnych rud miedzi na środowisko w Polsce i w SzwecjiPrevention of negative impact of cooper ore flotation tailings impoundment on the environment in Poland and Sweden / Anna SZCZĘCH // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2012 nr 4, s. 95–102. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mining waste management in the Baltic Sea Region : Min-Novation project / ed. Marek CAŁA ; aut.: Bert Allard, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, [et al.], Marek CAŁA, Marcin CHOLEWA, [et al.], Krzysztof GALOS, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.], Anna SZCZĘCH, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 263, [1] s.. — (AGH University of Science and Technology Press ; KU 0535). — Bibliogr. s. 241–255. — ISBN: 978-83-7464-673-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Monitoring miejskich sieci wodociągowych w aspekcie wspomagania programami informatycznymiMonitoring of urban water supply networks in the aspect of computer programs supporting / Anna SZCZĘCH, Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9831–9835. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9835, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: SCADA, GIS, monitoring sieci wodociągowych, EPANET

  keywords: SCADA, GIS, monitoring of water supply, EPANET

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wybrane sposoby aktywizacji społeczeństwa do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na przykładzie Krakowa[Various ways of elicitation society for separate collecting communal wastes in the city of Cracow] / Anna SZCZĘCH // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 85–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do oznaczania wybranych właściwości chemicznych i technologicznych wilgotnego węgla brunatnegoApplication of near infrared spectroscopy to determine selected chemical and technological properties of lignite / Anna SZCZĘCH // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 2 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7493-596-8. — S. 277–284. — Bibliogr. s. 284

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do oznaczania zawartości C w glebach pogórniczych zrekultywowanych w kierunku leśnymApplication of near infrared spectroscopy to determine C in post-mining soils reclaimed in the direction of the forest / Anna SZCZĘCH, Piotr WOJTANOWICZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4961–4966. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4966, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: spektroskopia, analiza NIR, zawartość C w glebach

  keywords: reclamation, near infrared spectroscopy, NIR, soil carbon content

  cyfrowy identyfikator dokumentu: