Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Sypień, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Struktura i proces krystalizacji zachodzący w stopie amorficznym $Fe-Si-B$ poddanych obróbce cieplnejThe structure and crystallization process in the amorphous alloy $Fe-Si-B$ heat treated / Anna SYPIEŃ, Jan KUSIŃSKI // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5. X. 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 165–172. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • TEM studies of the FeSiB amorphous alloy nanocrystalized by means of Nd: YAG pulsed laser heating / Jan KUSIŃSKI, Anna SYPIEŃ, Grzegorz Kusiński, Chris Nielson // W: XI International conference on Electron microscopy of solids : Krynica, Poland, 19–23 May 2002 : abstracts / org.: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Microscopy Section of Committee on Materials Science of Polish Academy of Sciences, Polish Materials Society. — [Poland : PAS], [2002]. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • TEM studies of the ${FeSiB}$ amorphous alloy nanocrystallized by means of ${Nd}$:YAG-pulsed laser heating / Anna SYPIEŃ, Jan KUSIŃSKI, Grzegorz J. Kusiński, E. Chris Nelson // Materials Chemistry and Physics ; ISSN 0254-0584. — Tytuł poprz.: Materials Chemistry. — 2003 vol. 81 iss. 2–3, s. 390–392. — Bibliogr. s. 392, Abstr.. — XI Conference on Electron microscopy of solids : Krynica'2002 : Krynica, Poland, May 19-23, 2002

 • keywords: nanocrystallization, laser heating, amorphous alloys, structural characteristics, magnetic imaging

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S0254-0584(03)00029-4

4
 • The influence of Cu and Nb on microstructural and magnetic evolution of amorphous $FeSiB(CuNb)$ soft magnetic alloys after pulsed laser heatingWpływ dodatków stopowych Cu i Nb na zmianę mikrostruktury magnetycznie miękkich taśm amorficznych $FeSiB(CuNb)$ poddanych laserowej obróbce cieplnej / Anna SYPIEŃ, Jan KUSIŃSKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Tomasz STOBIECKI, Tomasz Czeppe // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3, s. 666–669. — Bibliogr. s. 669, Abstr., Streszcz.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, Łódź, Poland

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, obróbka laserowa, taśma amorficzna, dodatek stopowy, stop Fe-Si-B

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The influence of nanocrystalization of the ${FeSiB}$ amorphous alloy by means of ${Nd}$: YAG pulsed heating on its magnetic properties / A. SYPIEŃ, J. KUSIŃSKI, T. STOBIECKI, M. CZAPKIEWICZ // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2003 vol. 94, s. 75–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — Interfacial effects and novel properties of nanomaterials : symposium C : proceedings of the symposium on Interfacial effects in nanostructured materials : Warsaw, Poland, 14th–18th September 2002 / eds. Witold Łojkowski, John R. Blizzard. — Switzerland : Scitec Publications, 2003

 • keywords: magnetic properties, nanocrystallization, laser heating, amorphous alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.94.75

6
7
 • Wpływ laserowego stopowania stali węglowej węglikiem krzemu na strukturę i własności warstwy wierzchniej[Influence of laser alloying with SiC on the properties and structure of the carbon plain steel surface layer] / Agnieszka WOLDAN, Jan KUSIŃSKI, Sławomir KĄC, Szymon Jaśkowiak, Anna BARSZCZ // W: Komunikaty VI Sympozjum Techniki Laserowej : Szczecin–Świnoujście 27 września–1 października 1999 / Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN [etc.]. — Szczecin : Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, [1999]. — S. 322–326. — Bibliogr. s. 326, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ obróbki laserowej na mikrostrukturę i własności magnetyczne stopu amorficznego $FeSiB$The influence of the laser treatment on the mictrostructure and magnetic properties of the amorphous $FeSiB$ alloy / Anna SYPIEŃ, Jan KUSIŃSKI // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 2000 R. 2 nr 42, s. 217–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz.. — Krystalizacja w stanie stałym i technologia obróbki laserowej = Crystallisation in solid steate and technology laser treatments : międzynarodowa konferencja naukowa = international scientific conference : Rzeszów, 2000. — Katowice [etc.] : Komisja Odlewnictwa PAN, 2000. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/3221/wplyw-obrobki-laserowej-na-mikrostrukture-i-wlasnosci-magnetyczne-stopu-amorficznego-fesib.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ obróbki laserowej na proces nanokrystalizacji amorficznego stopu ${Fe-Si-B}$The influence of laser processing on nanocrystalization of an amorphous ${Fe-Si-B}$ alloy / Anna SYPIEŃ, Jan KUSIŃSKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Tomasz STOBIECKI // Archiwum Nauki o Materiałach ; ISSN 0138-032X. — 2003 t. 24 nr 4 spec.: Nanomateriały, s. 343–356. — Bibliogr. s. 356, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, obróbka laserowa, nanokrystalizacja, właściwości magnetyczne, stop amorficzny, struktura domen magnetycznych

  keywords: magnetic properties, Microstructure, nanocrystallization, laser processing, amorphous alloy, magnetic domain structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zmiany struktury i własności magnetycznych amorficznego stopu ${Fe-Si-B}$ w wyniku krystalizacji pod wpływem promieniowania laserowegoChanges of structure and magnetic properties of amorphous ${Fe-Si-B}$ alloy after crystallization involved by laser radiation / Anna SYPIEŃ, Jan KUSIŃSKI, Grzegorz Kusiński, Tomasz STOBIECKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 6, s. 325–328. — Bibliogr. s. 328, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” = “New materials – new technologies in shipbuilding and engineering industry” : II [druga] krajowa konferencja = II [second] domestic conference : Międzyzdroje, 7–10 września 2003 / pod red. Jerzego Nowackiego i Mieczysława Wysieckiego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2003

 • słowa kluczowe: struktura, krystalizacja, gęstość, własności magnetyczne, stop amorficzny, promieniowanie laserowe, obraz dyfrakcyjny

  keywords: magnetic properties, crystallization, density, structure, amorphous alloy, laser radiation, diffraction patterns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: